O-sejlads

Samarbejde, udfordringer på tværs og det at udvikle egne sejlfærdigheder.

Af: Kristina Dannefer - senest ajourført d. 28. februar 2022

Formål

Sejlerne bliver udfordret og styrker sammenholdet igennem aktiviteter der passer til deres niveau. 

Tidsforbrug og alder

 • Alt efter hvor mange "poster/aktiviteter" du sætter ud kan tiden variere. 
 • Det kan laves på en aften træning. 
 • Det kan laves i forbindelses med et heldagsamrrangemet. 

 

Færdigheder i Diplomsejlerskolen

Materiale

 • Laminer et søkort/kort over området, indtegn/markere posterne så sejlerne ved, hvor de skal sejle hen.

Hver jolle/båd skal have med:

 • Et lille kompas. Det er en fordel, at I taler om hvordan det virker inden I sejler ud.
 • En vandfast pen.

Opsætning og gennemførelse af aktiviteten

Opsætning af øvelsen

 • Det er en god ide at få placeret posterne inden sejlerne kommer på vandet, så de kan orientere sig på søkortet og faktisk selv sejle i retningen af posterne.
 • Alt efter hvilket farvand I sejler I, kan I sejle i samlet flok til de forskellige poster eller sejlerne kan selv bestemme rækkefølgen.

Variation

Det kan laves med alle niveauer.

 • Hvis det er nyere sejlere, kan du med fordel lægge bøjer ud og binde en snor fast med et opgaveark som er lamineret. Så kan det gøres lige uden for havnen og de behøver ikke et søkort.
 • Erfarende sejlere du kan med fordel have aktiviteter der udfordrer deres niveau. Det er afgørende at sejlerne uanset niveau stadig udvikler sig. 

Ideer til posterne/aktiviteterne 

Post 1.

 • Pejl et par kendt steder i det område, hvor I sejler. Du skal som instruktør skrive, hvilke områder de skal lave en pejling på. 

Post 2.

 • Bind følgende knob: Du kender sejlernes niveau og hvor de kan få en succes.

Post 3.

 • Stå op i jollen/på board rundt om fx. 2 mærker. Læg mærkerne så det er halvvind.

Post 4.

 • Quiz, lav en lille quiz til sejlerne eller tip en 13er.

Post 5.

 • Prøv at bakke/ror baglæns hen til x punkt. Læg to mærker ud og forsøg at bakke.

Post 6

 • Kan med fordel være på land, det kan være en bevægelsespost. Find fx 10 kegler og skriv et tal under hver kegle. Placer dem i et afgrænset område så tallene ikke kan ses. Holdene skal nu vende en af hver kegle også melde tallet tilbage. Læg alle tallene sammen og få så rigtigt et tal som muligt.

 

.
Rul til toppen

Se også: