Kontrol / accept

Fra 13-14år. Mange bekymrer og irriterer sig over ting, som de ikke kan kontrollere. Arbejde med kontrol og accept kan spare de fleste for meget mental energi.

Senest ajourført d.9. november 2021

Hvilken aldersgruppe egner dette redskab sig til?

Det anbefales at du er 13-14år før du begynder at arbejde med dette redskab.

Vi kender det alle, man sidder og holder øje med om udsættelsen går ned? Folk har alle mulige meninger om det, men faktum er, at det kan du som sejler ikke bestemme. En anden situation kan være, at du får en straf som du ikke er enig i. Eller bliver taget i en tyvstart. Mange folk bruger rigtig meget tid på at gruble, irritere eller bekymre sig, hvilket ikke i sig selv er så uhensigtsmæssigt. Der hvor det bliver uhensigtsmæssigt og hvor man kommer til at bruge en masse unødvendig energi er, når man bekymrer sig om ting man alligevel ikke kan kontrollere. Alle ovenstående situationer har nemlig det til fælles, at du ikke kan gøre noget ved det, når først de er sket. Hvordan du reagerer og hvad du efterfølgende gør, er dog inden for din kontrol.

Til hverdag og i konkurrencer kan du have rigtig meget at tænke på. Meget af din daglige irritation kan ofte udspringe fra situationer, som du slet ikke selv har været herre over. Det kan også ske til konkurrencer, hvor nogle situationer får dig til at føle dig uretfærdigt behandlet eller sætter mange tanker i gang. Et eksempel kan være, at du netop har sejlet en sejlads hvor en konkurrent har lagt en protest mod dig. Sejladsen er slut og du tog ikke din straf fordi du ikke var enig i protesten. Nu bliver du bekymret for hvem der har ret og begynder at tænke på hvad du skal sige i protestlokalet og hvem du skal have som vidner. Hvad du i stedet kunne gøre, er at acceptere, at det er sket, for derefter at skubbe det til side indtil du er kommet på land og skal ind til protesten. Ved at bruge mange tanker på det ude på vandet glemmer du at tænke på ting som; ”Har forholdene ændret sig siden sidste sejlads? Er mit trim stadig korrekt? Hvad er strategien for næste sejlads? Skal jeg have noget at spise og drikke? Osv.”. Det kan vække stærke følelser som er svære at ignorere, men essensen er, at du kan spare rigtig meget mental og fysisk energi ved ikke at hænge dig så meget i alt det der er uden for din kontrol. Hidser du dig op over noget som du alligevel ikke kan gøre noget ved, så har du brugt tid og energi som du i stedet kunne have brugt på at tænke på trim, dit næste træk, strategi til næste sejlads osv.

Det kan derfor være brugbart når du hidser sig op eller irriterer dig over noget, at spørge dig selv; ”kan jeg reelt gøre noget ved situationen nu?”. Er svaret ”nej”, så bør du nok i stedet fokusere på at komme videre og tænke på dit næste træk. Det kan naturligvis være lettere sagt end gjort, men at være bevidst om det og arbejde aktivt med det over en periode kan gøre en stor forskel.

Værktøjet til dette emne skal hjælpe dig til at sortere i de ting som er værd at fokusere på og de ting som ikke er værd at bruge energi og tanker på. Udfyld værktøjet, reflektér over hvad du typisk kommer til at bruge unødvendig energi på, arbejd aktivt med det en måned eller to og prøv så at reflektér igen og vurdér om du bruger mindre unødvendig energi.

 

Rul til toppen