Kontrol / accept

Fra 13-14år. Mange bekymrer og irriterer sig over ting, som de ikke kan kontrollere. Arbejde med kontrol og accept kan spare de fleste for meget mental energi.

Senest ajourført d.9. november 2021

Hvilken aldersgruppe egner dette redskab sig til?

Dette redskab kan begynde at blive benyttet fra 13-14 års alderen.

Mange folk bruger rigtig meget tid på at bekymre sig. Det er ikke i sig selv så uhensigtsmæssigt. Der hvor det bliver uhensigtsmæssigt og hvor man kommer til at bruge en masse unødvendig energi er, når man bekymrer sig om ting man alligevel ikke kan kontrollere. Det kunne f.eks. være om udsættelsen går ned, at du får en straf som du ikke er enig i, eller du synes konkurrenterne sejler virkelig unfair.

Det kan være givtigt for dine sejlere at arbejde med, hvad de kan kontrollere og hvad de ikke kan. Ofte vil de bruge meget mental energi på at irritere sig eller gruble over ting som de alligevel ikke har nogen indflydelse på udfaldet af. Den energi vil i stedet kunne være brugt mere konstruktivt på at fokusere på hvad de kontrollere og få det maksimale ud af disse variable.

Download øvelse her.

Under pubertet

Da tanker er tæt på umulige at kontrollere, kan det være svært at styre hvad man grubler over, men hver gang man begynder at bekymre sig kan man spørge sig selv; ”giver det mening at bekymre sig om det her?”. Hvis svaret er ”nej”, bør man i stedet arbejde med at acceptere tilstanden og fokusere på at optimere de variable som man kan kontrollere. Et eksempel til dine sejlere kan være følgende; man har netop sejlet en sejlads hvor en konkurrent har lagt en protest mod en. Sejladsen er slut og du tog ikke din straf fordi du ikke var enig i protesten. Nu bliver du bekymret for hvem der har ret og begynder at tænke på hvad du skal sige i protestlokalet og hvem du skal have som vidner. Hvad du i stedet kunne gøre, er at acceptere, at det er sket, for derefter at skubbe det til side indtil du er kommet på land og skal ind til protesten. Ved at bruge mange tanker på det ude på vandet glemmer du at tænke på ting som; ”Har forholdene ændret sig siden sidste sejlads? Er mit trim stadigkorrekt? Hvad er strategier for næste sejlads? Skal jeg have noget at spise og drikke? Osv”.

Under puberteten kan det være godt blot at gøre dine sejlere opmærksom på ovenstående. Du kan få dem til at reflektere over i hvilke situationer de ofte kan have gavn af at tænke på ovenstående og jævnligt huske dem på det når du oplever dem blive forstyrret og bruge uhensigtsmæssig mental energi på ukontrollérbare ting.

Efter pubertet

Tanker er som tidligere nævnt ikke så nemme bare at skubbe til side, ja faktisk kan det føles næsten umuligt, da tanker jo ikke rigtig kan styres. Derfor vil den ting man forsøger at acceptere og skubbe til side nok komme tilbage. Når dine sejlere kommer op sidst i puberteten vil man begynde at kunne arbejde mere med, at de bliver opmærksomme på når de irriterer sig eller grubler over noget uhensigtsmæssigt. Ved at de bliver opmærksom på dette kan de refokusere på nu’et, som er det vigtige. Så kunsten er ikke at nå til et punkt hvor de kun fokuserer på ting de kan kontrollere. Kunsten er at de bliver gode til, at blive opmærksom på hvornår de grubler eller irriterer sig over ukontrollérbare ting, så de kan vende tilbage. Jo hurtigere og oftere man kan tage sig selv i dette, jo mere tid kan man blive fuldt fokuseret på nu’et.

Værktøjet til dette redskab skal hjælpe dine sejlere til at sortere i de ting, som er værd at fokusere på, og de ting som ikke er værd at bruge energi og tanker på. Lad dem udfylde værktøjet og få dem efterfølgende til at reflektere over hvad de typisk kommer til at bruge unødvendig energi på. Få dem til at arbejde aktivt med det en måned eller to og få dem så til at reflektere igen om hvorvidt de er blevet bedre til at være opmærksom på når de grubler eller irriterer sig over ukontrollérbare ting.

Rul til toppen