Konstruktiv evaluering

Fra 10-11år. At være god til at evaluere kan spille en stor rolle i udvikling. En god evaluering fokuserer bl.a. på det kontrollérbare og sine procesmål.

Senest ajourført d.9. november 2021

Hvilken aldersgruppe egner dette redskab sig til?

Det anbefales at dine sejlere er 10-11 år før de begynder at arbejde med dette redskab.

Evaluering kan være svært, specielt hvis det ikke er gået så godt. Man kan nemt komme til kun at fokusere på, at man ikke gjorde det så godt resultatmæssigt, som man havde forventet. I virkeligheden kan det være at man gjorde mange af de ting som man havde arbejdet med de sidste par måneder rigtig godt, og at man ”bare” ikke fik taget de rigtige beslutninger. I sådan en situation vil man jo skulle rose sig selv på trods af resultatet, men det er ikke altid så let som det lyder.

Dette redskab knytter sig til artiklen om målsætninger. Ligesom det blev pointeret, at procesmål er vigtige og at man skal passe på med at lægge for meget værdi i resultatmål, så er det ligeledes vigtigt at evaluere på sine fokuspunkter og ikke sine resultater. Hvis din(e) sejler(e) har fokuseret på at blive gode til starter det sidste stykke tid, så evaluér på hvordan de gik og ikke hvordan de tog beslutninger rundt på banen eller deres fart på læns. Det har ikke været deres fokus, så de bør ikke hænge sig i, at den ikke var så god. De kan i stedet tage det til efterretning og evt. planlægge en periode med fokus på fart på læns, efter perioden med startfokus er slut.

Ineffektive evalueringer forklarer ofte sejre og nederlag med ydre faktorer som modstandere, trænere og dommere. Effektive og konstruktive evalueringer fokuserer derimod på:

  • Evaluerer både træning og konkurrence (før puberteten dog primært træning).
  • Evaluerer indsats før resultat.
  • Evaluerer især på sine procesmål.
  • Bruger evalueringen til at sætte nye procesmål og fokuspunkter for den næste periode.

Før pubertet

Noget af det vigtigste før puberteten er, at man skal holde fokus på at det skal være sjovt og det skal ikke handle om resultater. Fokuser derfor på om de har haft det sjovt, hvad de har lært, om de kan huske hvad formålet med træningen var, om de kan gøre noget anderledes/bedre næste gang osv. Evalueringerne må ikke blive for lange og for tekniske.

Under pubertet

Her begynder man at kunne gå mere i detaljer og nørde fokuspunkterne mere i dybden. Brug gerne video, så sejlerne kan se udefra hvordan det ser ud udefra og fremhæv gode eksempler. Det anbefales ikke at fremhæve en masse dårlige eksempler, da det vil kunne påvirke nogle sejlere negativt. Det anbefales også at du stadig ikke bruger super lang tid på evalueringerne, da sejlerne nok vil have svært ved at fokusere så længe. Hold det kort og præcist. Få gerne dem til selv at italesætte fokuspunkterne og hvordan de har arbejdet med det til træningen. Opsummér til sidst, så de kan huske fokuspunkterne til næste træning.

Sidst I denne fase er det vigtigt at skabe en kultur hvor evaluering bliver en fast del af træning og konkurrencer samt at evalueringerne bliver holdt konstruktive. Husk du skal være kulturel leder og gå forrest i den retning du gerne vil have sejlerne skal gå.

Efter pubertet

Dine sejlere begynder nok at have flere træningspas om ugen, hvor flere kan være uden træner. Du har forhåbentlig fået skabt en kultur hvor dine sejlere altid vil bruge lidt tid på at evaluere deres træning. Et værktøj dine sejlere kan bruge til at vurdere sig selv kan være et skema med fokuspunkterne for den periode I befinder Jer i. Skemaerne kan være gode til at se om der er sket en forbedring over tid. Vurderingen kan ske på en skala eller med en procentsats for hvert fokuspunkt, men sørg for at de også skriver et par bemærkninger, om hvad de følte og ikke bare at de vurderede at deres bomninger f.eks. var på 70%.

Når I evaluerer sammen, så læg op til at de gerne må skrive ned, så de kan kigge på det næste gang de skal ud, også selvom det allerede er næste dag. Derved er de sikre på at huske, hvad de skal arbejde på/gøre anderledes ift. træningen før.

Fælles evalueringer kan være svære at holde konstruktive. De kan nemt løbe ud af en tangent når man virkelig går i detaljer eller blive meget kaotiske, hvis ikke der er nogen som har ansvar for ordstyring, tidsstyring og fornemmelse for gruppens energi. Sørg derfor for at styre/facilitere evalueringen, så den bliver kort, præcis og relevant, men stadig hvor alle føler de bliver hørt.

Rul til toppen