Nøglepersoner

Fra 16-17år. Man bliver ikke elitesejler uden hjælp. Det kan være godt at kende sine nøglepersoner, således at man kan håndtere og pleje dem på bedste vis.

Senest ajourført d.9. november 2021

Hvilken aldersgruppe egner dette redskab sig til?

Det anbefales at du er 16-17år før du begynder at arbejde med dette redskab.

Skal man til toppen i noget, uanset om det er i en sportsgren eller erhvervsmæssigt, så er det ikke uden af have en masse folk omkring sig som man skal forholde sig til. Som Dual Career atlet har man ofte rigtig mange relationer som fordeler sig i forskellige arenaer i ens liv. Det kan være lærere, venner og studievejleder på studiet, det kan være trænere og venner i sejlklubben og det kan være familie og venner derhjemme. Nogle gør rigtig mange gode ting for en, nogle er mere neutrale og nogle kan skabe barrierer for en. I takt med at du bliver ældre og træningsmængden stiger er der flere og flere ting i hverdagen der skal gå op. I den sammenhæng kan det være godt at være bevidst om dine nære relationer, også kaldet nøglepersoner.  

De støttende nøglepersoner kan være støttende på mange måder og barrierepersonerne kan skabe barrierer på mange måder. Af og til vil personer også være lidt af begge dele og måske skifte. Det er derfor lidt sort/hvidt sat op, at sige nogle udelukkende er støttende relationer mens andre er barrierepersoner, men nogle vil nok være overvejende det ene. At være bevidst om dine nøglepersoner vil kunne gøre dig i stand til at navigere i dine relationer, så du bedre kan omgive dig og trække på de støttende relationer mens du kan have strategier til hvordan du tackler barrierepersonerne.

Når du har identificeret dine nøglepersoner og om de generelt er støttende eller barrierer, så kan du med fordel gøre dig nogle overvejelser om hvilken måde støttepersonerne støtter dig. Er det økonomisk? Er det med deres tid/hjælp? Er det med noget ekspertise/viden som de bidrager med? Notér hvordan dine nøglepersoner bidrager, så du i pressede situationer ved hvilke du måske skal trække lidt ekstra på. Omvendt kan du også have strategier for hvordan barrierepersonerne typisk (forsøger) at spænde ben for dig og hvad du kan gøre for at tackle disse personer bedst muligt.

Værktøjet til dette emne er meget simpelt og skal blot skabe overblik og refleksion. Prøv at lav øvelsen igen om 2-4 måneder og se om det har ændret sig. Har du måske brugt refleksionerne siden sidste øvelse til at navigere i dine relationer eller til at trække lidt ekstra på nogle personer?

Rul til toppen