Klubudviklingsprisen 2021

Vinderen af Klubudviklingsprisen 2021 var Kjøbenhavns Amatør-Sejlklubs kapsejlerskoleudvalg

20. februar 2021 af Henrik Tang Kristensen

Indhold

  Ekspandér

  Vinderen af Klubudviklingsprisen 2021 blev Kjøbenhavns Amatør-Sejlklubs kapsejlerskoleudvalg.

  Med prisen ønsker Dansk Sejlunion at anerkende det målrettede initiativ, den nyskabende idé eller den ekstraordinære indsats, som gør en forskel i klublivet, og som kan være til inspiration for alle i dansk sejlsport.

  Udover anerkendelsen følger et beløb på kr. 20.000, øremærket til klubudvikling.

  Mød dette års nominerede kandidater

  Foruden Kjøbenhavns Amatør-Sejlklubs kapsejlerskoleudvalg var 5 andre af de indstillede kandidater nomineret til Klubudviklingsprisen. 

  Se de nominerede herunder og find inspiration til klubudvikling. 

  Helsingør Sejlklub

  Med en fantastisk udsigt over Øresund arbejder Helsingør Sejlklub målrettet for at invitere nye medlemmer ind til nye eventyr. Helsingør Sejlklub har bl.a. udvidet kapaciteten i sejlerskolen ved at investere i tre J/80ere og en Albin Express, hvilket har medført, at sejlerskolen nu har ca. 80 sejlere, svarende til en vækst i sejlerskolen på 20%. Ikke mindst har Helsingør Sejlklub fokus på at få flere børn og unge på vandet. Ungdomsafdelingen har kørt på vågeblus i en årrække, men en kickstart i 2020, herunder med investeringer af nye ungdomsjoller, har gjort, at det allerede efter en sæson er realistisk, at ungdomsafdelingen tæller mere end 30 børn og unge sejlere. Helsingør Sejlklub har i en meget bred forstand fokus på at tilbyde maritime oplevelser i Helsingør Kommune gennem et visionsarbejde, som bl.a. omfatter et nyt klubhus.

  Århus Windsurfing Klub

  Vinden blæser den rigtige vej i Århus Windsurfing Klub. Med en massiv medlemsfremgang høstes frugterne af et langvarigt arbejde med at fremme windsurfing. Takket være en stor succes med fundraising og massive investeringer i klubudstyr har Århus Windsurfing Klub formået at invitere hundredvis af nye surfere ind i sporten gennem de seneste år. Klubbens kerneværdier er at have tidssvarende tilbud til børn, unge, voksne og familier, hvor surferånden i Åkrogen nord for Århus er det vigtigste. Gennem de seneste år har klubben dog samtidig arbejdet med at integrere sig i det øvrige sejlsportsmiljø, herunder i DS’ Talent- og Elitecenter Vest. Et større fokus på de bedste sejlere flytter dog ikke klubben fra sit udgangspunkt. Derimod er det et mål i sig selv, at de unge sejlere fra toppen af den danske rangliste samtidig er klubbens trænere for begyndere og let øvede sejlere i klubben.

  Dansk OK-Jolle Klub

  Dansk OK-Jolle Klub er i blandt de største klasseorganisationer i dansk sejlsport. Gennem et målrettet arbejde for udbredelse af jolletypen til sejlere og på klubniveau er medlemstallet nu over 200. Hvis man er nysgerrig på at komme i gang med at sejle OK-Jolle, har Dansk OK-Jolleklub et korps af ambassadører fordelt over hele landet, som hjælper nye sejlere i klassen i gang. Henvendt til klubber har klasseorganisationen et antal joller til udlån – et gratis tilbud som har vist sig at være en stor succes i forhold til udbredelse af klassen. Udlånsjollerne har bidraget til at etablere ganske store fleets i en stor del af landet. Uanset om man vil have sig en ny, pimpet OK-Jolle eller er mere til at købe brugt, er hjælpen nær fra en gruppe af frivillige ildsjæle. På forholdsvis få år har Dansk OK-Jolle Klub skabt så meget energi omkring jollen, at det er den suverænt største kapsejladsklasse for voksne jollesejlere.

  KAP-Skoleudvalg i KAS

  I Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub begyndte man i 2017 et målrettet arbejde med et langsigtet koncept for en kapsejladsskole henvendt til kølbådssejlere. Strategien var en 360 graders tilgang, hvor alle elementer for en succesfuld kapsejlerskole har været til gennemsyn. Ambitionen er, at: holde kapsejladsskolen tidssvarende og innovativ; dyrke det geografiske potentiale; øge antallet af nye medlemmer; øge antallet af gengangere; øge antallet af kvindelige sejlere; øge antallet af arrangerede stævner; udvikle en trænerstab og sikre en fødekæde af kompetente undervisere; udvikle undervisningsmaterialer målrettet til skolens elever; samt at holde skolebådene i konkurrencedygtig stand. Alt dette er KAP-Skoleudvalget i KAS kommet i mål med på tre sæsoner med en imponerende vækst af nye medlemmer og med en imponerende fastholdelse i kapsejlerskolen.

  Søren Badstue

  Vallensbæk Sejlklub
  Hvis man er en del af sejlsporten i Køge Bugt, eller hvis man dyrker kapsejlads på nationalt niveau, kender man med stor sandsynlighed Søren Badstue. Listen over Sørens frivillige bidrag til udvikling af sejlsporten er lang. Når der skal oversættes en regelbog fra World Sailing, undervises på DS’ kapsejladslederkurser, udvikles på kapsejladskoncepter, bemandes baner eller dømmes til lokale, regionale, nationale og internationale stævner, står Søren klar. Søren har benene solidt plantet i kapsejladsens verden, men han står ikke mindst altid klar som lejrchef til den årlige Stegelejr for børn og unge sejlere i klubberne i Køge Bugt. Til Stegelejren stråler Søren med sit brændende ønske om at give børn og unge oplevelser for livet uden for kapsejladsbanen. Kompetencerne er vidtrækkende, og man er aldrig i tvivl om Sørens standpunkter, selvom han er en beskeden person, der aldrig presser sig frem i forreste række, når anerkendelse er berettiget.

  Århus Sejlklub

  Gennem en årrække har Århus Sejlklub arbejdet målrettet med at skabe en moderne sejlklub, der evner at tiltrække og fastholde stadig flere medlemmer af begge køn, alle aldre og med forskellige baggrunde for at dyrke sejlsport. Eksempelvis har klubben en aktiv sejlerskole med 130 medlemmer og 250 på venteliste, ligesom klubben har et velfungerende ungdomsarbejde, hvor der bl.a. fokuseres på stærke miljøer i både 1-person og 2-personers joller og også i den forholdsvis ny foilende Waszp-jolle. Ikke mindst har et J/70-projekt med 5 både, der er på Århusbugten dagligt, i sig selv har skabt et miljø med over 100 medlemmer, hvor der bl.a. er fokus på unge sejleres muligheder for tursejlads. Fundamentet for udviklingen er en åben og inkluderende klub, hvor afdelingerne bæres af ildsjæle og en tilpas selvstændighed, samtidig med at synergier mellem afdelingerne udnyttes.

  Proces for udpegning af vinder

  Deadline for indstilling af kandidater til Dansk Sejlunions Klubudviklingspris 2021 var søndag den 31. januar. Kandidater til klubudviklingsprisen kan være en klub, en gruppe af personer eller en person i en klub.

  Ud fra bruttolisten over indstillede kandidater er der nomineret seks kandidater.

  Frem til og med søndag d. 28. februar kunne alle i hele Sejlerdanmark stemme på sin favoritkandidat.

  Afstemningen fra hele Sejlerdanmark indgår, når Dansk Sejlunions priskomité udpeger den endelige vinder.

  Priskomité:

  Dansk Sejlunions priskomité består af:

  • Line Markert, formand i Dansk Sejlunion
  • Christian Hangel, bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion
  • Thomas Jacobsen, sportschef i Dansk Sejlunion

  Offentliggørelse af vinder:

  Vinderen af Klubudviklingsprisen 2021 blev kåret på Dansk Sejlunions generalforsamling lørdag d. 20. marts.

  Om Klubudviklingsprisen

  Klubudviklingsprisen tildeles en sejlklub, en gruppe af klubpersoner eller en person i en klub, som i det forløbne år har skabt aktiviteter, der har fået flere sejlere på vandet – eller har fået sejlere på vandet i flere timer.

  Klubudviklingsprisen anerkender det målrettede initiativ, den nyskabende idé eller den ekstraordinære indsats, som gør en forskel i klublivet, og som kan være til inspiration for alle i dansk sejlsport.

  Dansk Sejlunions Klubudviklingspris kom til verden i oktober 2008 i et samarbejde med TORM Fonden.

  Indtil 2015 har TORM Fonden og Dansk Sejlunion uddelt henholdsvis TORM Prisen og TORM Ungdomslederprisen. Fra 2015 og frem er de to priser slået sammen til én pris: Klubudviklingsprisen.

  Tidligere vindere

  2020 - Horsens Sejlklub. Horsens Sejlklub er et mønstereksempel på den bundsolide klub, som tager det lange seje træk. Klubben skaber tidssvarende tilbud til deres medlemmer, og klubben er altid villige til at bidrage til det store fællesskab. Logbogen er fyldt med gode eksempler for alle typer af sejlere og i alle aldre.

  2019 - Snekkersten Skotterup Sejlklub. I 2018 startede Snekkersten Skotterup Sejlklub et spændende talentudviklingsmiljø der omfatter et samarbejde med 7 andre sejlklubber i regionen. Talentmiljøet er anerkendt af Helsingør Talent & Elite, hvilket betyder, at der i et unikt træningsmiljø er unge sejlere i idrætsklasser, som har mulighed for morgentræning. Det næste skridt er at udvikle et miljø med sejlads for alle aldersgrupper. Klubben er på få år vokset til at have en meget aktiv ungdomsafdeling med 40 sejlere.

  2018 - Thurø Sejlklub. Gennem flere år har Thurø Sejlklub arbejdet for at skabe en klub, hvor aktiviteter skabes i fællesskab og på tværs af mange udvalg. Klubben har investeret i moderne sportslige både, der bruges på tværs af klubbens aktiviteter. Det gælder træning til klubbens deltagelse i Sejlsportsligaen, ungdomssejlads, og fra 2017 i det nye projekt ”Sejl og studer”, hvor unge studerende kan lære at sejle – herunder sejle kapsejlads – i tidssvarende kølbåde. Klubben samarbejder lokalt og regionalt omkring at udbrede sejlsporten og at skabe tidssvarende aktiviteter.

  2017 - Bent Ulrik Niss, Nordjysk Windsurfing Klub. Bent Ulrik Niss har gennem flere år skabt rammerne for at udvikle aktiviteter i Nordjysk Windsurfing Klub og er desuden tovholder for en lang række aktiviteter på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Bent er som person uselvisk, jordbunden og har en evne til at samle folk og løfte i flok.

  2016 - Ilene Eriksen, Yachtklubben Furesøen. Ilene Eriksen er en dygtig leder, hun favner bredt og hun udtrykker det lange seje træk, som er nødvendigt for at skabe forandring i sejlklubben. Hun lægger som trænerchef stor energi i, at børn og unge sejlere på alle niveauer kan få oplevelser i sejlsporten året rundt på Furesøen.

  2015 - Claus Møller Christensen, Skælskør Sejlklub. Claus Møller Christensen har i en årrække sat skub i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling. Claus har stået i spidsen for klubbens fundraising med et resultat på over en million kroner ligesom han er stævneleder ved Harboe Cup.

  2014 - Sønderborg Yacht-Club, for at have udtænkt og gennemført en målrettet indsats for at markedsføre sejlsporten over for en lang række forskellige målgrupper, der hver især er attraktive for klubben.

  2013 - Ho Bugt Sejlklub, for skabelsen af et smukt og yderst velfungerende klubhus med mange funktionelle detaljer der understøtter de mange forskellige brugergrupper.

  2012 - Fredericia Motorbådsklub og Fredericia Sejlklub, for den fælles kamp for at udvide og forny lystbådehavnen i Fredericia.

  2011 - Solbjerg Søsport, for at skabe et attraktivt sejlsportsmiljø for børn og unge på en lille sø mellem Aarhus og Skanderborg.

  2010 - Virksund Sejlklub, for nye attraktive aktiviteter for nye, som gamle sejlere, skabt med et bredt engagement blandt sejlklubbens medlemmer.

  Vindere af TORM Fondens Ungdomslederpris

  2014 – Michael Vogelius, Kaløvig Bådelaug
  2013 – Søren Riis, Middelfart Sejlklub
  2012 – Jan Flindt, Sejlklubben Køge Bugt
  2011 – Thomas Kronborg Hansen, Ringkøbing Sejlklub
  2010 – Mogens Hansen, Brøndby Strand Sejlklub

  TORM Fondens Ungdomslederpris er ikke uddelt efter 2014.

  .
  Rul til toppen