Rekruttering af klubbens næste trænere

Instruktører/trænere er afgørende for aktiviteter og stærke klubtilbud i ungdomssejlsport. Få en række praktiske råd til, hvordan rekrutteringsarbejdet gribes an.

Sejlads i jolle
Senest ajourført d. 14. januar 2022

Indhold

  Ekspandér

  Intern rekruttering af instruktører/trænere

  • Er der nogle sejlere i klubben, som kunne være potentielle trænere? Tænk i forskellige målgrupper: ungdomssejleren, seniorsejleren og andre.
  • Er der nogle forældre i klubben, som har de rette personlige egenskaber, evt. uddannelse, som kunne være potentielle instruktører/trænere?
  • Kan der laves et trænerpar ved at kombinere ovenstående grupper, så deres kompetencer supplerer hinanden, f.eks. en forælder og en ungdomssejler?
  • Arrangere et rekrutteringsmøde for potentielle instruktører/trænere i klubben. Fortæl, hvad de får ud af at være trænere i klubben, skab en fællesskabs- og ansvarsfølelse. Tilbyd uddannelse. Skriv gerne til Kristina Dannefer, Dansk Sejlunions konsulent for træneruddannelserne, i forhold til opsætning og vejledning af et rekrutteringsmøde.
  • Start instruktør/trænerfødekæden og -uddannelse tidligt. Tilbyd unge sejlere at komme på UNG instruktørkurset. UNG instruktør afholdes både øst og vest for Storebælt. Skriv gerne til Kristina Dannefer, Dansk Sejlunions konsulent for træneruddannelserne, hvis I har en større gruppe potentielle UNG instruktørdeltagere.
  • Tilbyd og motivér til uddannelse. Find kurser på Dansk sejlunions hjemmeside.
  • Sats på de rigtige instruktør/trænerkandidater fra start. Hvem skal klubben rekruttere: Sejlere med sejlergejst, -kærlighed eller en naturlig instruktør/trænerinteresse for at lære fra sig og skabe sejlglæde.
  • Find kandidaten og ”rekrutter” instruktøren/træneren på den rigtige måde. Brug de rigtige motiver, f.eks.
   • Den enkeltes personlige egenskaber, der gør vedkommende særligt egnet som instruktør/træner
   • Mulighed for at tage ansvar og lede andre
   • Lære at formidle og motivere
   • Glæden ved at udvikle andre
   • Ambitioner om at skabe resultater sammen med andre
   • Give tilbage til klubben
   • Tjene penge på sin sport (når man alligevel er på havnen). NB! Ofte den første løn
   • Mulighed for uddannelse igennem Dansk Sejlunion
   • Evt. lækkert trænertøj (uniform)

  Ekstern rekruttering af trænere

  • Kender klubbens andre trænerne nogle potentielle træneremner?
  • Tag kontakt til ressourcepersoner som kan hjælpe. Erfarne trænere, klubledere, instruktør/trænerkonsulent i Dansk Sejlunion, tidligere trænere og sejlere i klubber, trænere/klubledere fra større klubber i nærheden?
  • Kan der findes trænere fra andre steder end i sejlklubben f.eks. gennem forældre eller studerende? Nogen, som har interesse og pædagogiske egenskaber i forhold til sejlsporten. Der kan laves markedsføring og evt. rekrutteringsworkshop på uddannelsessteder eller for forældre i klubben.
  • Hvor kunne det give mening at lave et jobopslag? Facebook eller måske på uddannelsessteder? Brug også lokalmiljøet.

  Gode råd til træner/instruktørrekruttering

  • Etablering af en trænerfødekæde er et konstant og langsigtet arbejde. Accept i klubberne af, at rekruttering og udvikling af instruktører/trænere er en ’on going’ proces, der skal afsættes ressourcer af til.
  • Få en træneransvarlig i klubben, som står for rekruttering og udvikling af trænere. Det kan være en frivillig klubleder, og i større klubber kan det med fordel være den ansvarlige træner. Den træneransvarlige er meget velkommen til at skrive til Kristina Dannefer, Dansk Sejlunions konsulent for træneruddannelser, i forhold til at deltage i et netværk af træneransvarlige med fokus på vidensdeling etc.
  • Klubberne skal rekruttere flere trænere end i dag. Tragten skal gøres ’større’ i alle klubber – klubberne skal ikke kun satse på dem, de allerede har, men sikre, at der er et ’overhead’. Trænere/instruktører falder fra, flytter til en ny by eller mister interessen.

  Gode råd til trænerudvikling i klubben

  • Udvikling af klubbens trænere er et konstant og langsigtet arbejde. Accept i klubberne af, at rekruttering og udvikling af trænere er en ’on going’ proces, som der skal afsættes ressourcer af til.
  • Få en Træneransvarlig, som er ansvarlig for trænernes trivsel og udvikling. Det kan være en frivilligklubleder, og i større klubber kan det med fordel være den ansvarlige træner.
  • Alle instruktører/trænere skal have en rolle/være en del af teamet. Der arbejdes ud fra et stærkt fællesskab, sociale tiltag, faglig sparring, supervision og løbende feedback på hinanden.
  • Løbende afholdelse af trænermøder f.eks. fire gange i løbet af en sæson.
  • Mulighed for mesterlære i klubben. Følg en erfaren træner på ugentlig basis.
  • Gratis deltagelse på instruktør/trænerkurser (klubben og evt. kommunen betaler regningen, tjek jeres kommune).
  • Prik en større gruppe ad gangen og lade dem deltage på kursus sammen. Det skaber fællesskab og sammenhold.
  • Alle trænere har en opgave, som de skal løse helt konkret til hver træning, f.eks. 'Hils på alle sejlerne'. Ikke tale med forældrene/andre trænere, men snak med sejlerne, eller en overordnet opgave for sæsonen f.eks. at have ansvar for små opvarmningsøvelser eller indhold på en træningsaften. Opgaven afhænger af alder og erfaring.
  • Giv oplevelser og fællesskab i trænergruppen med ekstra muligheder f.eks. teambuilding, pizza-bowling aften eller andet.
  • Mulighed for at lave træneraftaler over flere år (vi tror virkelig på dig..).

  Kontakt

  Kristina Dannefer

  Ansvarlig for træneruddannelserne og videreuddannelse af trænere.

  Tlf: 2173 7247
  Mail: kristina@sejlsport.dk 

   

  .
  Rul til toppen