Foreningsjura

Søfartsstyrelsens regler for sikkerhedsinstruks

Hvis en sejladsaktivitet omfattes af Søfartsstyrelsens regler for kommerciel sejlads, er det lovpligtigt at formulere en sikkerhedshedsinstruks.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 3. december 2021

Hvad er en sikkerhedsinstruks?

Sikkerhedsinstruks og klubaktiviteter:

For almindelige klubaktiviteter er en sikkerhedsinstruks ikke et lovkrav, men Dansk Sejlunion anbefaler grundlæggende, at man anvender skabelonen.

Kontakt Dansk Sejlunions klubkonsulenter for evt. spørgsmål.

Find kontaktoplysninger her.  

For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage ansvar og bruge deres sunde fornuft.

Alle, der arrangerer og står for sikkerheden i forbindelse med erhvervsmæssig passagersejlads, skal udarbejde en sikkerhedsplan. Planen kaldes en sikkerhedsinstruks.

Instruksen skal hjælpe arrangøren med at oversætte "godt sømandsskab" til gode, sikre løsninger for en sejlads eller aktivitet. Samtidig skal sikkerhedsinstruksen give deltagere og passagerer overblik over, hvordan arrangøren arbejder med sikkerheden.

Sikkerhedsinstruksen skal forklare, hvad du som arrangør og ansvarlig for sikkerheden har gjort for at gøre sejladsen eller aktiviteten til søs sikker.

Sikkerhedsinstruksen skal altid være tilgængelig for deltagere og passagerer.

Vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

Se mere om kommerciel sejlads og den lovpligtige sikkerhedsinstruks på Søfartsstyrelsens hjemmeside. 

.
Rul til toppen