Klubudviklingsprisen 2023 - stem på din favorit!

Mød de nominerede til Klubudviklingsprisen og stem på din favoritkandidat frem til d. 1. marts.

Indhold

  Ekspandér

  Klubudviklingsprisen hædrer hvert år en klub, en gruppe af klubpersoner eller en person i en klub, der har gjort en særlig indsats for udvikling af sejlsporten.

  Med prisen ønsker Dansk Sejlunion at anerkende det målrettede initiativ, den nyskabende idé eller den ekstraordinære indsats, som gør en forskel i klublivet, og som kan være til inspiration for alle i dansk sejlsport.

  Udover anerkendelsen følger et beløb på kr. 20.000, øremærket til klubudvikling.

  Mød de nominerede kandidater

  Herunder kan du læse om dette års nominerede kandidater til Dansk Sejlunions Klubudviklingspris. Alle i Sejlerdanmark kan stemme på sin favoritkandidat til og med d. 1. marts. Afstemningen er vejledende i forhold til priskomitéens endelige beslutning.

  Gør dig selv en tjeneste ved at læse feltet af stærke kandidater igennem, inden du af giver din stemme længere nede på siden. 

  Rudi Bekker, Lemvig Sejlklub

  Rudi Bekker har formået at stable en solid ungdomsafdeling op i Lemvig Sejlklub og vedligeholder den med sit store drive og engagement. I forbindelse med Lemvig Sejlklubs 100-års jubilæum, har han stået i spidsen for et stort fællesskab med en god stab af frivillige bag sig. Herunder har Rudi stået i spidsen for at planlægge et særdeles velafviklet Ungdoms DM i september 2022. Rudi er meget energisk, vedholdende og har en sprudlende og smittende personlighed. Med et stort stolt smil og et glimt i øjnene, forklarede han: ’at det var megastort med den store tilslutning og opbakning til Ungdoms DM, og at følelsen slet ikke kunne beskrives’. Han brænder tydeligvis for at give og dele oplevelser indenfor sejlsporten - og han brænder igennem!

  Initiativgruppen bag J/70 i Hellerup Sejlklub

  At have sportsbåde i klubben er ikke ensbetydende med, at der også er stor aktivitet. Initiativgruppen bag J/70 i Hellerup Sejlklub har skridt for skridt taget initiativer og genopbygget afdelingen med flere godkendte skippere, flere sejltider og flere glade sejlere som resultat. Den succesfulde indsats medførte, at alle klubbens J/70-både i sæsonen 2022 for første gang nogensinde var fuldt belagt – og dét på daglig basis. Hen over vinteren har initiativgruppen desuden været med til at koordinere fælles vintertræning på Øresund. De har tilmed lokket J/70-sejlere helt fra Lynæs, Tårbæk og Frederiksværk til Hellerup Havn, for at være med i vintertræningen.

  Trænerteamet i ungdomsafdelingen, Sejlklubben Køge Bugt

  Trænerne i Sejlklubben Køge Bugts ungdomsafdeling er der altid til at muntre børnene op, hvis de kommer nedtrykte efter en træls skoledag. De hjælper og coacher børnene både på vand og land - om det så er før, under eller efter træning. Trænerteamet har meget forskellige kompetencer, som rækker fra at rumme børn med særlige behov, hvor trænerne er med til at støtte og bygge børn op, når livet er svært. Samtidig trænes der ambitiøst for de sejlere, som er er begejstrede for kapsejlads på et ambitiøst niveau. Hvis en lille ny sejler kommer og siger, at hun/han gerne vil vinde guld til OL, så er svaret ”okay, det vil jeg gerne hjælpe dig med”. Uanset hvilken type sejlads, den enkelte sejler begejstres af, er der altid en træner, som imødekommer den enkelte sejlers ønsker og behov. Som noget forholdsvis nyt har trænerteamet introduceret adventure-sejlads i kølbåde for børn og unge – og dette med stor succes. Ligeledes har trænerteamet etableret et af Danmarks mest succesfulde tilbud inden for introduktion til sejlsport for børn i alderen 4-8 år. 

  Kim Ravn og Pernille Simonsen Ravn, Sejlklubben Greve Strand

  På trods af corona er Sejlklubben Greve Strands ungdomsafdeling vokset markant de sidste år. Det kan tilskrives en massiv indsats fra Kim og Pernille Ravn. I 2022 havde ungdomsafdelingen op til 30 sejlere til klubaften om mandagen, havnens seje pirater for de 6-8 årige, et begynderhold om onsdagen og ekstra træning om torsdagen for de øvede kapsejlere. Kim og Pernille har skabt en god kultur, hvor det sociale er i højsædet, og hvor forældrene er aktive. Fem af ’de store' sejlere er rekrutteret til at fungere som hjælpetrænere. Kim og Pernille har ikke mindst gjort en ekstra indsats for at fastholde pigerne i klubben - blandt andet ved pigeaftener og ved at forbedre omklædningsforholdene. En af Kims og Pernilles store indsatser har været at rejse mange fondsmidler til at købe Zest-, Feva-, og Zoom8 joller, så der er noget relevant at sejle i efter klubbens tilbud i Optimist.

  Nicolai Aistrup Pedersen, Fredericia Sejlklub

  For blot tre år siden var der ingen storjollesejlere i Fredericia Sejlklub. Med Nicolai Aistrup Pedersen er det på få år lykkedes at videreudvikle klubbens tilbud, så der er ca. 40 sejlere, der stabilt og med glæde møder op til ugentlig træning. Et stærk forældre- og trænerteam har i de seneste år fokuseret på at fastholde de yngste sejlere, så de fortsætter i sejlsporten. Udover en stor aktivitet i sejlads i Optimistjoller, er der opstået et centrum i Lillebæltsregionen for unge sejlere i Europe- og ILCA-joller. Aktiviteterne har medvirket til et inkluderende fællesskab baseret på en åben og anerkendende ledelsesform, hvor ”nej” er et fremmedord. Nicolais indsats rækker også uden for egen klub, idet han er formand for klasseorganisationen ILCA Denmark, der i disse år oplever større udbredelse på klubniveau. 

  Teamet omkring J/70 i Aarhus Sejlklub

  Da Aarhus Sejlklub for fem år siden leasede en J/70 var der sandsynligvis ingen, der havde forestillet sig, hvad det ville udvikle sig til på kort tid. I dag har klubben syv nyanskaffede J/70ere, som netop er indkøbt til udskiftning af sidste års fem både. Der er ca. 140 aktive sejlere i alderen 13-80 år. De grundlæggende holdninger er åbenhed, inklusion, social dimension, sjov, fællesskab og kvalitet. Bådene sejler hele året og besætningerne spænder fra YOUNGSTERS til en ny gruppe af seniorer. Med J/70 projektet tiltrækker Aarhus studerende fra mange forskellige lande, hvor sejlads blandt de studerende er kendt som en spændende aktivitet. Desuden tiltrækker projektet mennesker, som måske kun har 2-3 timer til rådighed – bådene ligger klar lige foran klubhuset, og efter 15 minutter er man i gang. Ikke mindst har klubben formået at fastholde unge sejlere fra jollemiljøet.

  Sejlerdanmarks afstemning

  Deadline for at afgive din stemme på din favorit er d. 1. marts. 

  Proces for udpegning af vinder

  Ud fra bruttolisten over indstillede kandidater bliver et antal kandidater nomineret.

  Når de nominerede kandidater bliver offentliggjort, kan alle i Sejlerdanmark stemme på en favoritkandidat til og med den 1. marts. Resultatet af afstemningen bliver inddraget, når Dansk Sejlunions priskomité udpeger den endelige vinder.

  Priskomité

  Dansk Sejlunions priskomité består af:

  • Line Markert, formand i Dansk Sejlunion
  • Christian Hangel, bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion
  • Thomas Jacobsen, sportschef i Dansk Sejlunion

  Offentliggørelse af vinder

  Vinderen af Klubudviklingsprisen 2023 bliver kåret på Dansk Sejlunions generalforsamling lørdag den 25. marts.

  Om Klubudviklingsprisen

  Klubudviklingsprisen tildeles en sejlklub, en gruppe af klubpersoner eller en person i en klub, der har fået flere sejlere på vandet – eller har fået sejlere på vandet i flere timer.

  Dansk Sejlunions Klubudviklingspris kom til verden i 2008 i et samarbejde med TORM Fonden.

  Indtil 2015 har TORM Fonden og Dansk Sejlunion uddelt henholdsvis TORM Prisen og TORM Ungdomslederprisen. Fra 2015 og frem er de to priser slået sammen til én pris: Klubudviklingsprisen.

  Tidligere vindere

  2022 - Steen Buck Hansen, Nivå Bådelaug. Steen Buck Hansen fra Nivå Bådelaug for at være primus motor i at udvikle Nivå Bådelaugs windsurfing afdeling og at dele sine erfaringer med andre klubber gennem mange år. Hans bundsolide arbejde med at etablere et tilbud med mange muligheder, systematisk uddannelse af instruktører, professionel klubdrift, klasseorganisationsarbejde og målrettede, langsigtede planer er nogle af de ting, der har været udslagsgivende for, at Nivå Bådelaugs windsurfing afdeling er iblandt landets største, herunder også med sportslige kapsejladsaktiviteter. 

  2021 - Kjøbenhavn Amatør-Sejlkub: Ambitionen var at holde klubbens kapsejladsskole tidssvarende og innovativ. Holdet bag ville dyrke det geografiske potentiale og øge antallet af nye medlemmer, af gengangere, af kvindelige sejlere og af stævner. Trænerstaben skulle udvikles og en fødekæde af kompetente undervisere skulle sikres. Sideløbende blev undervisningsmaterialerne udviklet og målrettet skolens elever. Sidst men ikke mindst skulle der findes en måde, der sikrede, at skolebådene blev holdt i konkurrencedygtig stand. Alt dette nåede klubben i mål med på tre år.  

  2020 - Horsens Sejlklub. Horsens Sejlklub er et mønstereksempel på den bundsolide klub, som tager det lange seje træk. Klubben skaber tidssvarende tilbud til deres medlemmer, og klubben er altid villige til at bidrage til det store fællesskab. Logbogen er fyldt med gode eksempler for alle typer af sejlere og i alle aldre.

  2019 - Snekkersten Skotterup Sejlklub. I 2018 startede Snekkersten Skotterup Sejlklub et spændende talentudviklingsmiljø der omfatter et samarbejde med 7 andre sejlklubber i regionen. Talentmiljøet er anerkendt af Helsingør Talent & Elite, hvilket betyder, at der i et unikt træningsmiljø er unge sejlere i idrætsklasser, som har mulighed for morgentræning. Det næste skridt er at udvikle et miljø med sejlads for alle aldersgrupper. Klubben er på få år vokset til at have en meget aktiv ungdomsafdeling med 40 sejlere.

  2018 - Thurø Sejlklub. Gennem flere år har Thurø Sejlklub arbejdet for at skabe en klub, hvor aktiviteter skabes i fællesskab og på tværs af mange udvalg. Klubben har investeret i moderne sportslige både, der bruges på tværs af klubbens aktiviteter. Det gælder træning til klubbens deltagelse i Sejlsportsligaen, ungdomssejlads, og fra 2017 i det nye projekt ”Sejl og studer”, hvor unge studerende kan lære at sejle – herunder sejle kapsejlads – i tidssvarende kølbåde. Klubben samarbejder lokalt og regionalt omkring at udbrede sejlsporten og at skabe tidssvarende aktiviteter.

  2017 - Bent Ulrik Niss, Nordjysk Windsurfing Klub. Bent Ulrik Niss har gennem flere år skabt rammerne for at udvikle aktiviteter i Nordjysk Windsurfing Klub og er desuden tovholder for en lang række aktiviteter på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Bent er som person uselvisk, jordbunden og har en evne til at samle folk og løfte i flok.

  2016 - Ilene Eriksen, Yachtklubben Furesøen. Ilene Eriksen er en dygtig leder, hun favner bredt og hun udtrykker det lange seje træk, som er nødvendigt for at skabe forandring i sejlklubben. Hun lægger som trænerchef stor energi i, at børn og unge sejlere på alle niveauer kan få oplevelser i sejlsporten året rundt på Furesøen.

  2015 - Claus Møller Christensen, Skælskør Sejlklub. Claus Møller Christensen har i en årrække sat skub i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling. Claus har stået i spidsen for klubbens fundraising med et resultat på over en million kroner ligesom han er stævneleder ved Harboe Cup.

  2014 - Sønderborg Yacht-Club, for at have udtænkt og gennemført en målrettet indsats for at markedsføre sejlsporten over for en lang række forskellige målgrupper, der hver især er attraktive for klubben.

  2013 - Ho Bugt Sejlklub, for skabelsen af et smukt og yderst velfungerende klubhus med mange funktionelle detaljer der understøtter de mange forskellige brugergrupper.

  2012 - Fredericia Motorbådsklub og Fredericia Sejlklub, for den fælles kamp for at udvide og forny lystbådehavnen i Fredericia.

  2011 - Solbjerg Søsport, for at skabe et attraktivt sejlsportsmiljø for børn og unge på en lille sø mellem Aarhus og Skanderborg.

  2010 - Virksund Sejlklub, for nye attraktive aktiviteter for nye, som gamle sejlere, skabt med et bredt engagement blandt sejlklubbens medlemmer.

  Vindere af TORM Fondens Ungdomslederpris

  2014 – Michael Vogelius, Kaløvig Bådelaug
  2013 – Søren Riis, Middelfart Sejlklub
  2012 – Jan Flindt, Sejlklubben Køge Bugt
  2011 – Thomas Kronborg Hansen, Ringkøbing Sejlklub
  2010 – Mogens Hansen, Brøndby Strand Sejlklub

  TORM Fondens Ungdomslederpris er ikke uddelt efter 2014.

  .
  Rul til toppen

  Mød de seneste års vindere: