Klubudviklingsprisen 2022

Til og med d. 13. marts kunne Sejlerdanmark stemme på deres favoritkandidat til Klubudviklingsprisen 2022.

Indhold

  Ekspandér

  Klubudviklingsprisen hædrer hvert år en frivillig leder, en gruppe af personer eller en klub, der har gjort en særlig indsats for udvikling af sejlsporten.

  Med prisen ønsker Dansk Sejlunion at anerkende det målrettede initiativ, den nyskabende idé eller den ekstraordinære indsats, som gør en forskel i klublivet, og som kan være til inspiration for alle i dansk sejlsport.

  Udover anerkendelsen følger et beløb på kr. 20.000, øremærket til klubudvikling.

  Mød de nominerede kandidater

  Herunder kan du læse om dette års nominerede kandidater til at modtage Dansk Sejlunions Klubudviklingspris. Sejlerdanmark havde mulighed for at give deres mening til kende. Afstemningen er vejledende i forhold til priskomitéens endelige beslutning.

  Nibe Sejlklubs ungdomsafdeling

  I Nibe Sejlklubs ungdomsafdeling arbejdes der målrettet på at gøre sejlads til et attraktivt og børnevenligt fritidstilbud med masser af frisk luft og motion. Konceptet for klubbens tilbud med sejlads for børn og unge fokuserer på aktiviteter året rundt. I sommerhalvåret sejles der på livet løs, og herunder har klubben taget initiativ til et regionalt stævne for begyndere. Om vinteren er der livlige aktiviteter med fokus på læring af fx regler, vedligeholdelse af joller, E-sejlsport og meget andet. Fællesskab, rummelighed og personlig udvikling er nogle af målene for at fastholde og understøtte børn og unges passion for sejlads.  

  Arrangørgruppen bag DH-DM

  Arrangørgruppen bag DH-DM har med grundig planlægning og ihærdig indsats udarbejdet et koncept for Danmarksmesterskab i kølbådssejlads efter handicapreglen DH. Overalt i Danmark er der dygtige sejlere, som gerne vil sejle banekapsejlads i kølbåd på et højt niveau. Flere klassebådstyper afholder kapsejladser og mesterskaber, men først i 2019 blev der etableret et nationalt tilbud i banekapsejlads efter handicapregel. Foretagsomme ildsjæle fra klubberne Snaptun Sejlklub, Juelsminde Sejlklub og Horsens Sejlklub har taget initiativ til at udarbejde et koncept for DH-DM. Initiativet til DH-DM er en nyskabelse med stor tilslutning i breddekapsejlads med mesterskabsstatus for kølbåde.

  Steen Buck Hansen, Nivå Bådelaug (vinder 2022)

  I mere end 25 år har Steen Buck Hansen været primus motor for windsurfing afdelingen i Nivå Bådelaug, hvor han år efter år har gjort et enormt arbejde for at windsurfing er blevet en integreret del af klubben. Steen har været den drivende kraft for at etablere et solidt tilbud med windsurfing som klubaktivitet, og målt på antallet af windsurfende medlemmer har Steens ihærdighed båret frugt. Målrettede planer for windsurfingskolen for begyndere, uddannelse af instruktører, stævneafvikling, inkluderende klubliv og kapsejlads for øvede medlemmer er emner, som Steen har haft stort fokus på. Steen bidrager desuden til klubbens drift og udvikling i bred forstand, lige som han har haft en fremtrædende rolle inden for windsurfing på nationalt plan.

  Ungdomstrænerne i KØS Sejlsport

  Gennem de seneste to år har ungdomstrænerne i KØS Sejlsport været med til at bære et kulturskifte ind i klubben. Kulturskiftet har betydet, at der i klubben er opstået en ny energi, som smitter af på de øvrige frivillige, forældre og vigtigst af alt på sejlerne. Konkret har kulturskiftet medført en markant vækst i ungdomsarbejdet fra 25 til 80 aktive børn og unge sejlere. Ungdomstrænerne går den ekstra mil og hjælper ikke alene med undervisning i sejlsport, men bidrager også med fx istandsættelse af klublokaler, vedligeholdelse af joller og er aktive inden for fundraising med stor succes.  

  Fredericia Sejlklubs ungdomsafdeling

  For blot to år siden var der ingen storjollesejlere i Fredericia Sejlklub. Med ihærdige ildsjæle er det på to år lykkedes at videreudvikle klubbens tilbud, så der i 2022 er 40 sejlere, der stabilt og med glæde møder op til ugentlig træning. Et stærk forældre- og trænerteam har i de seneste år fokuseret på at fastholde de yngste sejlere, så de fortsætter i sejlsporten. Udover en stor aktivitet i sejlads i Optimistjoller, er der opstået et centrum i Lillebæltsregionen for unge sejlere i Europe- og Ilca joller. Aktiviteterne har medvirket til et inkluderende fællesskab baseret på en åben og anerkendende ledelsesform, hvor ”nej” er et fremmedord. Fællesskabet rækker således også langt ud over klubben, idet der fx er afholdt flere nationale stævner og træningslejre.

  Teamet omkring J/70 i Aarhus Sejlklub

  Da Aarhus Sejlklub for fire år siden leasede en J/70 var der sandsynligvis ingen, der havde forestillet sig, hvad det ville udvikle sig til på kort tid. I dag har klubben seks J/70ere og 140 aktive sejlere i alderen 13-80 år. De grundlæggende holdninger er åbenhed, inklusion, social dimension, sjov, fællesskab og kvalitet. Bådene sejler hele året og besætningerne spænder fra YOUNGSTERS til en ny gruppe af seniorer. Med J/70 projektet tiltrækker Aarhus studerende fra mange forskellige lande, hvor sejlads blandt de studerende er kendt som en spændende aktivitet. Desuden tiltrækker projektet mennesker, som måske kun har 2-3 timer til rådighed – bådene ligger klar lige foran klubhuset, og efter 15 minutter er man i gang. Ikke mindst har klubben formået at fastholde unge sejlere fra jollemiljøet.

  Proces for udpegning af vinder

  Deadline for indstilling af kandidater til Dansk Sejlunions Klubudviklingspris 2022 var den 15. februar.

  Kandidater til klubudviklingsprisen kan være en klub, en gruppe af personer eller en person i en klub.

  Ud fra bruttolisten over indstillede kandidater er seks kandidater nomineret.

  Da de seks nominerede kandidater blev offentliggjort, kunne alle i Sejlerdanmark stemme på en favoritkandidat til og med den 13. marts. Resultatet af afstemningen blev inddraget, da Dansk Sejlunions priskomité udpegede den endelige vinder.

  Priskomité

  Dansk Sejlunions priskomité består af:

  • Line Markert, formand i Dansk Sejlunion
  • Christian Hangel, bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion
  • Thomas Jacobsen, sportschef i Dansk Sejlunion

  Offentliggørelse af vinder

  Vinderen af Klubudviklingsprisen 2022 blev kåret på Dansk Sejlunions generalforsamling lørdag den 19. marts 2022.

  Om Klubudviklingsprisen

  Klubudviklingsprisen tildeles en sejlklub, en gruppe af klubpersoner eller en person i en klub, som i det forløbne år har skabt aktiviteter, der har fået flere sejlere på vandet – eller har fået sejlere på vandet i flere timer.

  Klubudviklingsprisen anerkender det målrettede initiativ, den nyskabende idé eller den ekstraordinære indsats, som gør en forskel i klublivet, og som kan være til inspiration for alle i dansk sejlsport.

  Dansk Sejlunions Klubudviklingspris kom til verden i oktober 2008 i et samarbejde med TORM Fonden.

  Indtil 2015 har TORM Fonden og Dansk Sejlunion uddelt henholdsvis TORM Prisen og TORM Ungdomslederprisen. Fra 2015 og frem er de to priser slået sammen til én pris: Klubudviklingsprisen.

  Tidligere vindere

  2021 - Kjøbenhavn Amatør-Sejlkub: Ambitionen var at holde klubbens kapsejladsskole tidssvarende og innovativ. Holdet bag ville dyrke det geografiske potentiale og øge antallet af nye medlemmer, af gengangere, af kvindelige sejlere og af stævner. Trænerstaben skulle udvikles og en fødekæde af kompetente undervisere skulle sikres. Sideløbende blev undervisningsmaterialerne udviklet og målrettet skolens elever. Sidst men ikke mindst skulle der findes en måde, der sikrede, at skolebådene blev holdt i konkurrencedygtig stand. Alt dette nåede klubben i mål med på tre år.  

  2020 - Horsens Sejlklub. Horsens Sejlklub er et mønstereksempel på den bundsolide klub, som tager det lange seje træk. Klubben skaber tidssvarende tilbud til deres medlemmer, og klubben er altid villige til at bidrage til det store fællesskab. Logbogen er fyldt med gode eksempler for alle typer af sejlere og i alle aldre.

  2019 - Snekkersten Skotterup Sejlklub. I 2018 startede Snekkersten Skotterup Sejlklub et spændende talentudviklingsmiljø der omfatter et samarbejde med 7 andre sejlklubber i regionen. Talentmiljøet er anerkendt af Helsingør Talent & Elite, hvilket betyder, at der i et unikt træningsmiljø er unge sejlere i idrætsklasser, som har mulighed for morgentræning. Det næste skridt er at udvikle et miljø med sejlads for alle aldersgrupper. Klubben er på få år vokset til at have en meget aktiv ungdomsafdeling med 40 sejlere.

  2018 - Thurø Sejlklub. Gennem flere år har Thurø Sejlklub arbejdet for at skabe en klub, hvor aktiviteter skabes i fællesskab og på tværs af mange udvalg. Klubben har investeret i moderne sportslige både, der bruges på tværs af klubbens aktiviteter. Det gælder træning til klubbens deltagelse i Sejlsportsligaen, ungdomssejlads, og fra 2017 i det nye projekt ”Sejl og studer”, hvor unge studerende kan lære at sejle – herunder sejle kapsejlads – i tidssvarende kølbåde. Klubben samarbejder lokalt og regionalt omkring at udbrede sejlsporten og at skabe tidssvarende aktiviteter.

  2017 - Bent Ulrik Niss, Nordjysk Windsurfing Klub. Bent Ulrik Niss har gennem flere år skabt rammerne for at udvikle aktiviteter i Nordjysk Windsurfing Klub og er desuden tovholder for en lang række aktiviteter på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Bent er som person uselvisk, jordbunden og har en evne til at samle folk og løfte i flok.

  2016 - Ilene Eriksen, Yachtklubben Furesøen. Ilene Eriksen er en dygtig leder, hun favner bredt og hun udtrykker det lange seje træk, som er nødvendigt for at skabe forandring i sejlklubben. Hun lægger som trænerchef stor energi i, at børn og unge sejlere på alle niveauer kan få oplevelser i sejlsporten året rundt på Furesøen.

  2015 - Claus Møller Christensen, Skælskør Sejlklub. Claus Møller Christensen har i en årrække sat skub i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling. Claus har stået i spidsen for klubbens fundraising med et resultat på over en million kroner ligesom han er stævneleder ved Harboe Cup.

  2014 - Sønderborg Yacht-Club, for at have udtænkt og gennemført en målrettet indsats for at markedsføre sejlsporten over for en lang række forskellige målgrupper, der hver især er attraktive for klubben.

  2013 - Ho Bugt Sejlklub, for skabelsen af et smukt og yderst velfungerende klubhus med mange funktionelle detaljer der understøtter de mange forskellige brugergrupper.

  2012 - Fredericia Motorbådsklub og Fredericia Sejlklub, for den fælles kamp for at udvide og forny lystbådehavnen i Fredericia.

  2011 - Solbjerg Søsport, for at skabe et attraktivt sejlsportsmiljø for børn og unge på en lille sø mellem Aarhus og Skanderborg.

  2010 - Virksund Sejlklub, for nye attraktive aktiviteter for nye, som gamle sejlere, skabt med et bredt engagement blandt sejlklubbens medlemmer.

  Vindere af TORM Fondens Ungdomslederpris

  2014 – Michael Vogelius, Kaløvig Bådelaug
  2013 – Søren Riis, Middelfart Sejlklub
  2012 – Jan Flindt, Sejlklubben Køge Bugt
  2011 – Thomas Kronborg Hansen, Ringkøbing Sejlklub
  2010 – Mogens Hansen, Brøndby Strand Sejlklub

  TORM Fondens Ungdomslederpris er ikke uddelt efter 2014.

  .
  Rul til toppen