Koncentration

Fra 12-13år. Ingen er 100% koncentreret 100% af tiden. Den største kunst er ikke at være koncentreret, men, at være god til at opdage når man ikke er det.

Senest ajourført d.9. november 2021

Hvilken aldersgruppe egner dette redskab sig til?

Det anbefales at man er 12-13 år før man begynder at arbejde med dette redskab

Dette redskab er lidt en anden side af samme sag som redskab nr. 12 (Forstyrrende tanker). Ligesom man kan arbejde med redskaber til at tackle forstyrrende tanker, så kan man arbejde med at holde koncentrationen i længere perioder. Koncentration handler om evnen til at rette ens tanker mod én bestemt ting - og kun den. Så snart ens tanker bliver afledt fra denne ting, opgave eller lignende, så har man mindre koncentration på opgaven – dvs. man er mindre koncentreret.

Alle kender til det; man laver én ting, men tænker på noget andet. Og så laver man fejl – stiller tekoppen på kanten af bordet, hælder salt i kaffen – eller mærker ikke det næste vindskift i tide….

Er man fuldt og helt koncentreret om en opgave hele tiden, så kan man tale om at være i flowtilstand. I en sådan tilstand forsvinder tid og sted næsten og man er blot i nuet, lige der med sin båd og vandet og vinden – intet andet. En fantastisk fornemmelse. Det er typisk i sådan nogle situationer hvor man efterfølgende tænker ”hvor blev tiden af?”.

Koncentration er en flygtig ting som kan variere fra dag til dag og periode til periode. Koncentration er i høj grad influeret af ens omgivelser. På trods af dette kan man dog godt arbejde med ens evne til at koncentrere sig.

Når man arbejder med koncentration, er en stor del af arbejdet at blive opmærksom på, hvornår man ikke er koncentreret. Denne opmærksomhed kan f.eks. øves ved at anvende koncentrationscirklen. Bedst er det når man i en trænings- eller kapsejladssituation er helt i midten – og værst er det hvis man tankemæssigt befinder sig helt ude yderst i cirklen.

Under puberteten

Som træner skal man være opmærksom på, at når ens sejlere når pubertetsalderen, så sker der meget med kroppen og hjernen. Man må acceptere, at koncentration og interesse er varierende. Det kan være givtigt at bruge en periode hvor man snakker om, og har fokus på, at være til stede når man er til træning. At sejlklubben kan være et frirum, hvor de ikke behøver tænke på lektier, kærester, sociale medier og andet. At de blot kan nyde at være koblet fra og fokusere i timerne fra de kommer ned i klubben til de tager hjem igen. At dette både vil give et mentalt pusterum samt at det vil skabe langt større kvalitet i træningen.

En koncentrationsøvelse til vandet. Gerne en dag med let vind, hvor koncentrationen kan være svær at holde.

Sørg for, at sejlerne har koncentrationscirklen med sig i båden – sæt en lamineret udgave fast et sikkert sted. Så skal de øve sig i at sejle i blå zone. Gerne under kapsejlads, trim-line up eller lign. Hvor længe kan de det? Prøv igen – få dem til at se, om de kan sejle endnu længere i blå zone. Tag et træningspas hver uge i en måneds tid hvor de fokuserer på deres koncentration. Få dem til at evaluere på deres generelle koncentration efter hvert pas og se om der ikke sker en udvikling.

Du kan også arbejde med dette redskab på en anden måde. Få dem til at have sit startur med ud til træning og sæt det til at tælle ned fra 10 minutter. Hver gang det bipper (som regel bipper det hvert minut) registrerer de hvor de er på koncentrationscirklen. På den måde vil de vænne sig til at være opmærksom på sine tanker og refokusere når tankerne løber løbsk. Efter 10 minutter (eller når det begynder at bippe helt vildt fordi det er det sidste minut) stopper de og tager et par minutters pause fra øvelsen og så starter de forfra. Dette kan de gentage 2-4 gange alt efter træningens længde og hvad I ellers laver af øvelser på vandet. Dette er også fint at kombinere med kapsejlads eller trim træning.

Efter puberteten

I takt med at dine sejlere bliver ældre vil forventningerne til dem stige i alle deres arenaer (skole, arbejde, hjemme osv.). Dette, og mange andre ting, vil i perioder kunne påvirke dem og deres koncentration utrolig meget. Dette skal man som træner og sejler arbejde med at acceptere. Men man kan samtidig arbejde med at gøre sejladsen til fristedet hvor alt det som påvirker en kan glemmes. Det kan efterlades på land og så kan man bekymre sig om det når man kommer ind på land igen. Dette er naturligvis nemmere sagt end gjort, da tanker er ekstremt svære at styre og sandsynligvis vil komme under træningen også, men ikke desto mindre kan man godt arbejde med at være i nuet. At være opmærksom på sine sejlere og snakke med dem hvis man mærker noget kan også gøre en stor forskel for dem.

Af øvelser foreslås de samme som under puberteten (se ovenover).

Rul til toppen