Konstruktiv evaluering

Fra 10-11år. At være god til at evaluere kan spille en stor rolle i udvikling. En god evaluering fokuserer bl.a. på det kontrollérbare og sine procesmål.

Senest ajourført d.9. november 2021

Hvilken aldersgruppe egner dette redskab sig tilDet anbefales at du er 10-11 år før du begynder at arbejde med dette redskab.

Evaluering kan være svært, specielt hvis det ikke er gået så godt. Man kan nemt komme til kun at fokusere på, at man ikke gjorde det så godt resultatmæssigt, som man havde forventet. I virkeligheden kan det være at man gjorde mange af de ting som man havde arbejdet med de sidste par måneder rigtig godt, og at man ”bare” ikke fik taget de rigtige beslutninger. I sådan en situation vil man jo skulle rose sig selv på trods af resultatet, men det er ikke altid så let som det lyder.

Dette redskab knytter sig til artiklen om målsætninger. Ligesom det blev pointeret, at procesmål er vigtige og at man skal passe på med at lægge for meget værdi i resultatmål, så er det ligeledes vigtigt at evaluere på sine fokuspunkter og ikke sine resultater. Hvis du har fokuseret på at blive god til starter det sidste stykke tid, så evaluér på hvordan de gik og ikke hvordan du tog beslutninger rundt på banen eller din fart på læns. Det har ikke været dit fokus, så du bør ikke hænge dig i at den ikke var så god. Du kan i stedet tage det til efterretning og evt. planlægge en periode med fokus på fart på læns, efter perioden med startfokus er slut.

Ineffektive evalueringer forklarer ofte sejre og nederlag med ydre faktorer som modstandere, trænere og dommere. Effektive og konstruktive evalueringer fokuserer derimod på:

  • Evaluerer både træning og konkurrence (før puberteten dog primært træning).
  • Evaluerer indsats før resultat.
  • Evaluerer især på sine procesmål.
  • Bruger evalueringen til at sætte nye procesmål og fokuspunkter for den næste periode.

Det er vigtigt at skabe en vane med altid at evaluere træningspas og konkurrencer. Et værktøj til at vurdere sig selv kan være et skema med fokuspunkterne for den periode du befinder dig i. Det kan være godt til at se om der sker en forbedring over tid. Vurdér gerne dig selv på en skala eller med en procentsats for hvert fokuspunkt, men have også gerne en boks til at skrive en bemærkning, så du kan skrive lidt om hvad du følte og ikke bare at du vurderede at dine bomninger var på 70%.

Evaluering alene er dog ikke altid det mest optimale. Hvis du er i en træningsgruppe, så vær’ med til at skabe en kultur hvor der bliver evalueret. Skriv gerne ned til evalueringerne, så du kan kigge på det næste gang du skal ud, også selvom det allerede er næste dag. Derved er du sikker på at huske, hvad du skal arbejde på/gøre anderledes den her træning.

Fælles evalueringer kan dog være svære at holde konstruktive. De kan nemt løbe ud af en tangent eller blive meget kaotiske, hvis ikke der er nogen som har ansvar for ordstyring, tidsstyring og fornemmelse for gruppens energi. Hav derfor gerne en person (ideelt træner) som er ansvarlig for at styre/facilitere evalueringen, så den bliver kort, præcis og relevant.

Rul til toppen