Diplomsejlerskolen

Diplomsejlerskolen - den røde tråd i træningen

Vejen fra nybegynder til kompetent sejler går via Diplomsejlerskolen, hvor sejlere lærer konkrete færdigheder i et passende tempo.

Jolle Sejler 4 - Kapsejlads
Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 21. oktober 2019

Træningens røde tråd

Tre hovedmål

  • At få træningen - og dermed sejlerne - til at fokusere på færdigheder frem for kapsejladsresultater.
  • At motivere sejlerne via konstant og trinvis udvikling af færdigheder.
  • At sikre trænere et konkret og fremadrettet redskab i deres løbende træningsplanlægning.

Diplomsejlerskolen er dansk sejlsports store og bredt funderede sejleruddannelse bestående af diplomer til sejlere i alle aldersgrupper inden for:

  • Joller (1- og 2-personers)
  • Kølbåde
  • Windsurfing
  • Kitesurfing

Til hver af disciplinerne følger et antal diplomer, hvor sejlerne begynder med de basale færdigheder for at bevæge sig op gennem diplomerne i takt med, at sejleren trin for trin tilegner sig nye kompetencer.

Diplomernes opbygning

Hvert diplom bygger på en række brugbare færdigheder, som sejlere kan arbejde systematisk med, og hvor den enkelte sejler hele tiden kan fornemme sin egen udvikling - hvilket i sig selv er en god motivationsfaktor for at dyrke sejlsport.

Ved at henvise til aktiviteterne i Diplomsejlerskolen er det nemt af forklare andre, hvordan klubben arbejder med instruktion og træning. Det kan f.eks. være en stor fordel i sejlsport for børn og unge, hvor forældre naturligvis er nysgerrige på deres børns fritidsaktiviteter.

Diplomernes alsidighed

Diplomsejlerskolen er ganske enkelt den røde tråd i klubbers uddannelse af sejlere. Det skyldes bl.a. at diplomniveauerne er et godt redskab for instruktører og trænere, fordi man kan tilrettelægge træningen med udgangspunkt i det niveau, som den enkelte sejler befinder sig på.

Dansk Sejlunion anbefaler stor alsidighed i instruktion og træning, og Diplomsejlerskolen lægger stor vægt på elementer i alsidighed. Det gælder f.eks. i forhold til forskellige sejladsformer i joller, kølbåd og windsurfing. I disse tre kategorier af Diplomsejlerskolen lægges der vægt på, at alle typer af sejlere kan få gode udfordringer inden for "Adventure", "Kapsejlads", "Tursejlads" - dvs. hvad man begejstres af i sejlsporten.

Budskabet omkring alsidigheden i diplomerne er, at uanset om man sejler jolle, kølbåd, windsurfing eller kitesurfing, så er man sejler. Man befinder sig blot i forskellige discipliner, så hvis man skifter disciplin, er der på tværs af disciplinerne nye diplomer i vente - og dem, man allerede har taget, mister ikke sin værdi af den grund. Sejlsporten favner bredt, og mange af de grundlæggende færdigheder er brugbare på tværs af discipliner.

Diplomerne dækker bredt

At være en dygtig sejler handler om andet og mere end at komme hurtigt fra start til mål.

Det understreges af bredden i de færdigheder, som Diplomsejlerskolen spænder over.

Tryghed er en integreret del af Diplomsejlerskolen helt fra begyndelsen og op gennem niveauerne. Det allervigtigste er, at man som sejler kender sit eget niveau og føler sig tryg ved at være på vandet. Er man ikke det, er det erfaringen, at man forsvinder ud af sejlsporten - måske for altid ...

Se mere om Diplomsejlerskolens fire spor herunder.

.
Rul til toppen

Se mere om Diplomsejlerskolens fire spor: