Dansk Sejlunion styrker Laser-klassen - vil du med ombord?

Laser-klassen er en af de helt store ungdomsklasser og samtidig en af vores stærkeste OL-discipliner. Dansk Sejlunion og DIF styrker nu sporet i de kommende år.

Senest ajourført d. 9. marts 2021

Hør Anne-Marie Rindom, Danmarks dygtigste Laser-sejler, fortælle om de oplevelser og det fællesskab, der følger med at sejler Laser.

 

Med støtte og opbakning fra Dansk Idrætsforbund slår Dansk Sejlunion i år et særligt slag for Laseren. Klassen er, ligesom vores øvrige danske ungdomsklasser, en rigtig god båd for mange unge og voksne sejlere. Klassen har et godt sportsligt program, og den er samtidig bredt repræsenteret i Dansk Sejlunions aktiviteter.

Laseren er derudover en olympisk disciplin for både kvinder og mænd. Af den grund ønsker vi nu at styrke sporet, så vi sikrer, at alle unge sejlere, der har lyst til Laseren, også har mulighed for at vælge den.

Er du blevet nysgerrig på Laseren?

Er du blevet inspireret til at høre mere om Laseren, skal du kontakte Dansk Sejlunion. Det er os, der tager den første snak med sejlere og klubber i forbindelse med dette projekt.

Skriv eller ring til Jan Christiansen, talentudvikler i Dansk Sejlunion:

Telefon: 2127 0071
Mail: jan.christiansen@sejlsport.dk

Ønsker du direkte kontakt til LAD, kan du kontakte klassens formand:

Nicolai Aistrup Pedersen:

nap@solutionhouse.dk

Om Laseren

Laseren er en båd, der er meget let at komme i gang med. Det er en enkel jolle, der sejles alene. Men netop fordi jollen er enkel og internationalt den mest udbredte ungdoms- og voksenjolle, er det samtidig en jolle med et stort udviklingspotentiale. I Laseren er der et utal af internationale konkurrencer for alle niveauer og aldersgrupper. Det betyder, at det altid er muligt at konkurrere mod andre sejlere på samme udviklingstrin.

Med de tre rigge, der hører til Laseren (4,7, Radial og Standard), er den også en enkel båd for klubber at have med at gøre. Man kan reelt anvende de samme klubbåde til flere aldersgrupper, idet båden grundlæggende er den samme. Kun riggen skiftes ud mellem små og store sejlere.

Projektet kort fortalt

Ambitionen med projektet er at få kontakt til alle sejlere og sejlklubber, som kunne være interesseret i gå i gang med Laser-jollen. Alle interesserede skal have mulighed for at høre om jollen, og om det liv og de aktiviteter der er i klassen nationalt såvel som internationalt.

Når Dansk Sejlunion har fået kontakt til interesserede sejlere og sejlklubber, planlægger vi en detaljeret møderække. Her er alle velkommen uanset, om I er klar til at gå i gang med Laser-aktiviteter eller bare uforpligtende ønsker at blive klogere på, om Laser-jollen er noget for jer. Sikkert er det, at vi vil tage imod alle og hjælpe jer videre efter bedste evne.

Det er Laser Association Denmark (LAD) og Dansk Sejlunion (DS), der i fællesskab vil stå for at møde sejlere og sejlklubber.

I forhold til det eksisterende ungdomsarbejde i LAD vil årsplanen og aktiviteter ligne det, de plejer. Men som noget nyt vil der i en lang række af aktiviteter være en gennemgående træner, som alle nye sejlere kan tage fat i og få hjælp fra. Det vil gøre det meget lettere for unge sejlere og deres klubber at få svar på praktiske spørgsmål.

I forhold til det allerede eksisterende olympiske arbejde, er den overordnede indsats omkring Laser-sejlerne styrket. Vi er gået fra at have et primært fokus på kvinderne med Anne-Marie Rindom i spidsen til nu også at inkludere den gruppe af drenge/mænd, som sejler Laser Standard. I 2020 fik vi samlet en gruppe på seks-syv Laser-drenge, og deres sportslige niveau har været stejlt opadgående. De sluttede således 2020 af med at sejle i guld-fleet ved klassens EM for seniorer og er dermed aldeles godt på vej.

Er det noget for dig?

Vi vil gerne i kontakt med alle sejlere, unge som voksne, der kunne være interesserede i Laser-jollen og alle sejlklubber, der kunne overveje Laser-jollen i klubben. 

Hvad er ung? Med 4,7-riggen passer Laseren til sejlere, der vejer omkring 50 kilo. Men din interesse betyder mere end din vægt. Vejer du mindre, vil vi fortsat gerne høre fra dig. Vores snak kan da handle om, hvilken vej du skal gå nu for at komme i Laseren senere. Det kan også være, vi sammen med dig kan se, at Laseren ikke bliver det rigtige, og så kan vi anbefale dig en anden vej.

Rul til toppen