Steen Buck Hansen fra Nivå Bådelaug vinder Klubudviklingsprisen 2022

25 års ihærdig indsats for windsurf-miljøet i Nivå Bådelaug sikrer Steen Buck Hansen Klubudviklingsprisen 2022.

Senest ajourført d. 19. marts 2022

I et stærkt felt af nominerede, der hver og én viser forbilledlige eksempler fra klublivet, blev det alligevel Steen Buck Hansen fra Nivå Bådelaug, der løb med årets Klubudviklingspris.

Hans bundsolide arbejde med at etablere et tilbud med mange muligheder, systematisk uddannelse af instruktører, professionel klubdrift, klasseorganisationsarbejde og målrettede, langsigtede planer er nogle af de ting, Christian Hangel, bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion, hæftede sig ved i motivationen bag prisen, der blev uddelt på Dansk Sejlunions generalforsamling.

– Steen Buck Hansen er et stort organisationsmenneske med en stærk opbakning. Det er netop også derfor, at han med sin over 25 års lange indsats i dansk windsurfing i særdeleshed og sejlsporten i almindelighed modtager dette års klubudviklingspris, forklarer Christian Hangel, der havde æren af at overrække prisen.

Stærk windsurf-afdeling med mange unge

I 1996 var Sten Buck Hansen både fortaler og foregangsmand for, at den daværende Nivå Surfklub blev lagt sammen med Nivå Bådelaug.

Allerede dengang havde han en tanke om, at man ofte står stærkest i et stort fællesskab. Dengang var der 16 medlemmer i Nivå Surfklub.

Siden da er der løbet meget vand i Nivå Strand, ligesom der også er kommet mange medlemmer ind i Nivå Bådelaug. Ikke mindst pga. Sten Buck Hansens indsats for at bygge et solidt klubfællesskab op i windsurfing-afdelingen.

I dag udgør windsurf-afdelingen ca. halvdelen af hele Nivå Bådelaugs medlemsskare med ca. 330 medlemmer. Heraf er de 160 af medlemmerne unge under 25 år.

– At have så mange unge i en windsurfing-afdeling i en sejlklub taler sit eget sprog – og dette er ikke alene i en dansk kontekst. Samtidig er Nivå Bådelaug den klub, der gennem de seneste 15 år har uddannet flest instruktører inden for windsurfing. Noget, der altid har været én af Sten Buck Hansens kæpheste. Instruktører og andre frivillige skal være godt rustet. Derfor har uddannelse altid været en hjørnesten for ham som frontfigur for en stærk organisering af klubbens aktiviteter, forklarer Christian Hangel.

Stor opbakning i Sejlerdanmark

At han efter mange år i dansk sejlsport har et kæmpe netværk, viser andelen af Sejlerdanmarks stemmer på ham med al tydelighed. Med ca. 25 procent af stemmerne var Steen Buck Hansen årets værdige vinder.

– Det er et særdeles flot antal i betragtning af, at han var en del af et felt med seks andre stærke nominerede kandidater. Det viser, at han har en solid opbakning. Alligevel er han bevidst om, at han ikke kan løfte alle opgaver alene for at nå de mange ambitiøse mål. I Nivå Bådelaug har han en stærk organisation omkring sig, som har været afgørende for klubbens store succes. På vegne af priskomiteen bag Klubudviklingsprisen ønsker jeg ham stort tillykke med prisen, fastslår Christian Hangel.

Prisen blev uddelt til store klapsalver på Dansk Sejlunions generalforsamling.

De nominerede

Dansk Sejlunions Klubudviklingspris er en pris, som enten bliver tildelt en person, en gruppe af personer eller en klub, som har gjort en indsats, der kan inspirere til klubudvikling i dansk sejlsport.

I år havde vi et stærkt felt af nominerede, der hver og én på hver sin måde viser forbilledlige eksempler fra klublivet. De nominerede bredte sig over ungdomsarbejde, kapsejlads for voksne, udvikling af tidssvarende tilbud for studerende og det bundsolide klubarbejde.

Følgende kandidater var nomineret til at vinde Klubudviklingsprisen 2022:

  • Steen Buck Hansen fra Nivå Bådelaug for at være primus motor i at udvikle Nivå Bådelaugs windsurfing afdeling og at dele sine erfaringer med andre klubber gennem mange år (vinder 2022).
  • Nibe Sejlklubs ungdomsafdeling for et målrettet arbejde med at gøre sejlads til et attraktivt og børnevenligt fritidstilbud.
  • Arrangørgruppen bag DH-DM for med stor ihærdighed at have udarbejdet et koncept for Danmarksmesterskab efter handicapreglen DH.
  • Ungdomstrænerne i KØS Sejlsport for at bære et kulturskifte ind i klubben med en stor energi, som smitter af på de øvrige frivillige.
  • Fredericia Sejlklubs ungdomsafdeling for at videreudvikle klubbens tilbud med et stærkt forældreteam og en åben og anerkendende ledelsesform.
  • Teamet omkring J/70 i Aarhus Sejlklub for på kort tid at etablere et tidssvarende sejlsportstilbud, der aktiverer mange nye mennesker.
.
Rul til toppen