Klubudviklingsprisen 2023 går til trænerteamet i Sejlklubben Køge Bugt

Nytænkning og kontinuitet er nøglebegreber i ungdomsafdelingens trænerteam. Det har givet SKB en bred vifte af kvalitetstilbud til børn og unge sejlere i den nu prisvindende klub.

Foto: Anki Hansen
Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 25. marts 2023

Feltet af dette års nominerede til Dansk Sejlunions Klubudviklingspris var traditionen tro stærkt. Alligevel stod trænerteamet i ungdomsafdelingen i Sejlklubben Køge Bugt (SKB) ud som den værdige vinder af prisen i 2023.

Udover anerkendelsen modtager klubben kr. 20.000 til fortsat udvikling af klubbens tilbud til børn og unge. 

Trænerteamet i SKB har gennem mange år leveret høj kvalitet og kontinuitet i klubbens tilbud for børn og unge sejlere. Sideløbende har de med en nysgerrig tilgang tænkt og skabt nye tilbud, så børn og unge kan dyrke sejlsport i et socialt og rummeligt udviklingsmiljø med fokus på såvel kapsejlads som adventure-sejlads.

I sandhed må man sige, at Sejlklubben Køge Bugts ungdomsafdeling formår at realisere mantraet 'sejlsport er for alle'.

Alsidighed i kapsejlads og adventure-sejlads

SKB var blandt de første sejlklubber i Danmark til at etablere et decideret tilbud med adventure-sejlads.

Kapsejlads og adventure-sejlads er to forskellige tilgange til sejlsporten. I SKB er begge spor prioriteret lige højt, og det har vist sig at være en stor succes, forklarer SKBs ungdomsleder Peter Toft.

– I SKB er kapsejlads og adventure-sejlads begge tilbud med fokus på læring og det sociale miljø. Vores tilgang i trænerteamet er, at det er vigtigt, at sejlerne selv vælger, hvad de tænder på, forklarer han og fortsætter:

– Det er vores mål, at hver eneste sejler udvikler sig individuelt og socialt i klubbens fællesskab. I vores træning er der ikke noget, der hedder 'dem der bare vil sejle'. Vi har læringsmål, uanset om man er kapsejler eller adventure-sejler – læringsmålene er bare forskellige på nogle punkter.

Se video med adventure-sejlere i SKB herunder

Et øje på alle sejlere og holddynamik

SKBs tilbud til børn og unge tiltrækker og fastholder så mange, at klubben nu placerer sig blandt de allerstørste ungdomsafdelinger på landsplan.

I den samlede gruppe af sejlere er spændvidden i niveau, alder og interesser stort. Trænerteamet formår dog at have et øje på hver enkelt sejlers udvikling og på holddynamikken.

Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole bruges systematisk, så der altid er et overblik over gruppen af sejlere på de enkelte hold, ligesom Diplomsejlerskolen også er et redskab til, at børn motiveres til at fortsætte i sejlsporten som unge – enten som kapsejlere, adventure-sejlere eller som begge dele.

– Vi bruger Diplomsejlerskolen meget aktivt. Det gælder for eksempel i forhold til, hvad vi vælger at træne på den enkelte træningsaften men også i forhold til de langsigtede mål på vores hold. Det er et super godt redskab til at sikre trænerteamets fælles retning i forhold til sejlernes udvikling og forældrenes interesse i deres børns fritidsliv.

Faktisk formår trænerteamet endda også at inkludere socialt udsatte børn eller børn med særlige behov i klubbens tilbud, fordi det personlige engagement fra trænerteamet prioriteres højt i klubbens kultur.

Piraterne – et tilbud til de yngste

For de yngste børn i alderen 5-8 år har SKB et særligt tilbud: at kunne gå på Piratholdet.

Når kampråbet ”15 mand på en død mands kiste” lyder, er der ingen på den yderste havneø i Greve Marina, der er i tvivl om, hvad der er på færde.

Piraterne er på vej, og de har en fest!

Aktiviteterne for piraterne er alsidig leg. Det gælder lige fra vandtilvænning til at lære om bæredygtighed eller at være 'besætning' på en stor kølbåd og ikke mindst at lege i havnemiljøet på land og vand.

De maritime færdigheder og dét at færdes på en havn læres således gennem leg. Når piraterne er store nok, træder de ind i klubbens sejladstilbud til børn med fantastiske forudsætninger.

SKBs tilbud til de helt små er blandt de største succeser af aktiviteter for børn i alderen 5-8 år i klubber på landsplan.

Piraterne i SKB med kampråbet "15 mand på en død mands kiste".

Samarbejde med andre klubber

Trænerteamets store drive forplanter sig også uden for SKBs egne tilbud. Klubberne i og omkring Køge Bugt har en mangeårig tradition for et tæt samarbejde på tværs af sejlsporten for børn og unge. Åbenhed, fælles aktiviteter og fælles stævner er nogle eksempler.

Mangler en klub fx sparring på deres træning eller tilbud, er trænerteamet fra SKB altid klar til at gå i dialog for at udbrede sejlsporten lokalt i andre klubber.

Således har flere klubber søgt inspiration hos SKBs trænerteam – herunder med etablering af tilbud, som skulle skabes helt fra bunden.

Dette års nominerede kandidater

At Dansk Sejlunions Klubudviklingspris 2023 tildeles Trænerteamet i Sejlklubben Køge Bugts ungdomsafdeling er velfortjent og kan tjene som inspiration til sejlsport for børn og unge i hele Danmark. 

Alligevel var det ikke nogen nem beslutning, siger Christian Hangel, der uddelte prisen på Dansk Sejlunions generalforsamling. For feltet af årets nominerede til at modtage prisen var yderst skarpt.

– Det er et privilegium for Dansk Sejlsport, at mange klubber i sådan en grad arbejder med udvikling af tilbud i sejlsporten - og at disse klubber vil dele deres gode eksempler. 

Mød de øvrige, meget værdige kandidater herunder, som ikke mindst kan tjene til inspiration for hele Sejlerdanmark. 

Rudi Bekker, Lemvig Sejlklub

Rudi Bekker har formået at stable en solid ungdomsafdeling op i Lemvig Sejlklub og vedligeholder den med sit store drive og engagement. I forbindelse med Lemvig Sejlklubs 100-års jubilæum, har han stået i spidsen for et stort fællesskab med en god stab af frivillige bag sig. Herunder har Rudi stået i spidsen for at planlægge et særdeles velafviklet Ungdoms DM i september 2022. Rudi er meget energisk, vedholdende og har en sprudlende og smittende personlighed. Med et stort stolt smil og et glimt i øjnene, forklarede han: ’at det var megastort med den store tilslutning og opbakning til Ungdoms DM, og at følelsen slet ikke kunne beskrives’. Han brænder tydeligvis for at give og dele oplevelser indenfor sejlsporten - og han brænder igennem!

Initiativgruppen bag J/70 i Hellerup Sejlklub

At have sportsbåde i klubben er ikke ensbetydende med, at der også er stor aktivitet. Initiativgruppen bag J/70 i Hellerup Sejlklub har skridt for skridt taget initiativer og genopbygget afdelingen med flere godkendte skippere, flere sejltider og flere glade sejlere som resultat. Den succesfulde indsats medførte, at alle klubbens J/70-både i sæsonen 2022 for første gang nogensinde var fuldt belagt – og dét på daglig basis. Hen over vinteren har initiativgruppen desuden været med til at koordinere fælles vintertræning på Øresund. De har tilmed lokket J/70-sejlere helt fra Lynæs, Tårbæk og Frederiksværk til Hellerup Havn, for at være med i vintertræningen.

Kim Ravn og Pernille Simonsen Ravn, Sejlklubben Greve Strand

På trods af corona er Sejlklubben Greve Strands ungdomsafdeling vokset markant de sidste år. Det kan tilskrives en massiv indsats fra Kim og Pernille Ravn. I 2022 havde ungdomsafdelingen op til 30 sejlere til klubaften om mandagen, havnens seje pirater for de 6-8 årige, et begynderhold om onsdagen og ekstra træning om torsdagen for de øvede kapsejlere. Kim og Pernille har skabt en god kultur, hvor det sociale er i højsædet, og hvor forældrene er aktive. Fem af ’de store' sejlere er rekrutteret til at fungere som hjælpetrænere. Kim og Pernille har ikke mindst gjort en ekstra indsats for at fastholde pigerne i klubben - blandt andet ved pigeaftener og ved at forbedre omklædningsforholdene. En af Kims og Pernilles store indsatser har været at rejse mange fondsmidler til at købe Zest-, Feva-, og Zoom8 joller, så der er noget relevant at sejle i efter klubbens tilbud i Optimist.

Nicolai Aistrup Pedersen, Fredericia Sejlklub

For blot tre år siden var der ingen storjollesejlere i Fredericia Sejlklub. Med Nicolai Aistrup Pedersen er det på få år lykkedes at videreudvikle klubbens tilbud, så der er ca. 40 sejlere, der stabilt og med glæde møder op til ugentlig træning. Et stærk forældre- og trænerteam har i de seneste år fokuseret på at fastholde de yngste sejlere, så de fortsætter i sejlsporten. Udover en stor aktivitet i sejlads i Optimistjoller, er der opstået et centrum i Lillebæltsregionen for unge sejlere i Europe- og ILCA-joller. Aktiviteterne har medvirket til et inkluderende fællesskab baseret på en åben og anerkendende ledelsesform, hvor ”nej” er et fremmedord. Nicolais indsats rækker også uden for egen klub, idet han er formand for klasseorganisationen ILCA Denmark, der i disse år oplever større udbredelse på klubniveau. 

Teamet omkring J/70 i Aarhus Sejlklub

Da Aarhus Sejlklub for fem år siden leasede en J/70 var der sandsynligvis ingen, der havde forestillet sig, hvad det ville udvikle sig til på kort tid. I dag har klubben syv nyanskaffede J/70ere, som netop er indkøbt til udskiftning af sidste års fem både. Der er ca. 140 aktive sejlere i alderen 13-80 år. De grundlæggende holdninger er åbenhed, inklusion, social dimension, sjov, fællesskab og kvalitet. Bådene sejler hele året og besætningerne spænder fra YOUNGSTERS til en ny gruppe af seniorer. Med J/70 projektet tiltrækker Aarhus studerende fra mange forskellige lande, hvor sejlads blandt de studerende er kendt som en spændende aktivitet. Desuden tiltrækker projektet mennesker, som måske kun har 2-3 timer til rådighed – bådene ligger klar lige foran klubhuset, og efter 15 minutter er man i gang. Ikke mindst har klubben formået at fastholde unge sejlere fra jollemiljøet.

Rul til toppen