Fundraising

Fundraising er en vigtig disciplin at kende til for de fleste sejl og windsurfing klubber, ikke mindst når det kommer til indkøb af nyt materiel til klubaktiviteter eller byggeri. Konkurrencen om fondsmidler er tæt, men erfaringen viser at det som oftest lykkedes at finde midler, hvis man er skarp på sin idé og villig til at gøre en indsats.

Af: Leon Träger - senest ajourført d. 8. juni 2020

Ofte er det der gør forskellen en tilpasning af jeres gode idéer koblet med fondens fokus. Fonde er skabt ud af et ønske om at gøre en forskel i samfundet. Tænk på fonden som en mulig samar-bejdspartner, hvor i sammen kan gøre netop den forskel. Fonden venter på Jeres ansøgning, så de kan komme af med nogle midler – og på den måde opfylde deres egne målsætninger. Mange fonde vil være behjælpelige med at kvalificere Jeres idé, ikke mindst hvis det er større ansøgninger I har planer om.

Et godt sted at starte Jeres arbejde med fundraising er ved at kontakte Dansk Sejlunions Klubkonsulenter. Vi har mange gode idéer og og kan hjælpe Jer godt i gang med fundraising – ikke mindst ift. aktiviteter for børn og unge og sejlerskoler.

Et godt sted at starte...

Et godt sted at starte Jeres fundraising arbejde kan være med et kig på Foreningspuljen. Den fordeler mange millioner til klubber og foreninger hvert år. Der støttes med beløb mellem 5.000 kr. og op til ca. 250.000. Se mere på Danmarks Idrætsforbunds hjemmeside

Fundraising for Sejlklubber – tips og tricks

Links til præsentationer om Fundraising præsenteret på Dansk Sejlunions Klubkonference – her er der samlet en masse god viden, inspiration og tips:

.
Rul til toppen