Smid anker

Hvordan kan sejlerne prøve, at anker op i deres jolle og opleve hvad det kan?

sejleruddannlese søkort navigation
Af: Kristina Dannefer - senest ajourført d. 28. februar 2022

Formål

Give sejlerne færdigheder i forhold til at smide anker, samarbejdet omkring det. 

Tidsforbrug og alder

Prøv det en hverdagsaften fx. hvor der ikke er så meget vind. 

Prøv det i forbindelse med en længere tur. 

Færdigheder i Diplomsejlerskolen

Se og tale om søkort for jeres nærområder. 

Materiale

Dunk med sand og linie = anker med ankerlinie

Hver båd skal have et anker med linie 

Snack som kan spises når jollen ligger for anker. 

Opsætning og gennemførelse af aktiviteten

Opsætning af øvelsen

Introduktion på land

  • Find søkortet frem og tal med sejlerne om, hvor det kunne give mening at sejle hen.
  • Ved I hvad en bugt/vig er? Andre interessante ting i jeres område? 
  • Hvilken retning kommer vinden fra?
  • Hvordan skal sejles trimmes for at komme derhen?
  • Når I skal smide ankeret, er det vigtigt at jeres jolle er i vindøjet. (giver anledning til en snak om vindøjet og hvorfor)
  • Alle både skal have et lille anker med i båden. Sørg for at alle sejlere har prøvet at løfte det på land, så de har en ide om vægten.

 

Instruktørens fokuspunkter

Vær opmærksom på vejrudsigten, da denne øvelse giver den bedste oplevelse i lidt luft. Når sejlerne er mere erfarende, kan øvelsen udvides til mere vind. Det kan være at det giver mening at tage sejlet ned osv. alt efter, hvilke joller der sejles i.

På vandet

  • Sammen med sejlerne sejler du/I samlet hen til det aftalte sted.
  • Når I nærmere jer stedet, så sejl rundt til alle bådene og tal med dem om, hvor vigtigt det er at se ned i vandet. Sejle langsomt, sejlerne skal have styr på  at styre bådens fart med sejlene.
  • Oplevelsen og samarbejdet omkring at få smidt ankeret. Når ankeret er kastet og sejlerne ligger stille (så stille man kan med et mindre anker i form af en dunk med indhold) kan der deles en snack ud til sejlerne. Sejlerne har mulighed for, at få en minioplevelse af at ligge for anker.
  • Det kan sagtens være, at det tager nogle forsøg før ankeret er placeret rigtigt. 

 

 

.
Rul til toppen