Klassernes sider

Klasseorganisationer i Dansk Sejlunion er specialklubber, som bl.a. varetager udvikling af aktiviteter i de enkelte klasser.

senest ajurført d. 24. februar 2020