Nye medlemmer

Nye børn og unge i sejlklubben

Find tips og inspiration til, hvordan man kan give nye medlemmer en god start i sejlklubben.

Jolle Begynder
Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 15. september 2020

Indhold

  Ekspandér

  Synlighed og overskuelighed

  I mange klubber oplever man et frafald af begyndere allerede efter første sæson. Sejlsport rummer et væld af muligheder, og for nye børn, unge og deres forældre kan klubbens tilbud virke uoverskuelige.

  Dansk Sejlunion anbefaler derfor, at man arbejder med at skabe synlighed og overblik, så nye børn og deres forældre let kan overskue de kommende aktiviteter henvendt til denne målgruppe.

  Adfærdsdesign er en populær tilgang til at hjælpe mennesker på vej på forskellig vis. Grundlæggende handler adfærdsdesign om, at man ved forskellige handlinger kan få mennesker til at træffe ønskede valg.

  Herunder kan klubber finde inspiration til at arbejde med adfærdsdesign på en simpel måde uden en længere teoretisk redegørelse.

  Yderligere information:

  Hvis din klub er interesseret i at arbejde målrettet med adfærdsdesign, skal I kontakte klubkonsulent Henrik Tang.

  Kontakt Henrik Tang her.

  Adfærdsdesign er et bud på at beskrive forskellige handlinger på en simpel måde, så klubben lettere kommer i mål med de emner, man gerne vil lykkes med.

  Henrik Tang, Klubkonsulent i Dansk Sejlunion

  Forskellige adfærdsprincipper

  I DIF’s og DGI’s visonsprojekt "Bevæg Dig For Livet" er der formuleret 31 adfærdsprincipper, som skal inspirere klubber og foreninger til at tiltrække og fastholde nye medlemmer.  

  Principperne består af et kort udsagn, som beskriver et eller flere menneskelige behov (adfærdsviden). Dertil knyttes der en række idéer til, hvad der kan være hensigtsmæssige handlinger (adfærdsdesign).

  Se det samlede materiale her.

  Genveje for nye medlemmer

  Når man arbejder med adfærdsdesign, er det afgørende at beskæftige sig med de mest relevante udfordringer.

  En velkendt udfordring er, at nye sejlere er ressourcekrævende, og måske drukner den enkelte nye sejler i mængden, fordi der er travlt med den samlede gruppe. En god overvejelse kan derfor være at overveje, hvordan man byder velkommen i klubben.

  En anden velkendt udfordring er, at man i klubbers ungdomsarbejde spænder over forholdsvis store forskelle i alder og niveau. En god overvejelse er derfor at målrette kommunikation til klubbens nye medlemmer og deres forældre.

  Byd Velkommen


  Adfærdsviden:

  Vi er sociale væsener og vi har stort behov for at høre til i de grupper vi indgår i.

  Adfærdsdesign:  

  Tag godt imod både børnene og deres forældre når de er på havnen.

  Instruktører og trænere der laver aktiviteter med nye medlemmer præsenterer sig selv med navn og gør sig umage for at lære de nye børn og deres forældres navne.

  Udpeg en eller flere fra klubben der har et særligt ansvar for at byde velkommen og hjælpe nye medlemmer på plads i alt det nye.

  Spørgsmål:

  Hvordan byder I velkommen i jeres klub?

  Kommunikation: Nice to know & Need to know

  Adfærdsviden:

  I en situation hvor man er ny, er den rette dosis af information vigtig.

  Det skaber overblik og kan sikre at man ved mere om hvad der forventes, eller hvad der skal ske i de kommende uger / måneder.  

  Adfærdsdesign:

  Hold det simpelt - sørg for at det kun er den rette information der fokuseres på. Fortæl om det der er tæt på. Vent med at gennemgå klubbens årshjul.

  Vær opmærksom på hvornår timingen er god ift. at kommunikere forskellige ting.

  Byg kommunikation om aktiviteten og klubben op over tid.

  Spørgsmål:

  Hvilken information får man som ny I Jeres klub?

  Plakater til at skabe synlighed

  Herunder kan du downloade skabeloner til plakater i A3. På plakaterne fokuserer man på tre aktuelle aktiviteter, som rækker ud over klubbens almindelige træningstilbud.

  Plakaten fastholder nogle af de kalendermæssige milepæle, et nyt medlem skal glæde sig til, og som gerne skal bestå af relevante aktiviteter, der tilbyder konkrete svar på nye medlemmers behov og spørgsmål.

  Plakater kan hænges op i klubhuset og bør deles på klubbens sociale medier.

  .
  Rul til toppen

  Andre relevante emner: