Kim Andersen hædres med Dansk Sejlunions Ærestegn

Tidligere præsident for World Sailing, Kim Andersen, hædres med Dansk Sejlunions Ærestegn for at have repræsenteret dansk sejlsport i mere end 20 år.

Foto: Therese Harris
Senest ajourført d. 20. januar 2023

I 20 år har Kim Andersen, tidligere præsident for World Sailing, repræsenteret dansk sejlsport på den internationale scene. En indsats uden sammenligning, og som han nu modtager Dansk Sejlunions højeste udmærkelse for, Ærestegnet.

Line Markert, formand for Dansk Sejlunion, overraskede Kim Andersen på KDY’s generalforsamling 19. januar, hvor hun overrakte ham hædersbeviset til store klapsalver blandt de fremmødte.

– Kim Andersen har i særdeleshed ydet en enestående indsats for dansk og international sejlsport. Ordet ’enestående’ skal tages helt bogstaveligt, for vi taler om en indsats helt uden sidestykke, fastslår Line Markert om baggrunden for tildelingen af Ærestegnet.

Kim Andersen har bl.a. siddet i World Sailings Council, Events Committee, Equipment Committee og en række arbejdsgrupper, inden han i 2016-2020 blev valgt til præsident i sejlsportens internationale organisation.

Stor international indsats

Tidligere har han i en lang årrække stået i spidsen for Dansk Sejlunions Eliteudvalg, hvor han kæmpede for at finde midler til og skabe rammer for udviklingen af landets elitesejlere. Dertil skal lægges en stor arbejdsindsats i egen klub, KDY, hvor han blandt andet har været formand, foruden selv at være en habil kapsejler på alle niveauer og i et utal af bådtyper.

Men det er på den internationale, organisatoriske bane, han i særlig grad har ydet en bemærkelsesværdig indsats, pointerer Line Markert.

– Kim har deltaget i mange vigtige forandringsprocesser i World Sailing, hvor nogle af hans og vores mærkesager var at sikre sejlsporten på det olympiske program gennem fornyelse af klasser og konkurrencer. Derudover har han arbejdet hårdt for at effektivisere World Sailings beslutningsprocesser og organisering.

Mange ting lykkedes gennem slid, gode argumenter og et solidt netværk – fornyelsen af OL-programmet som det mest markante.

Udsat for beskidt valgkamp

Desværre blev Kim Andersens sidste tid som præsident overskygget af en beskidt præsidentvalgkamp i 2020.

Han blev således angrebet af udokumenterede anklager gennem sejlsportsmedierne, lækager fra bestyrelsesarbejdet og ikke mindst en serie af anklager og sager ved den etiske komité, der i sig selv var så uren, at komitéen til sidst kollapsede.

I dag er alle sager ved etiske komité afsluttet, og Kim Andersen er blevet renset for alle beskyldninger. Nogle af de værste angribere, der selv sidder eller har siddet højt i de internationale organisationer, er for nyligt blevet dømt for deres rolle i det beskidte spil, der blev afgørende for, at han desværre ikke blev genvalgt til præsidentposten.

– Kim Andersen har måttet kæmpe kampe, som ingen havde drømt om. Det er meget svært for udenforstående at sætte sig ind i det kompleks af anklager og sager, han blev en del af. Desværre lod den internationale bådpresse sig også bruge af hans kritikere, og det gjorde ikke hans kamp lettere, siger Line Markert.

Undskyldning på sin plads

Hele miseren har haft negative konsekvenser for sporten som helhed, og i særdeleshed for Kim Andersen. Derfor vil en undskyldning fra en række personer være på sin plads, fastslår hun.

 – Personligt har jeg svært ved at se, det har været til gavn for den sport, vi alle elsker. Der sidder efter min mening nogle sejlsportspolitikere, redaktører og journalister rundt omkring, som skylder ham en kæmpe undskyldning og oprejsning.

Fra Dansk Sejlunion side var det derfor dejligt at få lejlighed til at sige tak for alt det, Kim Andersen har bidraget med, siger Line Markert.

– Hans indsats er uden sidestykke, og han har altid haft vores opbakning og anerkendelse. Det er en fornøjelse endelig at kunne tildele ham vores højeste æresbevisning!

Foto: Therese Harris
Rul til toppen