Værdier

Fra 14-15år. At være bevidst om hvem man gerne vil være, både i og udenfor sporten, kan give et dybere formål med sin karriere og bl.a. hjælpe med prioriteter.

Senest ajourført d.9. november 2021

Hvilken aldersgruppe er dette redskab egnet til?

Det anbefales at du er 14-15år før du begynder at arbejde med dette redskab.

Vi er alle forskellige og har hver vores styrker og svagheder. Vi har også alle en idé om hvad det kræver for at løse store opgaver eller blive en af de aller bedste til noget, f.eks. sejlads. Det kan være godt at gøre sig nogle tanker, om hvilke karaktertræk man selv synes er vigtige, hvis man skal til toppen i f.eks. sejlsport. Derfra kan man begynde at fokusere lidt ekstra på disse karaktertræk og huske på dem når motivationen er lav eller man oplever modgang. Man kan bl.a. stille sig selv spørgsmålene; ” Hvilke handlinger er vigtige i processen og hvorfor er de det? Hvordan håndterer jeg svære perioder? Hvad gør jeg i perioder hvor jeg har super travlt? ”

Det kan være utrolig godt på et tidspunkt at tænke lidt over hvem du egentlig gerne vil være, hvordan vil du gerne fremstå og hvad du vil være stolte af når du kigger tilbage på den person du har været igennem din sejlerkarriere. Karaktertrækkene, også kaldet værdierne, skal være med til at definere dig, ikke kun når du sejler, men i alle steder i din tilværelse. At du er bevidst om dine værdier kan sikre at du ikke mister dig selv, din medmenneskelighed og din integritet i jagten på guld. Det kan hjælpe dig med at holde motivationen i svære perioder og det kan hjælpe dig med at træffe svære valg. At være bevidst om, hvad der er vigtigt for dig, kan være en rigtig stor styrke.

I forbindelse med at finde frem til dine værdier kan det være godt at sætte konkrete handlinger på værdierne. Kan du sige ”denne værdi kommer til udtryk når jeg …”, så har du en god og specifik værdi.

Disse værdier kan være rigtig gode at have gjort sig tanker om, når du skal tænke tilbage på situationer som har været svære. Så kan du stille dig selv spørgsmålet; ”Handlede jeg i tråd med de værdier og handlinger som jeg mener er vigtige?”. Kan du svare ”ja”, så har du måske handlet korrekt. Må du svare ”nej”, så skal du først finde ud af én ting. Er værdien virkelig er vigtig for dig? Er den ikke det, så kan det være du skal grave dybere efter at finde dine sande værdier. Mener du stadig at værdien er vigtig for dig, kan du gøre dig nogle tanker om, hvorfor du ikke handlede i tråd med værdien og hvad du kan gøre en anden gang, for at handle i tråd med den. Et eksempel kan være, at du en morgen til et stævne skal til at i vandet. Der er kø til slæbestedet og du er ved at være stresset fordi du er bagud ift. den tidsplan du har lagt. Derfor møver du dig foran i køen, hjælper kun dig selv og taler ikke pænt til folk. Efterfølgende kommer du til at tænke over situationen. Dine værdier er måske, at du altid vil være flink og hjælpso, da du tror på, at det gavner sig og vil komme tilbage til dig på sigt. Men i situationen på slæbestedet handlede du altså ikke i overensstemmelse med dine værdier. Du må derfor gøre dig nogle tanker om, hvorfor du handlede som du gjorde og hvordan du kan gøre det anderledes næste gang du er i den her situation. Havde du ikke haft nogle værdier, så havde du nok ikke tænkt så meget over situationen og ville måske handle på samme måde næste gang.

Vi vil foreslå, at du ikke du ikke bare lister 20 karaktertræk op. Der kan naturligvis være mange karaktertræk som kan være med til at gøre dig til en af de bedste sejlere i verden, men prøv at vælge 3-5 som DU synes er vigtigst for dig og som du mener du kan efterleve. Det tvinger dig til at skulle prioritere og overveje hvad der VIRKELIG skal definere dig. Ved kun at have få værdier kan du altid huske på dem, også når du møder svære situationer, og det er nemlig super vigtigt at kunne.

Det kan være svært at udvælge sine karaktertræk, og nogle ændrer sig måske over tid. Værktøjet til dette redskab kan hjælpe dig til at starte din refleksion omkring hvordan du gerne vil tænke tilbage på dig selv og hvad andre skal huske dig for den dag du indstiller din karriere. Dette kan være et godt udgangspunkt for at finde dine sande værdier.

Rul til toppen