Indhold

  Ekspandér

  Attraktiv forsikringspakke

  I sejlklubber er der ofte store værdier i form af klubhuse, indbo og både, som skal sikres. Der er også mange andre forhold, som skal dækkes af forsikringer på grund af lovkrav eller risici ved driften af foreningen.

  Det er Dansk Sejlunion erfaring, at mange klubber farer vild i denne jungle og enten glemmer forsikringer, tegner for mange eller har dobbeltdækning i forhold til fx Idrættens Forsikringer.

  Dansk Sejlunions klubforsikring er en hjælp til klubberne om at komme gennem junglen, med de rigtige forsikringer og den rigtige dækning til en god pris.

  Find den bedste klubforsikring

  • Idrættens forsikringer, hvad dækker de?
  • Dækker sejlerens egen familiens basisforsikring sejlads med klubbens optimistjolle?
  • Skal klubbens både have en ulykkesforsikring?
  • Hvad med en bestyrelsesansvarsforsikring?

  Det er nogle af de mange spørgsmål Dansk Sejlunion får fra klubber. For at hjælpe klubberne til de rigtige forsikringer har vi etableret et samarbejde med ForsikringsMæglerGruppen Danmark og med FIRST.

  Det har klubben brug for:

  De fleste klubber har kun behov for at supplere Idrættens Forsikringer med:

  • Forsikring af både (ansvar og kasko)
  • Forsikring af klubhus og andre bygninger (Brandforsikring)
  • Forsikring af løsøre (indbo)
  • Dansk Sejlunion Klubforsikring dækker netop disse forsikringer


  Ordningen er sammensat således, at det er en alt eller intet ordning. Derved opnår klubben den bedste samlede pris. Der er mulighed for at supplere, hvis klubben har specielle behov, fx mastekran, flydebro eller lignende.

  Kom i gang med processen

  Skriv til vores mægler (nsr@fmg-dk.dk) og du får tilsendt de mere udførlige skemaer, som skal udfyldes i processen frem mod et endeligt forsikringstilbud.

  Hvornår får du svar?

  Når du har udfyldt spørgeskemaet og vil du inden 7 hverdage modtage et tilbud retur fra Dansk Sejlunion klubforsikring.
  (Du skal være opmærksom på at kompleksiteten betyder, at der kan være forskel på første bud og det endelige resultat.)

  Hvordan kommer du videre?

  Hvis du ønsker at forsætte processen, er første step at acceptere, at man går videre. Andet step er at klubben i dialog med vores mægler specificere forsikringsbehovet, for at nå frem til et endeligt tilbud.

  Kontaktoplysninger

  Dansk Sejlunion
  ds@sejlsport.dk

  ForsikringsMæglerGruppen:
  Niels Schillerup, nsr@fmg-dk.dk

  Om aftalen

  Klubber er forskellige

  Klubber er ikke ens. Klubberne strækker sig fra fællesskaber uden ejendom til klubber med klubhus, flere forskellige bygninger, både af alle typer og administrator eller ejer af egen havn. Derfor har vi koblet en forsikringsmægler på processen frem mod de rigtige forsikringer.

  Nem administration

  Det er vores erfaring, at det kan være svært at holde styr på klubbens forsikringer. Bestyrelser udskiftes og materiel sælges/købes. Dansk Sejlunion klubforsikring har som mål, at vores administration skal hjælpe klubbernes bestyrelser med at sikre den rigtige dækning af klubbens værdier.

  Kollektivaftale

  Aftalen er indgået af Dansk Sejlunion med ForsikringsMæglerGruppen-Danmark og First. First har gennem Lloyds tilgang til et forsikringskoncept, som giver os mulighed for at tilbyde klubberne gode dækkende forsikringer.

  Aftalen er kollektiv, hvilket indebærer at vores evne til at tage varer på vores ejendom afspejler sig i den kommende præmie. Samtidig betyder det også at en enkelt stor hændelse ikke vil afspejles i præmien.

  Dansk Sejlunion vil løbende have kendskab til skadesprocenten i aftalen.

  .
  Rul til toppen