Adventurefotografen

Oplevelser og sammenhold igennem sejllads, udfordringer og naturoplevelser.

Af: Kristina Dannefer - senest ajourført d. 28. februar 2022

Formål

At sejlerne får oplevelser sammen, udfordret deres færdigheder og igennem kreativitet fx. ar arbejde med balance og det skønne i naturen. 

Tidsforbrug og alder

 • Det kan være en hverdagsaften. 
 • Det kan være i forbindelse med en længere tur, hvor sejlerne kan udfordre sig selv/hinanden med ord, begreber osv. fra listen. 

Færdigheder i Diplomsejlerskolen

Udskift tekst

Materiale

Du skal bruge x antal engangskamera.

Papir/liste med forskellige temaer som gives til hvert hold. 

Opsætning og gennemførelse af aktiviteten

 • Giv et kamera til hvert hold/båd. Skriv navne på kameraerne, så det kan bruges igen i løbet af sæsonen. Så har hvert hold deres eget kamera.
 • Holdet skal i løbet af dagen/aftenen tage billeder med bestemte temaer.
 • Der er fri fantasi udfra de ord der står på listen.
 • Husk at billederne kan fremkaldes og hæng dem op på opslagstavlen i klubhuset. 

FX: Holdet skal sammen finde ud af, hvordan de viser sammenhold på et billede.

Listen her er blot eksempler, der kan sagtens være forskel alt efter, hvilken båd der sejles i, vind og vejrforholdene.

Ordene er til fri fortolkning og sejlerne bliver udfordret på deres kreativitet, balance i jollen og sammenhold. Der skal tages et billede af hvert ord som bliver fortolket.

Listen kunne indeholde:

 • Flot naturbillede
 • Sammenhold
 • Figur fx en firkant
 • Vandet
 • Højt oppe eller langt ned.

Fokus på

 • Kreativitet
 • Udfordringer
 • Kende hinanden/sammenhold
 • Sjove ideer ombord på båden og det at udfører noget ombord på båden.

Variation - denne aktivitet kan også laves på land som fx. plan B.

 • Det er oplagt at lave denne øvelse på land. Det kræver at sejlerne får et kort over fx havnen. Indtegn på kortet nogle poster. Ved vær post hænger der et ord/linie/sætning sejlerne skal igennem billedet fortolke/vise det.
 • Der kan bruges egne telefoner, men ved brug af engangskamera kan du være med til at de er sammen om det, så egen telefon ikke tager deres opmærksomhed. Også har du alle billederne på de små engangskamera.
.
Rul til toppen