Den indre dialog kan være både positiv og god for os, men den kan også være negativ og gøre os dårligere til at klare opgaven – eksempelvis ved at øge nervøsiteten.

Som sejler kan den indre dialog handle om mange ting. Den kan eksempelvis handle om det tekniske, det taktiske-strategiske eller ens motivation. Nogle eksempler:

 

 

Positiv indre dialog

Negativ indre dialog

Teknik

”Helt udover kanten”

”Arbejde med hver bølge”

”Bare hold rytmen”

”Lig stille på startlinjen”

”Nej, hvor er det svært”

”Jeg får det aldrig lært”

”Jeg kan ikke finde ud af det”

”Min teknik er dårlig”

Taktik-strategi

”Jeg har styr på de vindskift”

”Trykket kommer til mig”

”Jeg har styr på feltet”

”Igen en skralder!!”

”Hvorfor rammer jeg ikke trykket”

”Der er både alle vegne og jeg kan ikke gøre noget”

Motivation

”Det er det her jeg kæmper for”

”Jeg er stærk”

”Smerte er midlertidig”

”Jeg har gjort det før”

”Vejret er ikke lige min kop te”

”Det her kan jeg godt opgive”

”Puh, det er hårdt”

”Der er langt hjem”

 

Den indre dialog hænger tæt sammen med 3R modellen og koncentration. Den indre dialog handler altid om det du gør, men den kan jo netop stå i vejen for dig – og så vil du gerne anvende 3R modellen til at vende det til noget positivt.

Anvendelse til sejlere:
• fra ca 12 år
Trænerens anvendelse:
• læg op til træningspas hvor der arbejdes med den indre dialog. Spørg på land inden træningen til deres typiske negative indre dialoger – lad dem fortælle. Når de har fortalt, så bed dem om at formulere nogle positive indre dialoger de kan sætte ind i stedet for. Dem kan de så øve at udskifte med på vandet.
• Sejlere som siger ”kan ikke…” til et eller andet – eksempelvis at presse på og tage en god start. Prøv som træner at arbejde med dem og en positiv indre dialog. Foreslå eksempelvis sejleren at sige ”Jeg går tidligt ind og kæmper for min plads” til sig selv når I går i gang med starttræningen. Se om ikke den positive indre dialog kan give sejleren mere tro på opgaven – og du kan se på og hjælpe med det tekniske.
Sejlerens anvendelse:
• som sejler kan du i enhver trænings- eller konkurrencesituation øve dig i at have en positiv indre dialog, eller at vende en negativ dialog til en positiv dialog. Særligt i træning – måske endda alene træning er det en god øvelse, at arbejde med en positiv indre dialog. Der kommer mere energi i koppen.