Vallensbæk fundraisede til to J/80ere

På baggrund af ekstern finansiering har Vallensbæk Sejlklub indkøbt to J/80ere, som har skabt masser af sejlerglæde og fornyet interesse for instruktørgerningen.

Af: Julie Elver Stolberg - senest ajourført d. 11. februar 2021

To fine og særdeles populære J/80ere blev i 2020 føjet til Vallensbæk Sejlklubs flåde. Et køb, der udelukkende blev finansieret gennem fonde, og som derfor ikke har belastet klubbens budget med en eneste krone. Det fortæller Steen Hillebrecht, en af initiativtagerne bag sportsbådsprojektet.

– Det var jo en stor økonomisk post, vi stod overfor, da vi havde besluttet, at det var J/80erne, vi ville gå efter. Derfor lavede vi det benspænd, at bådene skulle finansieres eksternt. Det viste sig at være rigtig godt, for corona har kostet os en del, siger han.

Se Vallensbæk Sejlklubs fondsansøgning

Vallensbæk Sejlklub ansøgte DGI og DIFs Foreningspulje om 200.000 kroner og fik bevilget 175.000 kroner. Derudover modtog de 25.000 fra Nordea Fonden, mens klubbens egen Sejlerfond bidrog med 200.000 kroner til projektet.

Er du nysgerrig, kan du se deres ansøgning til Foreningspuljen lige her, og måske finde inspiration til egne projekter.

Du er også altid velkommen til at tage fat på en af Dansk Sejlunions klubkonsulenter. De kan hjælpe dig og din sejlklub videre, hvad enten det er konkret sparring på en ansøgning eller hjælp til at scope projektet.

 

På daværende tidspunkt var han aktiv i sejlerskolen, men havde tidligere også været en del af ungdomsafdelingen gennem flere år. Og det var i et miks af de to siloer, projektet fandt sin form. Som mange andre klubber havde Vallensbæk svært ved at fastholde og rekruttere sejlere i alderen 15-25 år, og en dag faldt snakken på sportsbåde som en mulig løsning på ungdomsudfordringen. Men det var først under et senere møde i sejlerskoleudvalget, at J/80er-projektet for alvor tog form, fortæller han.

–  Mødet i sejlerskolen tændte helt klart gnisten. Vi talte om, at vi havde udfordringer med at skaffe instruktører nok. Vi har en meget stor tilslutning til vores sejlerskole, men instruktørerne var en flaskehals. Derfor skiftede vi på et tidspunkt spor i samtalen og begyndte i stedet at kigge på vores flåde. Vi så en ide i at skaffe nogle både, hvor der kunne være flere elever. På den måde kunne vi øge kapaciteten i sejlerskolen uden nødvendigvis at skulle hverve flere instruktører.

Bred projektbeskrivelse virker

Sejlklubben blev hurtigt klar over, at sportsbådene ville kunne give alle deres medlemmer mulighed for masser af sejlads; sejlerskolen og ungdomsafdelingen kunne bruge dem om aftenen og i weekenderne, mens gråsælerne, klubbens ældre handymen, kunne sejle ud i løbet af dagen og nyde havet i fællesskab. På den måde ville J/80erne favne mange forskellige typer af medlemmer og skabe et attraktivt tilbud til langt de fleste.

Netop bredden af projektet, som blev døbt ’Sejlads fra 8 til 88’, viste sig at være væsentligt for det videre fundraising-arbejde, forklarer Steen Hillebrecht.

– Som noget af det første tog vi fat i Dansk Sejlunion for sparring og feedback og en vurdering af vores chancer. Projektet viste sig at være ret godt skåret i forhold til, hvad fonde gerne vil støtte. Samspillet mellem ungdom og ældre i ét projekt er noget, flere fonde gerne støtter. At vi således kunne binde et koncept sammen, som fungerede for alle og dækkede medlemmer hele vejen rundt, viste sig at blive ret afgørende for vores succes med at skaffe penge.

Derefter var det bare om at komme i gang med at finde de rigtige fonde og skrive ansøgningerne.

God sparring med Dansk Sejlunion

Størstedelen af tiden blev ikke brugt på selve skrivearbejdet, men på research og det vigtige forarbejde. Først skulle konceptet skæres helt ind til benet, dernæst skulle klubben sætte sig ind, hvilke fonde der fandtes, og hvad de konkret støttede.

J/80-udvalget besluttede til sidst at søge DIF og DGI’s foreningspulje, Nordea Fonden samt Tuborg Fondet, og fik positiv tilslutning fra de to første.

– Foreningspuljen var egentlig relativ nem at søge, fordi vi fik så god hjælp af Dansk Sejlunions klubkonsulent, der hjalp med at rette ansøgningen til. Det var faktisk slet ikke så slemt at gå til, som vi havde troet. Nordea Fonden er også fed, fordi man bliver bedt om at skrive et ganske kort abstract, hvorefter man får en tilkendegivelse af, om de potentielt kan støtte projektet eller ej. På den måde slipper man får at bruge mange ressourcer på en ansøgning, som ikke har gang på jord.

Derudover bidrog klubbens egen Sejlerfond med 200.000 kroner til projektet. Fonden, der blev etableret i 2013, har til formål at fremme sejlsportslige aktiviteter i klubben, særligt i forbindelse med juniorarbejdet, hvilket passede fint med projektbeskrivelsen for sportsbådene.

Stor glæde over de nye både

Selv om J/80-udvalget relativt hurtigt fik succes med sine ansøgninger, medgiver Steen Hillebrecht, at fondssøgning ikke just er hans yndlingsbeskæftigelse.

– Den største udfordring var at komme i gang. Jeg synes, det var et bøvlet arbejde og lidt træls. Man vil jo helst bare gerne sejle i stedet for at skrive forretningsplaner og få styr på budgetter.

Alligevel er han klar til at gøre det igen, efter han har set, hvor meget glæde de to nye både har skabt i klubben.

– Vi er en klub på små 600 medlemmer, så umiddelbart ser det ikke ud af meget med to både. Men der har været stor glæde over dem. Flere var lidt forbeholdende i begyndelse, da vi foreslog J/80erne, fordi de mente, at de var for svære at sejle. Men så snart vi fik dem hjem, blev alle hurtigt meget begejstrede.

Klubben oplevede tilmed, at flere nye folk kom til, som gerne ville være instruktører efter at have sejlet i de nye både.

­– Det har vi ikke prøvet før, og det er jo superpositivt. Derfor tror jeg også, vi kommer til at søge flere penge, så vi kan udvide med flere af samme type. For de har unægtelig været ’talk of the town’ hos os.

Kontakt Dansk Sejlunions klubkonsulenter

Vil du have gode råd, sparring eller andet input til dit fundraisingarbejde, er du altid velkommen til at tage fat på en af vores klubkonsulenter.

De ved, hvad der skal til for at få en ansøgning igennem nåleøjet, og hvilke fonde der er værd at se nærmere på.

Du finder kontaktoplysninger på vores klubkonsulenter her.

.
Rul til toppen

Relateret indhold