Dansk Sejlunions træneruddannelser på skoleskemaet

På Oure Kostgymnasium uddannes eleverne til sejlinstruktør via Dansk Sejlunions instruktøruddannelser, mens de tager studentereksamenen.

Senest ajourført d. 25. februar 2022

Skolerne i Oure har i flere år haft et tæt samarbejde med Dansk Sejlunion. Et samarbejde, der har betydet, at skolens sejlundervisere har haft mulighed for at uddanne gymnasieeleverne til instruktør 1 og 2 i løbet af deres gymnasieuddannelse. 

Det har der været mange fordele ved. For selv om eleverne på kostgymnasiet også sejler alt fra jolle og match race til tursejlads i Grækenland, giver den pædagogiske vinkel i instruktøruddannelsen en øget refleksion hos eleverne, der derigennem lærer med og af hinanden.

– Eleverne tager hele uddannelsen over en meget længere periode end en enkel weekend, hvilket giver os som undervisere mulighed for koble grundstoffet op på praktiske øvelser. Det vil fx sige, at der i mange debriefinger vil være en vinkel eller et spørgsmål til eleveren, som kunne lyde noget a la: 'Hvis du skulle undervise i dette, hvad skal du være opmærksom på?', forklarer Johan Søgaard Hoff, underviser i sejlads på Skolerne i Oure.

– På den måde giver det de kommende trænere har prøvet konkrete øvelser på vandet, kombineret med pædagogikken og didaktikken bag. Hermed har man mulighed for at udvikle sejlere fra begyndere til habile instruktører. 

Koncept skal udbredes

Hos Dansk Sejlunion er en større kampagne på trapperne, der skal tiltrække endnu flere efter- og højskoler til fællesskabet. Håbet er desuden, at Oure Kostgymnasiums måde at tænke uddannelse ind i sejltimerne på kan inspirere, siger Henrik Tang Kristensen, klubkonsulent i Dansk Sejlunion.

Kontakt

Er du nysgerrig på, hvilke muligheder der er for skoler hos Dansk Sejlunion? Så tøv ikke med at kontakte klubkonsulent Henrik Tang Kristensen.

Læs også gerne vores folder med tilbud til skoler med sejlads på skemaet.

– Som elev på efter- eller højskoler med sejlads på skoleskemaet har man en hel unik mulighed som ung sejler for at blive i sporten uden at gå på kompromis med uddannelse og venner. Det ønsker vi selvfølgelig at støtte og knytte landets skoler tættere på.

Samtidig giver Oures tilbud om at uddanne sig til instruktør under et ophold rigtig god mening at kigge nærmere på og se, om man kan udbrede til flere, påpeger han.

– Ved at uddanne eleverne over en lang periode og ikke blot en weekend skaber Oure nogle virkelig dygtige instruktører, der får metieren godt ind under huden. Når de unge slutter på skolen, vender de retur til de lokale sejlklubber med masser af erfaring og lyst til at tage fat, påpeger han.

Kort der viser sejlklubber i Danmark

Find en skole med sejlads på skemaet

Dansk Sejlunions klubkort kan du søge efter efter- og højskoler samt gymnasier med sejlads på skoleskemaet.

Rul til toppen