Foreningsjura

Idrættens Forsikringer

Medlemsklubber i Dansk Sejlunion er omfattet af 5 forsikringer via medlemskab i Dansk Sejlunion. Forsikringerne omfatter de behov, som en almindelig forening typisk har.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 9. februar 2024

Idrættens forsikringer

Medlemsklubber i Dansk Sejlunion er omfattet af Idrættens Forsikringer. Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har tegnet 5 kollektive forsikringer, som Dansk Sejlunions medlemsklubber automatisk er dækket af.

  1. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen. 
  2. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
  3. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet. 
  4. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.
  5. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

Anmeldelse af skader skal ske via Idrættens Forsikringer.

Se mere om de enkelte forsikringer på hjemmesiden for Idrættens Forsikringer.

 

.
Rul til toppen