Sikkerhed i egen havn

I denne øvelse bliver sejlerne bevidste om sikkerhed i klubben.

Af: Kristina Dannefer - senest ajourført d. 28. februar 2022

Hvad er sikkerhed i jeres egen havn?

Formål

At sejleren bliver beviste og inddraget i, hvad deres havn rummer af sikkerhed samt ungdomsafdelingens sikkerhedspolitik.

Tidsforbrug og alder

  • En vinterundervisningsgang 1,5 - 2 timer.
  • En dag med for meget vind. 
  • Alder er ikke afgørende her.

Færdigheder i Diplomsejlerskolen

Kende klubbens sikkerhedspolitik og arbejde med denne. 

Materiale

Lange spaghettier, skumfiduser, snor, pap, saks og blyanter.

Opsætning og gennemførelse af aktiviteten

  • Sejlernes opgave er at lægge mærke til så meget som muligt i forhold til sikkerhed på havnen.
  • Gå en tur rundt på havnen med sejlerne både ved jolleafdelingen og i selve havnen med kølbådene.
  • Hvad ser/oplever du og sejlerne? Finder I fx. hjertestarter, redningsstier, hvordan er forholdene på slæbestederne er de glatte, telefonnr. Synlighed sikkerhedspolitik i klubben, redningskrans osv.
  • Efter gåturen skal sejlerne "genskabe" havnen. Sejlerne markerer sikkerhedsområderne med fx et stykke pap, nu er der et stort udgangspunkt for at tale om, hvorfor tingene er hvor de er i havnen.

Opsætning tilbage efter gåturen

  • Sejlerne skal nu genskabe havne og alle de områder de lagde mærke til. Derefter ”besøger” sejlerne hinandens genskabte havne

Variation

  • I kan med fordel gå rundt sammen som gruppe, men at sejlerne også har en makker i gruppen, så de sammen kan lægge mærke til sikkerhedsområderne på havnen.
  • Der er fokus på både at se, gøre/røre, lytte og skabe i denne øvelse.
.
Rul til toppen