Overborgmester åben for at undersøge alternativer til cykelbro

FLID og Dansk Sejlunion frygter en bro med få åbningstider vil blive endnu en hindring for sejlerlivet i København. Overborgmesteren forstår sejlernes bekymring.

Senest ajourført d. 4. oktober 2022

Overborgmester i København Sophie Hæstorp Andersen lover at undersøge mulige alternativer til en cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, heriblandt en færgeløsning.

Det fremgår af overborgmesterens svar til Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og Dansk Sejlunion.

De to organisationer, der repræsenterer 10 lystbådehavne og 55.000 sejlere og vandsportsudøvere i de berørte områder, har overfor Borgerrepræsentationen udtrykt bekymring for, at byggeplanerne for Refshaleøen lukker for gennemsejling i hele Københavns Havn.

Det er konsulentfirmaet COWI, der for Københavns Kommune, anbefaler en cykelbro til at binde de nye københavnske bydele sammen. En løsning, der vil lukke af for den frie sejlads i Københavns havn.

Usikkerhed om behovet

Lystbådehavne i Danmark opfordrer Københavns Kommune til at vælge en ”Lad os vente og se”- løsning.

Direktør Jesper Højenvang fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark maner til besindighed og opfordrer borgerrepræsentationen til at tænke sig godt om:

– Bliver Lynetteholm så stor, som planerne siger? Usikkerheden om behovet for en bro stor. Kan vi finde ”her og nu” løsninger, der ikke på en gang ødelægger noget, der er til daglig glæde for tusinder af københavnere og sejlende turister. Specielt designede cykelfærger kan være en løsning, og der er masser af erfaring fra havnebusserne at hente, fortæller Jesper Højenvang i brevet til borgerrepræsentationen.

Glædeligt med dialog

Det er nødvendigt at undersøge andre muligheder end en cykelbro, fortæller direktør Christian Lerche fra Dansk Sejlunion:

- Hovedstadens sejlklubber og sejlbåde med master har altid givet liv og karakter til Københavns Havn, men de blå idrætter og det rekreative liv på havet bliver ofte glemt i byplanlægningen. Derfor er vi naturligvis glade for, at overborgmesteren nu vil undersøge alternativer til cykelbroen, som vil være til gene for de 25.000 skibe der hvert år passerer, lyder det fra Christian Lerche.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen tror personligt på en løsning, der både tilgodeser cyklisterne og sejlernes hensyn og mener det giver mening at undersøge forslaget fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og Dansk Sejlunion.

- Personligt tror jeg godt, at vi kan finde en løsning, der tilgodeser begge hensyn, men det kræver, at vi undersøger forskellige scenarier nærmere. I den sammenhæng kunne det også give mening at undersøge en færgeløsning. I første omgang vil jeg bede Økonomiforvaltningen eller Teknik- og Miljøforvaltningen om at tage kontakt til jer, så de kan høre nærmere om jeres synspunkter og få jeres input til det videre arbejde, skriver overborgmesteren i brevet.

Den invitation vækker glæde hos både Jesper Højenvang fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og Christian Lerche fra Dansk Sejlunion.

For mere info

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID):
Direktør Jesper Højenvang, Telefon: 3052 8738, mail:
jesper@flidhavne.dk

Dansk Sejlunion:
Direktør Christian Lerche, telefon: 8820 7001, mail: christian@sejlsport.dk

.
Rul til toppen