Mentorordning for nye voksne sejlere

Klubber som har etableret en mentorordning for nye voksne sejlere oplever bedre fastholdelse. I denne artikel kan klubber finde eksempler på, hvordan en mentorordning kan fungere.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 5. januar 2024

Indhold

  Ekspandér

  Mange klubber kan glæde sig over en stor interesse fra voksne, der vil lære at sejle - eller har sejlet i deres unge år. Samtidig oplever mange klubber dog, at mange nye voksne sejlere stopper efter afsluttet forløb i klubbens sejlerskole. I denne artikel kan du finde inspiration til, hvordan man kan arbejde med en mentorordning i klubben, så man øger sandsynligheden for, at nye voksne sejlere bliver permanente medlemmer.

  Nye sejleres udfordringer

  For nye sejlere kan det være en udfordring at komme videre i sejlsporten efter afsluttet forløb i en sejlerskole. Nogle nye sejlere står på springet til selv at blive bådejer, mens andre ønsker at kunne dyrke sejlads i lånte eller lejede klubbåde. Uanset hvilke af disse udfordringer, en ny sejler står med, er det vigtigt, at vedkommende kan finde relevant viden. Det kan man fx gøre med en mentorordning.

  Mentorers opgaver

  Med en mentorordning kan man vejlede nye voksne sejlere. Mentorers rolle og opgaver er at oplyse nye sejlere om alt fra lavpraktiske ting vedr. klub og havn samt at vejlede i mere sejladsspecifikke eller tekniske emner. Når kontakten mellem ny sejler og mentor er oprettet, er det op til parterne selv at finde ud af, hvad der er behov for, og hvor længe der er brug for mentoraftalen.  

  For at være en god mentor skal man ideelt have været medlem i klubben i nogle år, så man kender til de fleste tænkelige spørgsmål, ligesom man også skal være erfaren sejler for at kunne vejlede nye sejlere. Afhængig af den ny sejlers behov og fx bådtype, er det klart at en mentor skal have indsigt. Der er fx store forskelle på forskellige områder mellem motorbåde, sejlbåde eller motorsejlere.

  Nedenfor kan du finde eksempler på relevante emner, en mentor kan hjælpe med at skabe afklaring om.

  Eksempler på sejladsrelaterede emner:

  Som mentor skal man være opmærksom på:

  • At guide videre til andre relevante personer i klub og på havn i forskellige forbindelser.
  • At dele erfaringer om sejladsfarvand og andre havne i nær beliggenhed.
  • At tage med på sejltur i den nye sejlers båd for at hjælpe med opsætning, trim og manøvrer.
  • At oplyse om muligheder for at tanke båd, bruge mastekran, maskeskur o.l.
  • At forklare om, hvordan man lavpraktisk håndterer at tage båd op af vandet – eller måske endda deltage den første gang.
  • At forklare om, hvordan man lavpraktisk laver forårsklargøring – og måske kigge forbi undervejs.
  • At henvise til forhandlere af forskellige reservedele – herunder hvis klubben har rabatordninger.
  • At forklare om muligheder for brug af klubbens værksted og værktøj (hvis klubben råder over sådant).
  • At oplyse om muligheder for lån af klubbåd, hvis den ny sejler ikke selv er blevet bådejer.

  Eksempler på sociale og klubrelaterede emner:

  Som mentor skal man være opmærksom på:

  • At sørge for, at den ny sejler føler sig inviteret ind i fællesskabet. Sørg for at kontakt den ny sejler jævnligt ud fra en vurdering af behov og efter aftale om, hvordan man holder kontakten.
  • At informere om relevante arrangementer i klub og på havn i løbet at sæsonen.
  • At opfordre til at deltage i medlemsdemokratiet.
  • At informere om, hvordan man får nøgle til klubhuset.
  • At informere om, hvordan man kan leje klubhuset (hvis klubben tilbyder denne mulighed).

  Organisering af mentorordning

  Mentoransvarlig

  Afhængigt af klubbens størrelse og antallet af mentorer kan det give mening at udpege en mentoransvarlig. Den mentoransvarlige skal sørge for, at antallet af mentorer passer rimeligt med antallet af nye sejlere. For at rollen som mentor er overskuelig og spændende, er det realistisk at have 2-4 nye sejlere pr. mentor afhængigt af den nye sejlers behov.

  Den mentoransvarlige skal desuden sørge for, at der er en grad af ensartethed ift. faktuelle oplysninger, så alle mentorer giver de samme oplysninger til nye sejlere. Den mentoransvarlige er således også ansvarlig for at indkalde mentorer til møder mindst én gang om året umiddelbart før sæsonsstart og efter behov, så alle mentorer er ajourført ift. klubbens praktiske oplysninger.

  Klubaftener for nye medlemmer

  For at nye medlemmer får et netværk udover sin mentor er det nærliggende at lave nogle klubaftener hen over sæsonen, hvor nye sejlere kan møde hinanden. En del sejlere kender formentlig allerede hinanden fra sejlerskoleforløbet. På den måde kan netværket plejes og udvides, så klubbens sociale fællesskab bliver omdrejningspunkt for at blive indsluset i klubbens øvrige aktiviteter.

  Nyttige artikler

  Nederst på denne side kan klubber og mentorer finde forskellig inspiration til klubbens mentorordning.

  .
  Rul til toppen

  Vejledning til nye bådejere

  Find artikler til vejledning inden for valg af bådtype, køb af båd, bådvedligehold, mm.

  Vejledning om klubbens tilbud

  Find artikler om klubbens sociale aktiviteter samt muligheder for sejlads i klubejet udstyr.