Klubudviklingsprisen 2021 - indstil kandidater

Indstil kandidater til Klubudviklingsprisen 2021 frem til d. 31. januar.

I denne artikel

  Klubudviklingsprisen hædrer hvert år en frivillig leder, en gruppe af personer eller en klub, der har gjort en særlig indsats for udvikling af sejlsporten.

  Med prisen ønsker Dansk Sejlunion at anerkende det målrettede initiativ, den nyskabende idé eller den ekstraordinære indsats, som gør en forskel i klublivet, og som kan være til inspiration for alle i dansk sejlsport.

  Udover anerkendelsen følger et beløb på kr. 20.000, øremærket til klubudvikling.

  Indstilling af kandidater 2021

  Fra d. 12. nov. frem til søndag d. 31. januar kan man indstille kandidater på dette link.

  Indstil kandidater til Klubudviklingsprisen 2021.

  Proces for udpegning af vinder:

  Deadline for indstilling af kandidater til Dansk Sejlunions Klubudviklingspris 2020 er søndag den 31. januar 2021.

  Kandidater til klubudviklingsprisen kan være en klub, en gruppe af personer eller en person i en klub.

  Ud fra bruttolisten over indstillede kandidater bliver der nomineret seks kandidater.

  Når de seks nominerede kandidater bliver offentliggjort, kan Sejlerdanmark stemme på deres favoritkandidat til og med søndag d. 28. februar. Afstemningen inddrages, når Dansk Sejlunions priskomité udpeger den endelige vinder.

  Priskomité:

  Dansk Sejlunions priskomité består af:

  • Line Markert, formand i Dansk Sejlunion
  • Christian Hangel, bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion
  • Thomas Jacobsen, sportschef i Dansk Sejlunion

  Offentliggørelse af vinder:

  vinderen af Klubudviklingsprisen 2021 kåres på Dansk Sejlunions generalforsamling lørdag d. 20. marts.

  Om Klubudviklingsprisen:

  Klubudviklingsprisen tildeles en sejlklub, en gruppe af klubpersoner eller en person i en klub, som i det forløbne år har skabt aktiviteter, der har fået flere sejlere på vandet – eller har fået sejlere på vandet i flere timer.

  Klubudviklingsprisen anerkender det målrettede initiativ, den nyskabende idé eller den ekstraordinære indsats, som gør en forskel i klublivet, og som kan være til inspiration for alle i dansk sejlsport.

  Dansk Sejlunions Klubudviklingspris kom til verden i oktober 2008 i et samarbejde med TORM Fonden.

  Indtil 2015 har TORM Fonden og Dansk Sejlunion uddelt henholdsvis TORM Prisen og TORM Ungdomslederprisen. Fra 2015 og frem er de to priser slået sammen til én pris: Klubudviklingsprisen.

  Se de nominerede kandidater til sidste års Klubudviklingspris 2020, hvor Horsens Sejlklub blev kåret som vinder.

  Horsens Sejlklub

  Aktiviteter for at få flere nye sejlere på vandet og samtidig fokusere på aktiviteter for eksisterende medlemmer har vist sig succesfuldt i Horsens Sejlklub, der med investering af tre J/70ere skaber nye muligheder og binder flere aktiviteter sammen. Kølbådssejlads for unge sejlere, kapsejlads for sejlerskole samt træning til Sejlsportsligaen i bådene er nye tiltag for at skabe tidssvarende aktiviteter i sejlsport. Sideløbende med J/70-projektet har klubben særdeles aktive miljøer for alle aldersgrupper: juniorer, unge sejlere og seniorer. Aktiviteterne tilpasses til målgrupperne, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at flere sejlerskoleelever investerer i egen båd. I junior- og ungdomsarbejdet har Horsens Sejlklub flere eksempler på at deres tilbud endda peger frem mod det højeste sportslige niveau i sejlsporten.

  Ena og Klaus Måhr

  Sejlklubben Egensedybet
  Ægteparret Ena og Klaus Måhr har ydet en uvurderlig indsats i Sejlklubben Egensedybets ungdomsarbejde, hvor Klaus Måhr har været drivkraft i mange år. Resultaterne taler sit eget sprog, når det angår mulighederne for unge sejlere i den nordvestlige del af Odense Fjord. Foruden traditionel sejlads for børn og unge har Klaus formået at skabe tilbud inden for windsurfing, katamaran og kølbådssejlads. Klaus er iværksætter, og når først idéen er bearbejdet, er der ikke langt fra tanke til handling. Klaus og Ena Måhr står bag én af landets største sejlercamps for familier i skolernes sommerferie. Campen er på få år blevet en stor succes. Med engagement og passion samler ægteparret folk omkring sig, når der skal løftes i flok i og uden for egen klub.

  Arrangørgruppen bag DH-DM

  Arrangørgruppen bag ”DH-DM” har med grundig planlægning og ihærdig indsats udarbejdet et koncept for Danmarksmesterskab i kølbådssejlads efter handicapreglen DH.  Overalt i Danmark er der dygtige sejlere, som gerne vil sejle banekapsejlads i kølbåd på et højt niveau. Flere klassebådstyper afholder kapsejladser og mesterskaber, men der har indtil 2019 ikke har været nationale tilbud i banekapsejlads efter handicapregel. Foretagsomme ildsjæle fra klubberne Snaptun Sejlklub, Juelsminde Sejlklub og Horsens Sejlklub har i et samarbejde med Dansk Sejlunion taget initiativ til at udarbejde et koncept for DH-DM, hvor det første af slagsen blev afholdt i 2019. Stævnet blev en stor succes med deltagelse af 50 både og i alt ca. 400 sejlere. Initiativet til DH-DM blev dermed en nyskabelse i breddekapsejlads med mesterskabsstatus for kølbåde.

  Emil Kjær

  Kongelig Dansk Yachtklub
  Emil Kjær har arbejdet hårdt på at få skabt aktiviteter inden for Matchrace gennem de seneste år. For blot få år siden blev Kongelig Dansk Yachtklubs Matchrace-både primært brug til skole- og eventsejlads, og kun to unge hold trænede reelt Matchrace. Det ene af holdene var Emil Kjærs (Downhill Sailing Team). Der var ikke længere stævner i Danmark, så alle danske Matchracehold var henvist til at sejle udenlandske stævner. I 2017 tog Emil Kjær i en meget ung alder initiativ til at planlægge og afholde et nationalt mesterskab i Skovshoved – et stævne der også blev anledning til at genetablere et Matchrace-udvalg i Kongelig Dansk Yachtklub. Emil Kjær har taget et stort ansvar i hele processen for at få Matchrace genetableret, når det angår træning i hjemklubben og stævner i Danmark. Blandt sejlere og teams er Emil Kjær afholdt og respekteret og nyder stor anerkendelse – ikke alene for sin indsats og resultater, men i særdeleshed for at være en utrættelig og hjælpsom ildsjæl.  

  Peter Toft

  Sejlklubben Køge Bugt
  Peter Toft er altid at finde på havnen i Greve Marina, hvor han er i gang med forskellige gøremål for Sejlklubben Køge Bugts børn og unge sejlere. Det gælder hele året rundt – om sommeren foregår aktiviteterne på vandet, og om vinteren tilbyder klubben vinteraktiviteter i andre idrætter eller undervisning relateret til sejlads. Gennem 13 år har Peter Toft været træner i sejlsport og gennem de seneste 4 år har han stået i spidsen for ungdomsarbejdet i Sejlklubben Køge Bugt. Ungdomsafdelingen har haft en stor vækst og tæller nu omkring 70 sejlere. Peter har stået i front for at klubben skal have alsidige aktiviteter, der både dækker kapsejlads og adventure-sejlads for børn og unge. Peter Tofts passion og gejst rækker også uden for egen klub. Han er én af ildsjælene bag den årlige Stegelejr for Køge Bugt Kredsens unge sejlere – en camp som har én af de længste traditioner i Danmark. Ikke mindst har Peter Toft lagt et stort stykke arbejde som formand i Dansk Tera Klub.

  Roskilde Sejlklub

  Roskilde Sejlklub arbejder målrettet med attraktive aktiviteter for klubbens medlemmer i alle aldre og ligeledes med at tiltrække nye medlemmer til klubben. I 2019 vandt Roskilde Sejlklub "Roskilde Kommunes Foreningspris" med begrundelse i klubbens store engagement med at udvikle et aktivt friluftsliv i og omkring Roskilde Fjord. Der er gennem de seneste år taget flere initiativer for at tiltrække nye medlemmer. Eksempelvis har klubben købt fire J/80ere, som blandt andet bruges til sejlads med folkeskoleelever i undervisningsforløb, hvor sejlads kombineres med undervisning i matematik, geografi, fysik og biologi. Roskilde Sejlklubs portefølje af aktiviteter er omfattende, hvad enten det omhandler konkurrenceorienterede aktiviteter eller aktiviteter for klubbens tursejlere. Året rundt har Roskilde Sejlklub aktiviteter for klubbens medlemmer – på vandet om sommeren og i klubhuset om vinteren.  

  Tidligere vindere:

  2020 - Horsens Sejlklub. Horsens Sejlklub er et mønstereksempel på den bundsolide klub, som tager det lange seje træk. Klubben skaber tidssvarende tilbud til deres medlemmer, og klubben er altid villige til at bidrage til det store fællesskab. Logbogen er fyldt med gode eksempler for alle typer af sejlere og i alle aldre.

  2019 - Snekkersten Skotterup Sejlklub. I 2018 startede Snekkersten Skotterup Sejlklub et spændende talentudviklingsmiljø der omfatter et samarbejde med 7 andre sejlklubber i regionen. Talentmiljøet er anerkendt af Helsingør Talent & Elite, hvilket betyder, at der i et unikt træningsmiljø er unge sejlere i idrætsklasser, som har mulighed for morgentræning. Det næste skridt er at udvikle et miljø med sejlads for alle aldersgrupper. Klubben er på få år vokset til at have en meget aktiv ungdomsafdeling med 40 sejlere.

  2018 - Thurø Sejlklub. Gennem flere år har Thurø Sejlklub arbejdet for at skabe en klub, hvor aktiviteter skabes i fællesskab og på tværs af mange udvalg. Klubben har investeret i moderne sportslige både, der bruges på tværs af klubbens aktiviteter. Det gælder træning til klubbens deltagelse i Sejlsportsligaen, ungdomssejlads, og fra 2017 i det nye projekt ”Sejl og studer”, hvor unge studerende kan lære at sejle – herunder sejle kapsejlads – i tidssvarende kølbåde. Klubben samarbejder lokalt og regionalt omkring at udbrede sejlsporten og at skabe tidssvarende aktiviteter.

  2017 - Bent Ulrik Niss, Nordjysk Windsurfing Klub. Bent Ulrik Niss har gennem flere år skabt rammerne for at udvikle aktiviteter i Nordjysk Windsurfing Klub og er desuden tovholder for en lang række aktiviteter på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Bent er som person uselvisk, jordbunden og har en evne til at samle folk og løfte i flok.

  2016 - Ilene Eriksen, Yachtklubben Furesøen. Ilene Eriksen er en dygtig leder, hun favner bredt og hun udtrykker det lange seje træk, som er nødvendigt for at skabe forandring i sejlklubben. Hun lægger som trænerchef stor energi i, at børn og unge sejlere på alle niveauer kan få oplevelser i sejlsporten året rundt på Furesøen.

  2015 - Claus Møller Christensen, Skælskør Sejlklub. Claus Møller Christensen har i en årrække sat skub i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling. Claus har stået i spidsen for klubbens fundraising med et resultat på over en million kroner ligesom han er stævneleder ved Harboe Cup.

  2014 - Sønderborg Yacht-Club, for at have udtænkt og gennemført en målrettet indsats for at markedsføre sejlsporten over for en lang række forskellige målgrupper, der hver især er attraktive for klubben.

  2013 - Ho Bugt Sejlklub, for skabelsen af et smukt og yderst velfungerende klubhus med mange funktionelle detaljer der understøtter de mange forskellige brugergrupper.

  2012 - Fredericia Motorbådsklub og Fredericia Sejlklub, for den fælles kamp for at udvide og forny lystbådehavnen i Fredericia.

  2011 - Solbjerg Søsport, for at skabe et attraktivt sejlsportsmiljø for børn og unge på en lille sø mellem Aarhus og Skanderborg.

  2010 - Virksund Sejlklub, for nye attraktive aktiviteter for nye, som gamle sejlere, skabt med et bredt engagement blandt sejlklubbens medlemmer.

  Vindere af TORM Fondens Ungdomslederpris

  2014 – Michael Vogelius, Kaløvig Bådelaug
  2013 – Søren Riis, Middelfart Sejlklub
  2012 – Jan Flindt, Sejlklubben Køge Bugt
  2011 – Thomas Kronborg Hansen, Ringkøbing Sejlklub
  2010 – Mogens Hansen, Brøndby Strand Sejlklub

  TORM Fondens Ungdomslederpris er ikke uddelt efter 2014.