Nye medlemmer

Nye medlemmer i surfklubben

Find tips og inspiration til, hvordan man kan give nye medlemmer en god start i sejlklubben.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 15. september 2020

Indhold

  Ekspandér

  Synlighed og overskuelighed

  I mange klubber oplever man, at den overvejende del af surfklubbens begyndere ikke sidenhen bliver faste klubmedlemmer. Dansk Sejlunion anbefaler derfor, at man arbejder med at synliggøre de klubtilbud, som ligger i naturlig forlængelse af surfklubbens holdaktiviteter.

  Adfærdsdesign er en populær tilgang til at hjælpe mennesker på vej på forskellig vis. Grundlæggende handler adfærdsdesign om, at man ved forskellige handlinger kan få mennesker til at træffe ønskede valg.

  Herunder kan klubber finde inspiration til at arbejde med adfærdsdesign på en simpel måde uden en længere teoretisk redegørelse.

  Yderligere information:

  Hvis din klub er interesseret i at arbejde målrettet med adfærdsdesign, skal I kontakte klubkonsulent Henrik Tang.

  Kontakt Henrik Tang her.

  Adfærdsdesign er et bud på at beskrive forskellige handlinger på en simpel måde, så klubben lettere kommer i mål med de emner, man gerne vil lykkes med.

  Henrik Tang, Klubkonsulent i Dansk Sejlunion

  Forskellige adfærdsprincipper

  I DIF’s og DGI’s visonsprojekt "Bevæg Dig For Livet" er der formuleret 31 adfærdsprincipper, som skal inspirere klubber og foreninger til at tiltrække og fastholde nye medlemmer.  

  Principperne består af et kort udsagn, som beskriver et eller flere menneskelige behov (adfærdsviden). Dertil knyttes der en række idéer til, hvad der kan være hensigtsmæssige handlinger (adfærdsdesign).

  Se det samlede materiale her.

  Genveje for nye medlemmer

  Når man arbejder med adfærdsdesign, er det afgørende at beskæftige sig med de mest relevante udfordringer.

  En velkendt udfordring er, at begynderforløbet i nogle klubber er løsrevet af klubbens øvrige aktiviteter og fungerer som et forløb med en begyndelse og en afslutning frem for en aktivitet, der fører frem til andre aktiviteter i et surferliv.

  En anden velkendt udfordring er, at man i klubben ikke får kommunikeret muligheder og tilvalg under og efter begynderniveauet.

  En god overvejelse er derfor at målrette kommunikation om klubbens aktiviteter og tilbud til begyndere i klubben.

  Involvér målgruppen

  Adfærdsviden:

  Vi værdsætter ting højere, når vi selv har været med til at skabe dem.

  Adfærdsdesign:  

  Giv surfkoleeleverne mulighed for at have indflydelse på de aktiviteter, der tilbydes i sejlerskolen.

  Skab fastholdelse gennem løbende involvering. Lav mini-evalueringer efter hver aktivitet og juster efterfølgende på baggrund af de inputs, der kommer.

  Gør det nemt at involvere sig – bed ikke om for meget på én gang.

  Følg op

  Adfærdsviden:

  Vi har tit mange gode intentioner om at handle, men vi får sjældent fulgt op på dem alle.

  Adfærdsdesign:

  Tag ansvar for opfølgning.

  Sæt opfølgning i system – planlæg den.

  Gør opfølgningen så personlig som mulig.

  Giv feedback

  Adfærdsviden:

  Vi er mere motiverede til at handle, hvis vi får feedback på vores handlinger.

  Adfærdsdesign:  

  Giv umiddelbar positiv feedback på en ønsket handling.

  Gør feedbacken konkret, også på små handlinger.

  Forpligt på fremtiden

  Adfærdsviden:

  Det er nemmere at sige ja til større ting hvis der er god tid til at de skal ske.

  Adfærdsdesign:

  Spørg i god tid om større ting.

  Start med at gøre det let at involvere sig – evt. uforlpligtende via mundtlige invitationer eller facebook begivenheder.

  Plakater til at skabe synlighed

  Herunder kan du downloade skabeloner til plakater i A3. På plakaterne fokuserer man på tre aktuelle aktiviteter, som rækker ud over klubbens almindelige træningstilbud.

  Plakaten fastholder nogle af de kalendermæssige milepæle, et nyt medlem skal glæde sig til, og som gerne skal bestå af relevante aktiviteter, der tilbyder konkrete svar på nye medlemmers behov og spørgsmål.

  Plakater kan hænges op i klubhuset og bør deles på klubbens sociale medier.

  .
  Rul til toppen

  Andre relevante emner: