Dansk Sejlunion skal have ny direktør

Christian Lerche er efter gensidig aftale stoppet som direktør for Dansk Sejlunion.

Senest ajourført d. 29. november 2023

I foråret 2023 godkendte bestyrelsen for Dansk Sejlunion en ny strategi, som også blev præsenteret for generalforsamlingen. Bestyrelsen og Christian Lerche er imidlertid ikke enige om prioriteringerne og eksekveringen af strategien.

Christian Lerche og bestyrelsen har derfor aftalt, at Christian stopper som direktør for sejlunionen. Parterne er i dialog om, hvordan de vigtige opgaver, som Christian er direkte ansvarlig for, bliver videreført bedst muligt.

Christian Lerche fratræder formelt som direktør pr. dags dato. Sejlunionens medarbejdere er blevet orienteret i dag.

Proces sat i gang

Nu går bestyrelsen i gang med at finde en ny rorgænger, som skal lede organisationens indsats for at gøre det lettere og sjovere at være sejler, sejlklub og frivillig i dansk sejlsport.

Indtil en ny direktør er ansat, bliver økonomichef Henrik Blakskjær ansvarlig for den daglige ledelse af sekretariatet.

Bestyrelsen takker Christian, som har gjort et stort stykke arbejde for dansk sejlsport i de godt fem år, han har været direktør for Dansk Sejlunion. Organisationen har i denne periode sat mange vigtige initiativer i gang, som er med til at modernisere sejlunionen og unionens ydelser til medlemsklubber og sejlere.

Særligt har Christian ydet en stor indsats i sejlunionens kamp for at sikre sejlerne adgang til havet, blandt andet i forbindelse med lukning af broer og etablering af vindmølleparker mv. Christian har også rådgivet mange medlemsklubber i forbindelse med intern konflikthåndtering og interessevaretagelse i forhold til andre interessenter på havnen og i kommunen.

Ved spørgsmål, kan formand Line Markert kontaktes på tlf. 5234 4251.

Rul til toppen