>>Jeg er nervøs i dag<<, >>Jeg bliver virkelig spændt når vi skal starte<<, >>Jeg bliver vred når jeg laver store fejl og så sejler jeg ikke godt<<… osv…
Det sportspsykologiske område adskiller sig her ikke fra eksempelvis teknisk træning. Vi ved alle sammen meget alene ud fra vores livserfaring og vær ikke bange for at bruge det. Der er i vores kultur en indbygget barriere for at gå til personer i problemer og der er en barriere hos mange i at søge hjælp. Meget ofte viser det sig dog, at det at dele med andre, er en meget stor hjælp til at løse en udfordring.

Anvendelse til sejlere:
• fra 10 år
Trænerens anvendelse:
• træneren kan tilbyde sejlere at man et antal gange årligt gennemfører samtaler hvor det sportspsykologiske emne også berøres.
• træneren kan invitere til dialog når udfordringer opstår i træning eller konkurrence
Sejlerens anvendelse:
• sejleren kan være med til at opbygge en kultur i din klub/i dit træningsmiljø hvor I taler med hinanden om jeres udfordringer. Tal med sejlerkammerater, tal med træneren, tal med dine forældre. Samtaler kan være 1:1 eller det kan være i grupper, ligesom med den tekniske træning.