Guide til finansiering af byggeprojekter

Et samlet overblik med gode råd, links til fonde og oversigt over lånemuligheder for dig, der skal skaffe midler til klubbens kommende byggeri.

Senest ajourført d. 27. september 2022

Indhold

  Ekspandér

  Introduktion

  Først og fremmest er det godt at få afklaret, i hvilken grad kommunen kan være behjælpelig i forhold til finansiering.

  Det kan være, at kommunen vil give et tilskud til byggeriet, og flere kommuner har decideret puljer, hvor folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til byggeprojekter.

  Det kan også være, at kommunen vil lave et lån til projektet eller kautionerer for et lån i banken.

  Uanset, burde kommunen kunne give en skriftlig støtte til projektet, som kan bruges i fondsansøgninger.

  Fondsansøgninger - at skrive sig ind i fondens formål

  Mindre dele

  Når I skal søge fonde er der flere måder at gøre det på, og ting der kan overvejes.

  Hvis det er et relativt stort beløb I skal finde midler til, kan det være, I skal se på, om det vil give mening at dele byggeprojektet op i mindre dele, hvor I så kan søge specifikke fonde og puljer, som I kan målrette jeres ansøgninger til.

  Hvis det er et samlet projekt, og der skal søges midler hos de større fonde som f.eks. Nordea eller A. P. Møller, er det meget vigtigt, at I skriver jer ind i fondens formål og tænker kreativt.

  Når I søger fonde handler det overordnet set om, at tilpasse ansøgningen til fondens formål. Det kan være en god ide at kontakte fonden, inden man sender en ansøgning af sted for at have mulighed for at gøre materialet så relevant for fonden som muligt, og dermed øge sandsynligheden for at få midler.

  Mange større fonde foretrækker at blive kontaktet tidligt i byggeprocessen, så de har mulighed for at være med til at præge projektet.

  Hver fond har sit formål og typer af projekter og aktiviteter, de støtter. Hver fondsansøgning skal derfor tilpasses til den specifikke fond, men der er nogle generelle tendenser, som gør sig gældende for tiden og som er hver at overveje, når man skal finde midler til et byggeprojekt.

  Bæredygtigt byggeri

  Tænk i bæredygtigt byggeri. Mange fonde ser helst, at der er indtænkt bæredygtighed ind i et byggeprojekt.

  Det er både ift. hvilke materialer, der bliver brugt, men også ift. om der er indtænkt elementer, som f.eks. solceller på taget, genbrug af regnvand eller lignende.

  Fællesskab

  Tænk i fællesskab. Det er ofte lettere at finde midler til projekter, der har fokus på fællesskab og flerbrugerløsninger. Det kan f.eks. være en bygning der er hjemsted for flere foreninger, eller et klubhus der helt eller delvist er åbnet op for offentligheden

  Lokal sammenhængskraft

  Tænk i lokal sammenhængskraft. Hvis en klub og dens klubhus/faciliteter bidrager til lokalsamfundet, er det ofte også et plus ift. at få midler.

  Det kan f.eks. være at lokale skoler og institutioner kan bruge klubbens lokaler i dagtimerne.

  Fonde

  Nedenfor finder du links til eksempler på fonde, som kan give penge til et byggeprojekt, hvis det falder indenfor fondens formål.

  Derudover er der eksempler på fonde, som giver penge til mindre projekter og aktiviteter, som I kan overveje at søge for at frigive penge til det større byggeprojekt.

  Flere ministerier har også fonde/puljer man kan søge, og I kan også tænke i at få finansiering fra lokale erhvervsråd og turistråd.

  Konkrete fonde

  • DIF og DGIs Foreningspulje. De giver op til 300.000 kr. Find mere information om DIFs foreningsstøtte, støttemuligheder og link direkte til puljen.
  • Friluftsrådets puljer med temaopdeling og ansøgningsfrister.
  • Lokale Anlægsfonden (LOA). Der er både en mindre pulje, hvor man kan få op til 200.000 kr. i støtte (dog må den samlede etableringsudgift ikke være højere end 1.5 millioner), samt mulighed for helt særlige projekter over 1.2 millioner med høj arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere. I kan med fordel henvende jer til LOA for rådgivning og sparring, hvor de kan fortælle mere om deres støttemuligheder og måske give råd om andre muligheder, hvis de ikke selv kan give støtte. De kunne også godt have nogle gode råd ift. den konkrete indretning af klubhuset.
  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden)

  Banker og realkreditinstitutter

  Der er flere banker, som administrerer fonde, der giver penge til lokale foreninger.

  Specialiserede fonde

  Fonde til daglige aktiviteter

  I kan også se på, om I kan få støtte fra mindre fonde til jeres sædvanlige aktiviteter og på den måde frigive penge til byggeprojektet.

  Portaler skaber overblik

  Find inspiration via portaler og databaser i forhold til, hvor der kunne være midler at hente.

  Begge portaler har søgefunktioner, uden at der oprettes betalingsprofil.

  Via opslag kan I finde danske og lokale fonde og legater, som I kan søge tilskud hos.

  Det er en mulighed at søge i kategorier, anvende filtre og skrive søgeord som ”byggeri”. Husk dog, at dette hurtigt kan begrænse og få resultater, som alle andre også kan søge frem.

  Lån og andre finansieringsmuligheder

  Der findes forskellige former for lån og finansieringsmuligheder, når I skal finde penge til et byggeprojekt. Nedenfor er listet nogle muligheder.

  Det er meget vigtigt, at der ikke er nogen fra klubben (f.eks. formanden), som personligt hæfter for et lån.

  Det kan betyde, at klubben skal indfri hele gældsbeløbet, hvis personen senere går af. Det er også vigtigt, at I har en forsikring under byggeriet. Her har bygherrerådgiver en central rolle.

  Lån til at Bygge

  Lån uden sikkerhedsstillelse er stort set ikke en mulighed i dagens Danmark. Det kan undersøges om f.eks. kommunen vil kautionere for et lån. Stabilitet i tidligere årsregnskaber bør sandsynliggøre, at klubben vil kunne vedligeholde et lån.

  Rentefrit lån fra Dansk Sejlunion

  Danmarks Idrætsforbund giver lån, og lånet gives kun mod eget specialforbunds garanti, bankgaranti eller kommunegaranti.

  DIF giver lån til nybyggeri, pt. på maksimum 175.000 kroner. Lånene er rentefrie og afdrages i løbet af fem år med lige store halvårlige afdrag. Foreninger kan ikke få lån til at indfri gæld.

  Husk at søge om lån, inden projektets sættes i gang.

  Læs mere om lån og finansiering gennem Dansk Sejlunion og DIF her.

  Medlemsaktier

  Uanset om man kalder det klubaktier, klubbeviser eller medlemsaktier, så er en klubaktie et lån til jeres forening, hvor det er de interesserede medlemmer af foreningen, der er långiver.

  Det betyder, at der skal udformes gældsbreve på et bestemt beløb, hvor foreningen er debitor, og hvor de medlemmer, som køber en klubaktie, er kreditor.

  Rent praktisk skal man finde en, der kan hjælpe med at udfærdige gældsbeviserne. Det kan eventuelt være foreningens bankforbindelse, revisor eller en af klubbens medlemmer med indsigt i gældsbreve.

  Crowdfunding

  De færreste fonde vil bidrage til et almindeligt klubhus - derfor er mikrofunding eller crowdfunding ved at finde indpas i foreningsverdenen.

  Fordelen ved denne type funding er, at bliver projektet ikke til noget, så får indskyder sine penge retur.

  Indtægtsmuligheder

  Det kan også være interessant for klubben at undersøge indtægtsmuligheder ud over kontingentet fra medlemmer. Det kunne f.eks. være ved at:

  • Udbyde kurser til andre end klubbens medlemmer.
  • Lave polterabend og firmaaktiviteter.
  • Salg af containere m.m.
  • Indtægter ved havnedag, loppemarked, lotterisalg.

  Kontakt

  Hvis du vil vide mere om byggeprocesser og finansiering, kontakt:

  Kamilla Bradt Ryding, facilitetskonsulent hos Dansk Sejlunion:
  Tlf: 2444 2931
  Mail: kry@roning.dk 

  .
  Rul til toppen