Bliver din klub påvirket af Natura 2000-planerne?

Bliver din adgang til vandet påvirket negativt af de kommende Natura2000-planer, kan du nå at indsende høringssvar inden 25. maj. Se, hvilke områder det påvirker.

Senest ajourført d. 18. maj 2022

Planerne for Natura 2000, der er en række naturbeskyttede områder, skal revideres af myndighederne. Derfor har DIF og DGI screenet de 257 planer for at finde frem til dem, hvor de forskellige idrætsgrene bliver nævnt.

Download liste over de berørte områder for vandsport her.

Befinder din klub/havn sig i de berørte områder, kan du stadig nå at indsende et høringssvar, hvis du mener, jeres færden på vandet bliver forringet.

Høringsfrist er den 25. maj.

Indsend dit høringssvar til Miljøstyrelsen her.

Send input til Dansk Sejlunion

Du er også velkommen til at kontakte Irene H. Lauridsen, miljø- og udviklingskonsulent hos Dansk Sejlunion, hvis du har input til planerne.

Kontakt
Tel: 6065 8692
Mail: irene.lauridsen@kano-kajak.dk

Om Natura 2000-områderne

I Danmark er der udpeget 257 Natura 2000-områder. Det vil sige områder, hvor bestemte arter skal beskyttes.

Områderne udgør tilsammen 9 procent af landarealet – som Fyn med omliggende øer - og 26 procent af havarealet.

Inden for de udpegede områder, Natura 2000-områderne, gælder særlige retningslinjer for at behandle planer og projekter, herunder ansøgninger om tilladelse mv., der kan påvirke Natura 2000-områder, for derigennem at beskytte arter og naturtyper.

Desuden er der krav om overvågning af og rapportering om naturens tilstand.

.
Rul til toppen