Konkurrencerutiner

Fra 14-15år. Selvom rutiner kan være svært i sejlsport, så kan de give mental ro og overskud. Rutiner kan samtidig hjælpe til, at man ikke glemmer ting.

Senest ajourført d.9. november 2021

Hvilken aldersgruppe egner dette redskab sig til?

Dette redskab kan begynde at blive benyttet fra 16-17års alderen.

Download øvelse her.

Det kan være utrolig brugbart at have rutiner for hvad man skal gøre og hvornår man har tænkt sig at gøre det. Rutinerne kan være med til at give ro og mentalt overskud da man ikke skal bekymre sig om hvorvidt man har glemt noget eller om man kan nå alt.

Når dine sejlere når sidst i puberteten har de fleste sejlet så mange stævner og er så selvstændige, at de begynder at have kunne tage 100% ansvar for deres egen konkurrencedag. Rutiner kan for mange være et rigtig godt redskab til at give mental ro på dagen og igennem stævnet.

I sejlads kan det dog være svært bare at have én plan at følge, da bl.a. vejr, længde ud til banen og mange andre faktorer påvirker rutinen på dagen. Derfor kan det være dine sejlere skal have 2-4 konkurrenceplaner, så de f.eks. har en til når det er koldt og langt til banen, en til når det er koldt og kort til banen, en til når det er varmt og langt til banen osv. Det anbefales dog ikke at have meget mere end maksimalt 4-5 rutiner, da det så ikke længere er rutiner og de vil skifte for meget i rutinerne til at det kommer til at sidde på rygraden.

Rutiner kan også bruges i mange andre sammenhænge end til konkurrencer og kan være godt til at skabe struktur. Rutiner er dog ikke udelukkende positivt, da det kan hæmme udvikling og nytænkning. Derfor bør man også af og til udfordre sine sejleres rutiner. Dette kan f.eks. gøres ved at få dem til at spare med hinanden om deres rutiner og være nysgerrig/kritisk på hvorfor de gør som de gør.

Værktøjet til dette redskab skal hjælpe dine sejlere til at skabe nogle rutiner under konkurrence, fra de vågner om morgenen til de går i seng om aftenen. Forsøg at få dem til at lave 2-3 versioner alt efter vejr samt hvad der ellers kan påvirke deres rutiner. Få dem til at bruge dem i deres næste stævne og evaluér med dem om hvordan de passede. Efter at have benyttet dem igennem en sæson vil de nok have det meste af rutinerne siddende på rygraden.

Under pubertet

At have faste konkurrencerutiner i de tidlige pubertets år kan virke lidt voldsomt. Man kan derimod begynde at fokusere mere på rutinerne i den daglige træning. Det er okay at gå lidt mere op i, at dine sejlere er der til tiden og overholder tidspunkter. Når man kommer tættere på stævner kan man snakke med dem om, at de med fordel kan lave en plan konkurrencedagene sammen med deres forældre, så man er sikker på at have god tid til at rigge til og undgår at komme for sent på vandet.

Som træner vil jeg ikke begynde at give straffe til sejlere som ikke er gode til at overholde tidspunkter mv. Jeg vil derimod anerkende gode eksempler og forklare resten hvorfor det kan give god mening at overholde tidsplaner.

Rul til toppen