Dansk Sejlunion styrker ungdomsarbejdet gennem dialog

Dansk Sejlunion genstarter ungdomsarbejdet med en styregruppe i spidsen for at sikre, at flere er sejlere hele livet.

Senest ajourført d. 1. september 2023

Dansk Sejlunion tager et vigtigt skridt mod et fornyet ungdomsarbejde. Et skridt, der udspringer af en omfattende strategiproces sidste år, og som skal forbedre rammer og vilkår for børn og unge i sejlsporten. Det siger Dansk Sejlunions formand Line Markert.

– Det lyder banalt, men børn og unge er vores fremtid. Lige nu står vi midt i et generationsskifte, som vi gennem de senere år nok ikke har formået at gribe helt rigtigt an. Derfor er børn og unge et af de væsentligste prioriterede områder i Dansk Sejlunions nye strategi, siger Line Markert, formand for Dansk Sejlunion.

Kursen er blandt andet udstukket efter samtaler med Dansk Sejlunions unge tænketank, der sidste år delte deres tanker, ønsker og drømme for fremtiden med bestyrelsen. En dialog, der fortsætter, så de unge sejlere får mulighed for at blive hørt på de områder af sejlsporten, der vedrører dem.

Styregruppen

Styregruppen er udpeget af DS bestyrelse og består af følgende eksperter, klubledere og undervisere:

  • Jakob Frost (Faaborg Sejlklub)
  • Ditte Juul (Thurø Sejlklub)
  • Finn Beton (Aarhus Sejlklub)
  • Tomas Krüger Andersen (Hellerup Sejlklub)
  • Claus Møller Christensen (Skælskør Sejlklub)
  • Johan Søgaard Hoff (Thurø Sejlklub)
  • Peter Toft (Sejlklubben Køge Bugt)

– Hvis unge sejlere skal blive i sporten, er det afgørende at vi sikrer trygge, udviklende rammer og får dem organiseret endnu bedre i klubberne. Det kan vi kun, hvis vi forstår de unges egne ønsker og sikrer os, at det er de rigtige tilbud, vi har til dem, påpeger hun.

Ny styregruppen i spidsen

Første step i arbejdet har været at nedsætte en styregruppe bestående af toneangivende repræsentanter fra landets ungdomsafdelinger. De er udvalgt, fordi de repræsenterer et bredt udsnit af ungdomsarbejdet i de danske sejlklubber.

Styregruppen skal sammen med Dansk Sejlunion, klubber og klasser sikre udvikling og et godt samarbejde mellem parterne, der bidrager til positiv trivsel hos unge sejlere. Arbejdet i styregruppen vil følge retningslinjerne for Dansk Sejlunions strategi på området, og sammen med Dansk Sejlunions sekretariat vil styregruppen koordinere indsatsen.

Jakob Frost, bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion og storjolletræner i Faaborg Sejlklub, er formand for den nye styregruppe. Han glæder sig over, at Dansk Sejlunion nu får et stærkt hold af klubaktive omkring sig, der støtter op om arbejdet i sekretariatet.

– Vi har valgt at invitere en styregruppe ind i arbejdet, fordi det giver et naturligt rum til de store tanker og plads til at kigge på ungdomsarbejdet med et længere og helhedsorienteret perspektiv. Samtidig giver det os en mulighed for at komme tæt på det, der rører sig ude i klubberne, siger han.

Fire fokusområder udvalgt

Styregruppen har i første omgang valgt at sætte fokus på fire fokusområder i den kommende periode; uddannelse, stævnestruktur, klassesamarbejde og vigtige overgange.

Temaer, der lægger sig op ad de udfordringer, som ungdomsformænd under et seminar ved sidste generalforsamling i Dansk Sejlunion, udpegede som de mest presserende, påpeger Jakob Frost.

Som led i arbejdet med fokuspunktet ’uddannelse’ har Dansk Sejlunion ansat Johan Hoff i en midlertidig projektstilling. Han skal udarbejde en analyse af det nuværende faglige indhold i instruktør- og træneruddannelserne, som tydeliggør svagheder og styrker ved de eksisterende tilbud.

Konklusionerne vil blive præsenteret på årets Klubkonference, hvor der også vil blive afholdt dialogmøder med ungdomsansvarlige samt repræsentanter fra relevante klasser.

– Vi glæder os rigtig meget til dialogen med de unge sejlere, klubber og klasser. Hvis vi skal nå nogen vegne, er det afgørende, at vi lytter til alle parter, og at vi sammen finder løsninger på de udfordringer, vi som sejlsportsmiljø står overfor. Vi håber derfor også at se en stor tilslutning på Klubkonferencen, så vi sammen kan komme godt i gang med det arbejde, vi står overfor, afslutter Jakob Frost.

Rul til toppen