Hou Sejlklub vinder Dansk Sejlunions Bæredygtighedspris '23

Udlægningen af indtil videre 2300 m3 sten i Hou er et fyrtårnsprojekt med en langtidseffekt på havmiljøet.

Foto: Peter Brøgger
Senest ajourført d. 10. november 2023

Vinderen af Dansk Sejlunions Bæredygtighedspris, der igen i år uddeles sammen med Hempel, går i år til Hou Sejlklub for deres arbejde med at udlægge et stenrev til glæde og gavn for havmiljøet.

Indtil videre er to stenrev etableret; Marina Revet og Egmont Revet, med 2300 m3 sten - samt yderligere påbegyndt et rev i farvandet ud for Hou. Derudover er der iværksat udplantning af ålegræsskud ved revene. Alt sammen med det formål at genskabe levesteder til flora og fauna og fremme artsdiversiteten i farvandet.

Stenrevsgruppen

Nogle af frivillige bag etablering af stenrevene.

Anlægsarbejdet er sket i samarbejde med de to lokale høj- og efterskoler samt lokale landmænd. Det hele følges via et monitoreringsprogram, hvor studerende fra Hou Maritime Efterskole og Århus Universitet er involveret.

- Et bredt samarbejde, der er helt afgørende for at komme i mål med et så storstilet projekt, siger Thomas Olsen fra Hempel, der overrakte prisen på Dansk Sejlunions Klubkonference.

– Projektet taler både ind i den meget aktuelle debat om vores havmiljø og viser, at sejlklubber absolut kan bidrage på en væsentlig og positiv måde i denne sammenhæng. Ikke mindst hvis vi tør tænke lidt ud af boksen, fortsætter han.

Storstilet og visionært projekt

Projektet har tidligere været indstillet. Dengang var det dog alene som en projektbeskrivelse, der endnu ikke var udført. Priskomiteen gav udtryk for, at projektet var spændende, men at det dengang ikke opfyldte det grundlæggende kriterie; at det skulle være i gang eller gennemført.

Siden 2021 er det spændende projekt nu realiseret, og det er både et storstilet og visionært projekt, der ligger langt uden for sejlklubbers primære arbejdsområder, siger Christian Hangel, formand for Dansk Sejlunions Bæredygtighedsudvalg.

– Projektet er på alle måder et fyrtårnsprojekt, der kan inspirere andre sejlklubber til at igangsætte tilsvarende ambitiøse projekter, der har en langtidseffekt på vort havmiljø. Men det bidrager også til formidlingen af, at vi som sejlere aktivt ønsker at medvirke til den blå omstilling og mindske påvirkningen af livet under overfladen. Derfor er jeg glad for, at Hou Sejlklub modtager prisen i år, siger han.

Se video om Hou Stenrev

Rul til toppen