Sprintsejlads skal styrke unge sejleres tilknytning til sporten

Dansk Sejlunion søsætter et nyt, spændende projekt, der har til formål at styrke og støtte unge sejlere i alderen 12-17 år.

Foto: Peter Brøgger
Senest ajourført d. 28. februar 2024

Med midler fra DIF’s Initiativpulje tester Dansk Sejlunion i 2024, om sprintsejlads kan bidrage til at gøre kapsejlads mere tilgængelig, skabe stærke sociale netværk og uddanne fremtidige kapsejladsledere blandt de 12-17-årige.

Sprintsejlads sejles som korte kapsejladser i et fleet race format med seks joller på vandet ad gangen. Op til 24 hold kan deltage, og sejlerne roterer rundt, så alle møder alle. Når man ikke sejler, er man med ombord hos en af de frivillige på vandet, f.eks. umpirer, baneledelse, dommer eller træner.

Sprintsejlads skal være let for klubberne

Foruden at skabe nytænkende kapsejlads for unge er en væsentlig del af projektet også at udvikle et koncept, der gør det let for klubberne at afvikle sprintsejlads. Det gøres blandt andet ved at minimere ressourcerne, forklarer Christina Andersen.

– Vi vil gerne gøre det simpelt at afholde, så selv mindre klubber kan være med. I forhold til udstyr, lægger vi op til, at man kan bruge det, der findes. Vi sejler i Fevajoller, men det er i princippet ligegyldigt, hvilke joller man bruger, og hvis man ikke har seks selv, kan man måske låne af en naboklub eller Dansk Sejlunions Feva-aktivitetstrailer.

Derudover er der skåret ned på antallet af nødvendige frivillige. Der skal selvfølgelig fortsat være en baneleder, en mærkebåd og en umpire, der dømmer på vandet. Men de unge behøver ikke komme med egen træner f.eks., da konceptet lægger op til, at der er en fælles træner for alle sejlere på vandet.

– Vi håber at kunne inspirere både store og små klubber med konceptet, og vise, at man godt kan skabe en fed kapsejlads og et socialt arrangement, uden at det trækker store ressourcer på klubben eller de frivillige, fastslår hun.

I projektforløbet stiller Dansk Sejlunion seks Feva-joller til rådighed, og det er helt afgørende for projektets succes, at man kommer uden egen jolle, siger Christina Andersen, der er ansat som projektansvarlig i Dansk Sejlunion.

– Vi vil rigtig gerne appellere til unge sejlere, og det kræver, at vi har et tilbud, der passer til dem. Ved at stille jollerne til rådighed er man ikke længere afhængig af at blive kørt at sine forældre. Man kan komme med sine venner og sin sejltaske, og så er man faktisk klar til stævnet. Det gør entry-barrieren lav, påpeger hun.

Sociale stævner

Udover at gøre kapsejlads mere tilgængelig, sigter sprintsejlads også mod at skabe stærke sociale netværk blandt de unge sejlere. Gennem dynamiske stævner af kort varighed og aktive pauser mellem sejladser får sejlerne mulighed for at lære hinanden at kende og opbygge relationer på tværs af klubber.

– Vi ønsker at fremme venskaber blandt unge sejlere, så de kan få nogle stærke relationer med andre end dem, de kender fra klubben. Et solidt fællesskab på tværs er afgørende for, at unge trives i idrætten, derfor er det vigtigt at tænke det sociale aspekt ind i konceptet, påpeger Christina Andersen.

Endelig fokuserer sprintsejlads på at styrke interessen for kapsejladsledelse blandt de unge sejlere. Ved at integrere viden om kapsejladsledelse i selve konkurrenceformatet gives sejlerne mulighed for at stifte bekendtskab med de frivillige roller indenfor sporten.

Ved at introducere dem til ledelsesmæssige opgaver og ansvar på et tidligt tidspunkt håber Dansk Sejlunion således på at skabe et stærkere fundament for fremtidens sejlsport.

Spændende aldersgruppe med stort potentiale

Sprintsejlads er et initiativ, der har stor succes i Sverige, hvor det har været med til at åbne dørene til kapsejlads for klubbernes unge sejlere.

Nu glæder Dansk Sejlunions sig til at finde ud af, om konceptet også kan gøre det nemmere og sjovere at være ung sejler i Danmark, fastslår Christina Andersen

– Jeg glæder mig virkelig meget til at afholde stævnerne. Det er en fed aldersgruppe, der megagerne vil på vandet og lære nyt. Men det er også en sårbar gruppe, hvor vi ser et stort frafald, hvis ikke vi giver dem nogle tilbud, der passer til dem. Der håber vi sprintsejlads kan være en del af løsningen.

Koncept for sprintsejlads på vej

Dansk Sejlunion planlægger at teste konceptet over fire stævner i løbet af 2024 i både store og små klubber. Herefter evalueres projektet, og der udarbejdes et koncept og en handlingsplan, så klubber efterfølgende selv kan afvikle sprintsejladser i egen klub.

Konceptet forventes at ligge klar i slutningen af 2024.

Rul til toppen