Tilskud til grej

Dansk Sejlunion giver tilskud til køb af grej for dig, der er udtaget til Sejlerlandsholdet. Læs om mulighederne her.

Senest ajourført d. 17. januar 2023

Indhold

  Ekspandér

  Dansk Sejlunion giver tilskud til køb af grej for dig, der er udtaget til Dansk Sejlunions Sejlerlandsholdet. Grejkøbet skal godkendes af din træner inden for det aftalte budget.

  Der vil være tre typer af ejerskab til grej i en landsholdssejlers kampagne:

  Fælles ejerskab

  Dansk Sejlunion har ydet tilskud, og landsholdssejler har betalt resten. Som sejler har du fuld råderet over grej i kontraktperioden. Det er dit ansvar at sikre, at grej opfylder klasse- og kapsejladsregler, og du skal anvende og vedligeholde grejet, så værdien holdes bedst muligt. Som sejler er det dig, der betaler forsikring, og i samarbejde med klassekoordinator skal du udskifte grejet på det tidspunkt, der er optimalt ud fra økonomi og anvendelse. Indtægter fra salg af grej med fælles ejerskab bliver fordelt efter den samme procentvise fordeling, som er anvendt ved køb af grejet. Som sejler skal du oplyse klassekoordinator om salgspris, navn og adresse på køber.

  DS ejer grejet

  Dansk Sejlunion har finansieret køb af grej. Som sejler har du fuld råderet over grej i den tid du er på landsholdet. Det er dit ansvar at sikre, at grej opfylder klasse- og kapsejladsregler, og du skal anvende og vedligeholde grej, så værdien holdes bedst muligt. Som sejler betaler du forsikring og skal ved ophør levere lånt grej tilbage til Dansk Sejlunion.

  Sejleren ejer grej

  Sejleren har af eget budget finansieret køb af grej. Som sejler har du fuld råderet over grej og eventuelle indtægter fra salg, og du beslutter selv niveau for vedligehold og betaler forsikring.

  Lån gennem Dansk Sejlunion

  Som landsholdssejler har du foruden et grejtilskud mulighed for at låne op til 120.000 kr. til finansiering af køb af joller/boards.

  De nærmere regler kan læses her.

  Ansøgningsskema findes her

  For yderligere spørgsmål vedr. lån kan Dansk Sejlunions økonomichef Henrik Blakskjær kontaktes.

  Rul til toppen