Myralf: ’Som sejlere har vi en forpligtelse til at passe på havet’

Anders Myralf, direktør i KDY, er sammen med klubben stævnet ud på en rejse mod et renere havmiljø. Hør, hvorfor, og hvordan de har båret sig ad.

Senest ajourført d. 11. april 2023

– Jeg troede virkelig, at vores sport var miljørigtig. Vi er ude i naturen, vi sejler for sejl, vi sviner sgu ikke.

Sådan begynder Anders Myralf, direktør i KDY, da Dansk Sejlunion beder ham sætte ord på, hvorfor klubben er stævnet ud på en rejse mod et renere havmiljø.

En rejse, der blandt andet har medført, at klubben i dag har fem platin certificeringer fra Sailors for the Sea, en NGO der certificerer kapsejladser verden over for deres grønne initiativer. Men da forslaget om at etablere et bæredygtighedsudvalg i klubben første gang kom på tale, var hans umiddelbare indskydelse, om der var et reelt behov, for sejlsporten var jo ’grøn’.

– Men hold op, hvor tog jeg fejl! Alt det affald, vi dumper i havet både direkte og indirekte - og her tænker jeg ikke mindst på havneområderne - motorer der sviner, papirforbruget under stævner og miljøbelastende bundmaling og plastikflasker. Der er rigtig mange områder, jeg er blevet klogere på i vores arbejde for et bedre havmiljø, som jeg ikke kendte konsekvenserne af før.

Verdensmål som udgangspunkt

Da bæredygtighedsudvalg i klubben var en realitet, gik et større strategisk arbejde i gang. For hvor begynder man egentlig sådan en rejse?

To af FN’s Verdensmål; mål 13: klimaindsats og mål 14: livet i havet, blev først og fremmest udvalgt som grundlag for arbejdet. Inddragelsen af Verdensmålene blev et godt redskab til en fokuseret samtale i bestyrelsen og en naturlig retning for det videre arbejde, forklarer Anders Myralf.

Anders Myralf (i midten) på kursus i de nye selvsejlende mærker sammen med bl.a. en flok klubkammerater.

– Vi besluttede kun at vælge to mål for at gøre det overskueligt, og begge mål relaterer sig til vores sport på vandet og naturen omkring os. Vi havde den filosofi; hellere succes på et lille område end at brede os ud over et for stort område, som vi ikke kunne komme i mål med.

Siden er endnu et verdensmål dog kommet til, nemlig mål 3: sundhed og trivsel for børn og unge.

– Det at sejle er vores sport men at skabe et stærkt, socialt sammenhold blandt de unge er mindst lige så vigtigt, som han siger.

Fire fokusområder udpeget

Siden den spæde opstart i 2020 har klubben arbejdet målrettet på fire fokusområder indenfor de to verdensmål; Afvikling af stævner med så minimal belastning af havmiljøet som muligt, indkøb af selvsejlede mærker til kapsejlads og en elektrisk vandstøvsuger (DPOL) til opsamling af affald i havnen samt to årlige ’Clean Up Days’, hvor medlemmer rydder op på havnene.

Clean Regattas

KDY har indtil videre modtaget fem platin certificeringer fra NGO’en Sailors for the Sea. Det er den højeste udmærkelse, der uddeles, og KDY er pt. den eneste klub i Europa, der har modtaget så mange.

Læs mere om, hvordan du også kan gennemføre ’Clean Regattas’ sammen Sailors for the Sea her.

– Stævner har stor bevågenhed, og derfor er det supergodt at starte med, siger Myralf og peger på, at Sailors for the Sea har udarbejdet nogle håndgribelige og nemme guidelines at tage udgangspunkt i, som gav arbejdet en rettesnor:

– Hele ideen var, at den grønne profil ikke skulle skabe ekstraarbejde for de frivillige. I stedet skulle processerne automatiseres, så tiltagene blev en integreret del af stævneafviklingen og ikke et ’add-on’. Den del er vi stort set kommet i mål med, og nu arbejder vi videre på at nedfælde en decideret håndbog for grøn afvikling af kapsejladser.

På siderne vil man blandt andet kunne læse, at ’forældreribs’ er reduceret til absolut minimum og kun efter godkendelse fra stævneledelsen, at al stævneinformation skal ske digitalt, og at cateringen skal bidrage til mindre madspild blandt andet gennem samarbejde med lokale butikker om overskudsmad.

Videre mod nye grønne mål

Med de fem udmærkelser fra Sailors for the Sea er første waypoint på ruten mod en grønnere klub dermed nået. Nu venter de næste ben, siger Anders Myralf, der ikke tøver med at drømme stort:

– Om fem år håber vi, at alle vores RIBS sejler for el, at havnen bliver drevet af 100 procent grøn strøm, og at bådene i havnen er bundmalede med biozidfri produkter for bare at nævne nogle få.

Der er med andre ord fortsat masser at lave, og nye vande der skal besejles på vejen mod den blå omstilling. Men lysten og viljen er kun blevet større i takt med, at klubbens viden om den grønne agenda vokser:

– Vi kan ikke forlade denne her verden uden at have gjort noget for at sikre vores børn og børnebørn og passe på vores havmiljø. Det kan vi ikke være bekendt.

For som han siger:

– Vi har en forpligtigelse til at arbejde positivt med miljøet, os der bruger vandet.

5 spørgsmål til Søren Helmer, formand for KDY’s Bæredygtighedsudvalg

Hvad er den vigtigste lærdom, I har gjort jer?

– At det kræver meget tid at få medlemmer til at omfavne bæredygtighed, og at få dem ombord på projektet. Derfor er holdningsbearbejdning utrolig vigtigt. Under J/70 EM havde vi en havneoprydning med en dykker i vandet. Solen skinnede, og folk kom og spurgte os, hvad vi lavede. ”Vi går og gør rent efter et stor stævne”. Det gav en anledning til at starte samtalen. Det kan godt være at havneoprydningsdage ikke reelt rykker så meget på selve klimaindsatsen, men det giver synlighed og sætter tanker i gang mellem mennesker.

Hvad er det nemmeste at komme i mål med ift grøn afvikling af stævne?

– Det første bæredygtige stævne er aldrig nemt, men det nemmeste er helt klart ikke at bruge papir til resultatlister m.v. Det kræver kun en storskærm, og at du er koblet op på manage2sail. 

Og den sværeste?

– For at opnå succes og skabe et bæredygtigt stævne kræver det fokus samt at bringe flere discipliner sammen og sikre en levering på samme tid og sted. Ligeledes er kommunikation en nødvendighed, som kræver nytænkning.  Herudover har vi brugt meget energi på at sikre økonomi til indkøb af de selvsejlende mærker og DPOL (vandstøvsuger), og her har vi mødt en stor vilje fra lokale virksomheder og fonde, som gerne vil deltage i grønne initiativer.

Er det generelt dyrere at afvikle grønne stævner end ellers?

– De fleste punkter har ikke været fordyrende. Morgenmaden fik vi doneret af en lokal bager, der havde brød til overs fra dagen før, så det var en reel besparelse. Tidligere brugte præmier og pokaler kan genbruges som vandrepokaler.  Vi bruger ikke uendelige mængder af papir, hvilket giver en besparelse. Der er mange områder, hvor man faktisk kan holde igen med udgifterne.

Hvad er væsentligt for at få succes i klubben?

– Du er nødt til at have toppen/ledelsen med. Det hjælper stærkt. Den klub-ethos, som KDY’s formand og direktør har opbygget, har været afgørende for at bære dette projekt igennem.

.
Rul til toppen