Taktik og strategi

Det inspirationsværktøj som ligger her er et billedmateriale med beskrivelser af de almindeligt fremherskende vindsystemer og nogle grundregler om, hvordan vinden opfører sig her. Også lokaleffekter er beskrevet.
Efterfølgende findes en række taktiske grundregler fortalt i billeder med korte kommentarer.

Det kræver træning at blive en god strateg og taktikker. Tag ideerne med dig på vandet i din træning. Øv dig i de forskellige situationer.