Forsikringsanbefalinger til dig der sejler på DS hold

Som elitesejler er du ikke dækket af DS-forsikringer, og du skal derfor selv tage stilling til dine forsikringer. Vi har samlet et overblik over de væsentligste.

Senest ajourført d.17. januar 2023

Indhold

  Ekspandér

  Ansvarsforsikring af båd

  Der kræves ansvarsforsikring med specielle dækningssummer i forhold til skader på tredje person. Forsikringen er nødvendig og obligatorisk for sejlere, som sejler kapsejlads nationalt og internationalt.

  Som landsholdssejler er du forpligtet til dels at have en lystfartøjsansvarsforsikring på danske vilkår, dels at efterleve de krav om udvidet ansvarsforsikring, som er forbundet med specifikke internationale stævner (normalt angivet i Notice of Race).

  Både, som stilles til rådighed for udøvere af Dansk Sejlunion, er ansvarsforsikret af Dansk Sejlunion. Dansk Sejlunion kan gøre dig erstatningsansvarlig for lånt udstyr, hvis det som følge af grov uagtsomhed fra din side bliver stjålet eller på anden måde bortkommer eller bliver beskadiget.

  Rejseforsikring

  Ved træning i udlandet anbefaler vi at tegne en rejseforsikring, som dækker det antal dage, du er i udlandet for at træne eller konkurrere. Forsikringen dækker medicin, behandling på hospital og eventuel hjemtransport og ledsagelse. Vær opmærksom på, at visse forsikringer har rejseforsikring inkluderet i fx indboforsikringen (pris ca. 1000 kr. for en årsrejseforsikring).

  Rejseforsikringen kombineret med en ulykkesdel

  Ulykkesdelen sikrer erstatning ved varige mén*, invaliditet og død. Ulykkesdelen dækker kun ved træning og konkurrence i udlandet (pris ca. 1800 kr./år).

  Heltidsulykkesforsikring

  Et alternativ til en ulykkesforsikring i kombination med en rejseforsikring. Heltidsulykkesforsikringen dækker ”hele tiden” (på vej til job, skole, træning og konkurrence i Danmark og udlandet).

  *Mén: Fysisk, varig mén er de fysiske gener efter et ulykkestilfælde, der ikke forsvinder ved behandling, og som du må leve med resten af livet. Det fysiske, varige mén fastsættes ud fra Arbejdsskadestyrelsens vejledende mén-tabel. Varigt mén kan også opstå ved en infektion gennem ører, øjne eller mund.

  Idrættens forsikringer

  Læs mere om forsikringer i idrættens verden her: https://www.idraettensforsikringer.dk

  Rul til toppen