Formandsblog

Vær med når Danmark holder vejret

Den 29. oktober kan du være med til at råbe Folketinget op sammen med resten af Danmark, når vi sammen holder vejret i sympati med det lidende danske havmiljø.

Af: Line Markert - senest ajourført d. 13. oktober 2023

Danske fjorde og indre farvande er ramt af et kvælende iltsvind.

Havbunden er mange steder død, fisk og bunddyr gisper efter vejret, og døde fisk driver i land. Det er ikke specielt opløftende at være vidne til, når man elsker havet.

Derfor har Dansk Sejlunion været med til at søsætte kampagnen ’Danmark holder vejret’ sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Sportsdykker Forbund og Friluftsrådet.

Danmark holder vejret

Søndag d. 29. oktober kl. 12.00 holder vi vejret i hele landet.

DANMARK HOLDER VEJRET er en landsdækkende manifestation, der afvikles som lokale events, demoer og opråb, der alle bindes sammen af, at vi kl. 12.00 holder vejret i 30 sekunder (eller så længe man nu kan) og tager et billede af det til sociale medier med hashtagget #DanmarkHolderVejret

For nemmere at kunne afkode billedet opfordrer vi til, at du holder hånden for næse og mund, som vist på billedet her, og lægger det på sociale medier med hashtagget #DanmarkHolderVejret

Det gør vi i sympati med de gispende fisk og for at sende et kraftigt signal til politikerne om, at vi som borgere kræver handling nu!

Dansk Sejlunion opfordrer alle sejlere og klubber til at være med. Har du overskud til at lave et arrangement, kan du finde skabeloner og materialer på danmarkholdervejret.dk.

Kampagnen er udviklet som en landsdækkende manifestation, der afvikles som små og store lokale events/demoer/happenings den 29. oktober. Arrangementerne bindes sammen af, at vi klokken 12.00 holder vejret i 30 sekunder (eller så længe man nu kan) og tager et billede af det til sociale medier med hashtagget #DanmarkHolderVejret.

På den måde er tanken, at vi holder vejret i sympati med fiskene og bunddyrene, der gisper efter vejret, for at sende et klart signal til politikerne om, at vi som borgere kræver reel handling nu.

Nye vaner

Ingen tvivl om, at Christiansborg har en stor andel i løsningen af udfordringerne. Men som sejlere har vi også en forpligtelse til at tage bedre vare på vores havmiljø. Der er mange muligheder, men her er nogle af de væsentligste parametre set fra min stol.

  • Skal båden på land i år, så gør havet den tjeneste at skifte den traditionelle bundmaling ud med et biocid-frit produkt, der ikke indeholder skadelige giftstoffer.
  • Har du toilet ombord, så husk at brug havnens tankanlæg til tømning. Det er måske ikke det enkelte toiletskyl i Lillebælt, der gør en forskel. Men alle toiletskyl eller tømninger af holdingtanke i havet gør en stor forskel.
  • Gør det til en vane at samle plastic op, når du ser det i havnene eller på vandet. På den måde er du en god rollemodel for særligt yngre generationer.

Jo mere vi kan gøre sammen, desto større gennemslagskraft får vores handlinger.

Jeg håber derfor, at I vil stå sammen med mig, og alle andre der elsker havet, og holde vejret for havmiljøets skyld den 29. oktober.

Rul til toppen