Dual Career

Fra 14-15år. At kombinere sport og uddannelse er ikke nemt. Vi mener dog, at det er vigtig at danne “det hele menneske” og skabe en identitet uden for sporten.

Senest ajourført d.9. november 2021

Hvilken aldersgruppe egner dette redskab sig til?

Det anbefales at du er 14-15år før du begynder at arbejde med dette redskab

At have en Dual Career handler om både at have en sportslig karriere og tage en uddannelse eller arbejde, altså at man har to eller flere ting som fylder rigtig meget i ens liv. Det kan være svært at kombinere flere ting som tager rigtig meget tid, men bare fordi det kan være svært er det ikke umuligt. I Danmark har vi kultur for ikke udelukkende at fokusere på vores sportslige karriere så længe vi er unge. Næsten alle tager som minimum en gymnasial eller erhvervsuddannelse, så hvis sportskarrieren fejler, så har vi andre muligheder. Vi tror samtidig på, at uddannelsen er med til at danne os som hele mennesker og gøre os til en bedre atlet i sidste ende. At have en dual career handler om, både at være god til at planlægge, struktureret og flittig da man har mange travle uger med meget skole og sport, men det handler også om at være god til at prioritere. At man kan skrue op og ned for sporten og skolen i perioder hvor det giver mening, så man ikke kører sig selv i sænk med 100% fokus på alt hele tiden, for det er sjældent muligt i særlig lang tid ad gangen og det er de færreste der vil trives i det.

Under puberteten

Som 13-14 årig vil du typisk få mere at se til med lektier, pligter derhjemme, venner osv. Det kan godt være, at du ikke selv lægger mærke til det, da det nok sker gradvist. Nogle gange kan det være godt at stoppe op og mærke efter om man trives i sin hverdag og om man kan holde til det på sigt. Det er okay at tage korte pauser fra ting, for at mærke om det er noget du vil komme til at savne. Du har sikkert hørt, at det kræver rigtig mange timers træning for at blive god til noget, f.eks. sejlads, og det er også rigtigt, men hvis ikke du trives med den måde din hverdag hænger sammen op, så kommer du aldrig til at gennemføre de mange timers træning det kræver og kvaliteten af hver træning bliver dårlig. Derfor er det vigtigste, at du trives og nyder det du laver. Med det sagt, så skal man selvfølgelig ikke bare droppe alt hvis man har en stresset uge eller en enkelt dårlig dag, man skal nærmere kigge på om der er ting som går igen over en længere periode.

Efter puberteten

Når du kommer op sidst i pubertetsalderen kan du begynde at arbejde med mere langsigtet planlægning.

Når man har gjort det klart for sig selv og sine sejlere, at det er ok der er andre ting som i perioder fylder mere end sejladsen, så kan du begynde at arbejde med at blive mere proaktiv i at forudse dine skiftende fokus. Forsøg at forudse hvornår du vil have andre ting som vil stresse dig, f.eks. eksamensperioder, opstart af studie osv. Ligeledes vil du have perioder op til store stævner hvor du måske kan prioritere ekstra meget tid til sejlads fordi du har læst forud eller udsat noget studie grundet at du vidste du ville have meget træning op til dette stævne. Du kan forsøge at planlægge dit fokus et år ud i fremtiden, så du tidligt kan begynde at forberede dig på de forskellige perioder. I perioder hvor sejladsen ikke har førsteprioritet kan du forsøge at gøre sejladsen til frirummet hvor du kan komme og afstresse fra eksamenslæsningen når du har lyst. Hvis ikke du skaber en forventning til, hvornår og hvor mange gange om ugen du skal på vandet i de perioder, vil det heller ikke blive en stressfaktor for dig, at skulle på vandet.

Værktøjet til dette redskab er delt op i 3. Først en tabel til at planlægge sin uge. Derefter en tabel til at planlægge sit kommende år. Til sidst er der en tidslinje over de næste 5 år, hvor man kan få lov til at tænke stort og måske drømme lidt.

Rul til toppen