Dansk Sejlunions medlemstal holdt sig stabilt i 2022

Medlemstallet af Dansk Sejlunion er stort set uændret i forhold til året før. Dog ses en ærgerlig tendens, idet antallet af børn og unge i sejlklubberne er faldet mærkbart.

Foto: Peter Brøgger
Senest ajourført d. 29. marts 2023

De netop offentliggjorte medlemstal fra DIF viser, at Dansk Sejlunion ved udgangen af 2022 havde 55.878 medlemmer i 254 klubber.

Det betyder, at medlemstallet i Dansk Sejlunion er på niveau med sidste års medlemstal. I lyset af den økonomiske usikkerhed er det overordnet set et tilfredsstillende resultat, siger Line Markert, formand for Dansk Sejlunion:

– Med alt det, der er sket rundt omkring i verden i 2022, er jeg glad for at se, at mange danskere fortsat har masser af sejlerdrømme og lyst til at udleve dem i vores Sejlerfællesskab, siger hun.

Fald i antallet af børn og unge

Tallet dækker dog over en ærgerlig tendens, idet antallet af børn og unge i sejlklubberne er faldet.

I dag er 5.978 børn og unge medlemmer af en sejlklub under Dansk Sejlunion. Det er en tilbagegang på 493 medlemmer svarende til knap 8 procent sammenlignet med året før. Det tal ærgrer Line Markert.

– Det er superærgerligt, at vi mister så mange børn og unge i sejlsporten. Den udvikling vil vi rigtig gerne have vendt. Derfor har vi også gjort det til en af de væsentligste prioriteter i de kommende år. Vi skal blive dygtigere til at skabe sejlerglæde for vores børn og unge, så de har lyst til at blive i sporten, siger hun.

Det faldende medlemstal ses tydeligst blandt de yngste børn, mens antallet af unge voksne holder sig nogenlunde stabilt.

Fremgang i voksne medlemmer

Hvor antallet af børn og unge daler, er der til gengæld fremgang i antallet af ældre medlemmer. Aldersgruppen 60+ år stiger således med 2 procent og opvejer dermed stort set tabet af børn og unge i statistikken.

– Det er et lille plaster på såret, at vi fortsat har så godt tag i vores ældste medlemmer, der trofast bliver i klubberne. Sejlsport kan dyrkes hele livet, og det glæder mig, at vores medlemstal fortsat afspejler dette, siger Line Markert.

I tabellen herunder kan du se udviklingen i dansk sejlsport fordelt på årstal og alder.

 

Rul til toppen