Koncentration

Fra 12-13år. Ingen er 100% koncentreret 100% af tiden. Den største kunst er ikke at være koncentreret, men, at være god til at opdage når man ikke er det.

Senest ajourført d. 9. november 2021

Hvilken aldersgruppe egner dette redskab sig til?

  • Det anbefales at du er 12-13 år før du begynder at arbejde med dette redskab

Dette redskab er lidt en anden side af samme sag ift. redskab nr. 12 (negative tanker). Ligesom man kan arbejde med redskaber til at tackle forstyrrende tanker, så kan man arbejde med at holde koncentrationen i længere perioder. Koncentration handler om evnen til at rette ens tanker mod én bestemt ting - og kun den. Så snart ens tanker bliver afledt fra denne ting, opgave eller lignende, så har man mindre koncentration på opgaven – dvs. man er mindre koncentreret.

Alle kender til det; du laver én ting, men tænker på noget andet, og så laver du fejl – stiller tekoppen på kanten af bordet, hælder salt i kaffen – eller mærker ikke det næste vindskift i tide….

Er du fuldt og helt koncentreret om en opgave hele tiden, så kan man tale om at være i flowtilstand. I en sådan tilstand forsvinder tid og sted næsten og du er blot i nuet, lige der med din båd og vandet og vinden – intet andet. En fantastisk fornemmelse. Det er typisk i sådan nogle situationer hvor du efterfølgende tænker ”hvor blev tiden af?”.

Du kan øve din koncentration ved at anvende koncentrationscirklen og blive opmærksom på hvor du er på denne. Bedst er det når du i en trænings- eller kapsejladssituation er helt i midten – og værst er det hvis du tankemæssigt befinder dig helt ude yderst i cirklen.

At kunne koncentrere dig i længere tid ad gangen kan være utrolig fornuftigt i en så kompleks og kaotisk sportsgren som sejlads, hvor der er mange variable du hele tiden skal vurdere og agere efter. Det er ligeledes utopi at tro du kan være 100% koncentreret i timevis. Der vil altid dukke en irrelevant tanke op i ny og næ. Formålet er dog at være hurtig til at registrere den, så du hurtigt kan komme tilbage til nu’et, hvor du er koncentreret om det er sker nu og her.

En koncentrationsøvelse til vandet. Gerne en dag med let vind, hvor koncentrationen kan være svær at holde.

Hav koncentrationscirklen med dig i båden – sæt en lamineret udgave fast et sikkert sted. Øv dig i at sejle i blå zone. Hvor længe kan du det? Prøv igen – se om du kan sejle endnu længere i blå zone. Tag et træningspas hver uge i en måneds tid hvor du fokuserer på din koncentration. Evaluér din generelle koncentration efter hvert pas og se om der ikke sker en udvikling.

Du kan også arbejde med dette redskab på en anden måde. Hav dit startur med ud til træning og sæt det til at tælle ned fra 10 minutter. Hver gang det bipper (som regel bipper det hvert minut) registrerer du hvor du er på koncentrationscirklen. På den måde vil du vænne dig til at være opmærksom på dine tanker og refokusere når tankerne løber løbsk. Efter 10 minutter (eller når det begynder at bippe helt vildt fordi det er det sidste minut) stoppe du og tager et par minutters pause fra øvelsen og så starter du forfra. Dette kan du gentage 2-4 gange alt efter træningens længde og hvad I ellers laver af øvelser på vandet.

Rul til toppen