Roskilde Sejlklub vinder Klubudviklingsprisen 2024

Et fokus på at skabe værdi, at orientere sig mod det omkringliggende samfund og at arbejde målrettet med at tiltrække flere medlemmer, sikrer Roskilde Sejlklub dette års Klubudviklingspris.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 16. marts 2024

Gennem en årrække har Roskilde Sejlklub haft et mål om at få flere medlemmer – med succes. Ved at fokusere på tre temaer har klubben oplevet succes med både rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Siden 2018 har klubben således opnået en medlemsvækst på ca. 200 nye medlemmer, hvor den største gruppering af nye sejlere er i alderen 25-50 år.

Roskilde Sejlklub driver en ganske aktiv ungdomsafdeling med kontinuitet i tilbud og aktiviteter og med et stabilt medlemstal, ligesom klubbens sejlerskole for voksne har vind i sejlene. I begge afdelinger er der venteliste til klubbens tilbud.

De seneste års målrettede arbejde har givet mærkbare resultater. Man har fokuseret på at gøre klubbens aktiviteter og faciliteter attraktive og levende for eksisterende medlemmer og kommende medlemmer. Overordnet har klubben fokuseret på tre spor.

At skabe værdi for medlemmerne

Grundlæggende lægger Roskilde Sejlklub vægt på, at klubben skal skabe værdi for alle medlemmer. Det skal være rart at komme i klubben til forskellige arrangementer.

Klubhuset er derfor blevet moderniseret med nyt inventar, ligesom man har renoveret de udendørs arealer, så en forholdsvis ny plads, kaldet ”Bølgepladsen” er imødekommende for nysgerrige forbipasserende og samtidig er funktionel i forhold til at holde skippermøder, ceremonier o.l.

De nye rammer – indendørs som udendørs – understøtter ambitionen om at kunne holde forskellige arrangementer, som skaber værdi for medlemmerne. Det gælder både for tursejlere, kapsejlere og ungdomssejlere.

Eksempelvis er det moderniserede klubhus en ramme for et hav af forskellige foredrag og kurser henvendt til klubbens medlemmer på tværs af forskellige interesser hele året rundt.  

At række ud til samfundet

Udover at skabe værdi for eksisterende medlemmer har Roskilde Sejlklub gennem flere år haft ambitiøse samarbejder med folkeskoler, hvor eleverne får sejlture på fjorden og teoretisk undervisning i emner, der relaterer sig til deres skolefag.

Roskilde Sejlklub rækker også ud mod andre målgrupper i kraft af et samarbejde med Julemærkehjemmet, hvor klubben bidrager til at give gode og sunde oplevelser for ca. 50 børn.

Der er også etableret et samarbejde med Roskilde Festival Højskole i form af et 1-uges højskoleophold, hvor sejlads indgår på daglig basis og med en overnatningstur som afslutning.

Ikke mindst har Roskilde Sejlklub et stort fokus på generelt at åbne klubben op for byens borgere. Udover fx at holde åbent hus lægger man en målrettet indsats i at klubben er sat på kortet over idrætter kommunalt ved at invitere lokalpolitikere og relevante politiske udvalg med på sejlture, så de oplever klubbens tilbud på bedste autentiske vis.

At sikre tilgangen af nye sejlere  

Roskilde ambition om at tiltrække flere nye sejlere har vist sig at være en succes.

For de allermindste i alderen 5-7 år tilbyder klubben leg og vandtilvænning på klubbens krabbehold, som giver et godt udgangspunkt for den videre vej ind i sejlsporten. Klubbens sejlerskole for voksne og ungdomsafdelingen kører for fuldt tryk med vind i sejlene og begge afdelinger har ventelister.

For at kunne følge med og at tilbyde tidssvarende aktiviteter har Roskilde Sejlklub investeret massivt i klubbens flåde. Roskilde Sejlklub råder nu over 5 J/80-kølbåde, og der er også investeret i nye ungdomsjoller og RIBs, som alt sammen er med til at skabe fremgang af især yngre medlemmer.

Det er en velkendt problemstilling, at børn og unge sejlere bliver stillet over for mange forskellige attraktive fritidstilbud. Derfor er man i Roskilde Sejlklub opmærksom på, at der skal være et målrettet tilbud, så både kapsejladslystne og adventurelystne børn og unge kan få gode oplevelser i klubben.

Der er alsidige tilbud til børn og unge sejlere i form af sommercamp, langturssejlads, kapsejladstræning, åbne klubmesterskaber, vintersejlads og andre vinteraktiviteter for blot at nævne nogle af tilbuddene.

Ikke mindst har man i klubbens ungdomsafdeling stort fokus på uddannelse af instruktører og trænere, så man leverer kvalitet i klubbens tilbud til børn og unge.

Roskilde Sejlklub er et godt eksempel på, hvordan man som flerstrenget klub kan fokusere på tre områder på tværs af klubbens aktiviteter og opnå en succes til inspiration for Sejlerdanmark.

De øvrige nominerede var

Marianne Bløcher, Faaborg Sejlklub

I Faaborg Sejlklub er der aktiviteter året rundt for klubbens børn og unge sejlere. Det kan i væsentlig grad tilskrives en kæmpe indsats fra ungdomslederen, Marianne Bløcher, der er den samlende kraft og ofte tager nye initiativer. Med dygtighed, ihærdighed og et smittende smil har Marianne de seneste 7 år stået i front for en sprudlende ungdomsafdeling, som er iblandt de største på landsplan. Marianne mestrer at iscenesætte et forpligtende fællesskab, hvor mange frivillige bidrager med oplevelsen af at få langt mere tilbage, end det man giver. Det gælder uanset om man bidrager til det ugentligt arbejde, den årlige sommerlejr, vinteraktiviteter, stævneafvikling eller hvad Marianne står i front for eller tager initiativ til. Samarbejde på tværs af klubber til sejlernes fælles bedste ligger Marianne stærkt på sinde. Der tages således også et stort ansvar for samarbejdsrelationer i et større netværk af klubber, og hun lægger aldrig skjul på sin store glæde ved at dele ud af erfaringer, når andre klubber har brug for sparring på, hvordan man laver attraktive miljøer for børn og unge.

Flemming Ertbølle Madsen, Lemvig Sejlklub

I Lemvig Sejlklub har formanden, Flemming Ertbølle Madsen, stået i front for ambitiøs klubudvikling. Der er investeret i 2 klubbåde af typen J/70, som benyttes alsidigt i forskellige klubaktiviteter som fx tirsdagskapsejlads, matchrace, vintersejlads i samarbejde med andre klubber, mulighed for kølbådssejlads for børn og unge og sejlsport specifikt for kvinder. Naturligvis deltager klubben også i Sejlsportsligaen, som der arbejdes tæt sammen med i forskellige sammenhænge. Investeringen af J/70ere er ikke mindst en del af et ambitiøst program, hvor man ønsker at henvende sig til gymnasieelever med et særdeles attraktivt tilbud, der strækker sig fra teambuilding for 1. G.-klasser til konkret idræt på B-niveau. Sejladsaktiviteterne for gymnasieeleverne sættes ind i en kontekst, hvor sejlsport gør særligt de naturvidenskabelige fag relaterbare og praktisk orienterede. I 2023 har Lemvig Sejlklub gennemført et pilotprojekt med sejlsport på skoleskemaet for gymnasieelever. Projektet var så stor en succes, at klubben etablerer et samarbejde med Lemvig Gymnasium, hvor sejlsport bliver en decideret idrætslinje fra sensommeren.  

Søren Badstue

Hvis man er en del af sejlsporten i Køge Bugt, eller hvis man dyrker kapsejlads på nationalt niveau, kender man med stor sandsynlighed Søren Badstue. Listen over Sørens frivillige bidrag til udvikling af sejlsporten er lang. Når der skal oversættes en regelbog fra World Sailing, undervises på DS’ kapsejladslederkurser, udvikles på kapsejladskoncepter, bemandes baner eller dømmes til lokale, regionale, nationale og internationale stævner, står Søren klar. Søren har benene solidt plantet i kapsejladsens verden, men han står ikke mindst altid klar som lejrchef til den årlige Stegelejr for børn og unge sejlere i klubberne i Køge Bugt. Til Stegelejren stråler Søren med sit brændende ønske om at give børn og unge oplevelser for livet uden for kapsejladsbanen. Kompetencerne er vidtrækkende, og man er aldrig i tvivl om Sørens standpunkter, selvom han er en beskeden person, der aldrig presser sig frem i forreste række, når anerkendelse er berettiget. Søren har særligt givet et stort bidrag til klubudvikling på tværs af klubberne i Køge Bugt.

Sejlklubben Bugtens projekt ’Fælleskurs’

Sejlklubben Bugten har beliggenhed i Århus Lystbådehavn, hvor man generelt oplever stor efterspørgsel på bådpladser. Det gælder også for de bådpladser, som Sejlklubben Bugten har til rådighed. Derfor har klubben taget initiativ til at investere i en 34 fods moderne kølbåd, som er velegnet til tursejlads, med 3 kahytter og 6 køjepladser. For at kunne bruge båden tilkøber man et særligt medlemskab som enten ”Skipper” eller ”Gast”, og så har man krav på at kunne sejle mindst 1 uge og 2 weekender pr. år. Via medlems- og sejladsgebyrerne betaler medlemmerne alle omkostninger, såvel driftsomkostninger som fornyelser, faste omkostninger og afskrivning. Turbåden er blevet så stor en succes, at der er venteliste, og derfor overvejer klubben, om der skal investeres i endnu en båd. Én ting er sikkert – klubbåden har tiltrukket mange nye medlemmer, som ellers ikke ville have fået muligheden for et sejlerliv af enten økonomiske årsager eller pga. manglende bådpladser.

.
Rul til toppen